Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk (ÅBUK) tar imot pasienter fra 0 - 18 år når en pasient eller familie behøver noe mer enn den behandling som kan tilbys ved den lokale BUPP. Vi har mulighet til å spesialtilpasse våre behandlingstilbud. Vi kan arbeide i hjemmemiljøet og/eller hos oss. Vi tilbyr en tettere kontakt enn barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUPP) med flere og lengre konsultasjoner. Vi har et bredt tilbud av behandlingsmetoder. Vårt arbeid er tidsavgrenset.

Les mer om Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk

På Åsebråten har vi:

 • Dag-, døgn og arenafleksible tilbud
 • Spisskompetanse på spiseforstyrrelser
 • Tilbud om flerfamiliegrupper
 • Viken fylkeskommune har egen skoleavdeling lokalisert på Åsebråten

Ved diagnostisering baserer man seg på utviklingshistorien, symptomer i ulike situasjoner og grad av funksjonsnedsettelse. Til hjelp har man ulike intervjuskjemaer, normerte sjekklister, tester og observasjon i forskjellige situasjoner. En utredning skal ikke bare munne ut i en formell diagnose, men også komme med forslag til tiltak. 

 • Utredning av sped- og småbarn ved samspillsvansker og reguleringsvansker.
 • Medisinske, psykologiske, pedagogiske  og nevrologiske undersøkelser
 • Nevropsykologisk funksjonskartlegging til bruk ved supplerende diagnostikk og veiledning,- språk, motorikk, persepsjon, innlæring/hukommelse, eksekutivfunksjoner.
 • Ernæringsvurdering og veiledning
 • Differensialdiagnostiske vurderinger ved komplekse tilstandsbilder og mistanke om utviklingsforstyrrelser i kombinasjon med store psykososiale belastninger
 • Vurdering av relativt sjeldne tilstander som bipolaritet og psykose.
 • Supplerende utredning  av forstyrrelser i autismespekter.
 • Bistand ved medisinutprøving og tilpasning.
 • Miljøobservasjon i skole, hjem, barnehage som supplement til utredning i lokal poliklinikk.

I vårt arbeid bygger vi på at vi må forstå mennesker fra flere perspektiv. Vi har behandlere med ulik og utfyllende kompetanse. Våre psykologer, leger, familieterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, pedagoger og miljøterapeuter samarbeider i behandlingsteam. På denne måten får du som kommer til oss en behandling som baserer seg på tverrfaglige vurderinger.

Vi har et utstrakt samarbeid med de instanser som omgir det enkelte barn, som poliklinikker, barnehage, skole, PPT, helsestasjoner, fastleger, barnevern, voksenpsykiatri, HABU (barnehabilitering) i Sykehuset Østfold.

Kontaktinformasjon

Telefon
69 86 91 00
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum
Ilaveien 127, Fredrikstad
Besøksadresse
Ilaveien 127(Kart)
1605 Fredrikstad
Telefon
69 86 91 00

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring pasientservice og booking 69 86 50 00. Her kan du også spørre om ventetid.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før eller ikke møter opp til avtalt time, må du betale en egenandel på 1053 kroner.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Mange av våre avdelinger har ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Koronavirus - informasjon

Informasjon om hva du gjør hvis du har time i sykehuset, er fødende, pårørende, jobber i sykehuset, rekvirenter av pasienttransport og informasjon til media er samlet på én side.

Du finner også lenker til kommunenes hjemmesider hvor du finner informasjon om hva som gjelder i din kommune og telefonnummer du kan ringe hvis du har spørsmål om smitte, testing og karantene.

Det er viktig at du ikke ringer 113 eller legevakten på 116 117 for slike spørsmål.

Du kan også ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015 eller gå inn på Folkehelseinstittuet sine hjemmesider - fhi.no

Her finner du sykehuset sin informasjon om koronavirus 

Siden blir oppdatert fortløpende.

Pasientjournal

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til følgende adresse:   

Sykehuset Østfold
Dokumentasjonssenteret, journalarkiv
Postboks 300
1714 Grålum

Les mer om pasientjournal her

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Dette er skiltet i Moss og på Kalnes.

Informasjon om hvor du kan røyke finner du her.

Sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Åsebråten, poliklinisk utredning og behandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/asebraten-barne-og-ungdomspsykiatriske-klinikk/asebraten-poliklinisk-utredning-og-behandlingÅsebråten, poliklinisk utredning og behandling
Åsebråten, seksjon døgn og daghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/asebraten-barne-og-ungdomspsykiatriske-klinikk/asebraten-seksjon-dogn-og-dagÅsebråten, seksjon døgn og dag

Fant du det du lette etter?