Barne- og ungdomshabilitering

Til seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) kommer barn og unge under 18 år som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse med nevrologisk årsak. Funksjonsnedsettelsen kan bety at barnet har problemer med å bevege seg eller å forstå og tolke sine omgivelser eller å kommunisere og være sammen med andre.

 


 

Les mer om Barne- og ungdomshabilitering

Barne- og ungdomshabilitering

Familien i sentrum

Når et barn har en funksjonsnedsettelse kan det påvirke hele familiens hverdag. Barn og unge utvikler seg best når de lever i en familie og i et lokalsamfunn som er støttende. HABUs tilbud retter seg derfor også mot familie, nettverk og fagpersoner i nærmiljøet.

Hva er habilitering?

Habilitering skal bidra til å gjøre barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og deres familier, i stand til å mestre hverdagens utfordringer. Habilitering er et samarbeid mellom flere instanser. Kommunene har hovedansvar for helsetjenester, opplæring, sosiale tjenester, fritidstilbud m.m. Barne- og ungdomshabiliteringens tilbud er et supplement. Familien, eventuelt barnet eller ungdommen selv, medvirker i utformingen av tilbudet. "Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet", § 2 Forskrift om habilitering og rehabilitering, 2006.

Hva kan vi tilby?

Vi kan tilby diagnostisering, kartlegging av funksjoner, bistand i planlegging av tiltak, medisinsk oppfølging ved behov, råd, støtte og informasjon. Våre tilbud gis i form av individuell utredning/veiledning og som kurs og gruppevirksomhet.

Hvem er vi?

Ved HABU arbeider pedagoger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, leger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer. Når barnet eller ungdommen blir henvist, settes det sammen et team av fagpersoner ut fra individuelle behov.

HABU er en spesialisthelsetjeneste som er organisert under avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold.

Ønsker du å delta på kurs eller i gruppeaktivitet, er du velkommen uten henvisning.

Henvisningsskjema

Henvisningsskjema

Fritidsaktiviteter

Her finner du oversikt over fritidsaktiviteter i Østfold

Kontakt

Telefon
69 86 98 00 - Faks 69 86 00 08
Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Sarpsborgklinikken

Besøksadresse
Glengsgata 19(Google maps)
1706 Sarpsborg
Telefon
69 86 98 00
mandag08.00 – 15.30
tirsdag08.00 – 15.30
onsdag08.00 – 15.30
torsdag08.00 – 15.30
fredag08.00 – 15.30

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring sentralbordet på 08600.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før, må du betale en egenandel. Se informasjon om priser her.

Bruk av sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

Pasientjournal

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset på www.minjournal.no.

Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til følgende adresse:   

Sykehuset Østfold
Dokumentasjonssenteret, journalarkiv
Postboks 300
1714 Grålum

Les mer om pasientjournal her

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.
Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på
anvist sted. Inngangspartiet er røykfritt.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Arrangementer