HELSENORGE

Barne- og ungdomshabilitering

Til seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) kommer barn og unge under 18 år som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse med nevrologisk årsak. Funksjonsnedsettelsen kan bety at barnet har problemer med å bevege seg eller å forstå og tolke sine omgivelser eller å kommunisere og være sammen med andre.

 


 

Fant du det du lette etter?