HELSENORGE

BUPP Halden

Vi yter barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Halden og Aremark kommune. Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser med utredning og behandling av barn og unge fra 0-18 år med psykiske vansker. For pasienter som startet opp behandling før fylte 18 år og som ønsker fortsatt kontakt med oss, kan tilbudet forlenges til fylte 23 år.

Fant du det du lette etter?