HELSENORGE

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)

UPS er en del av avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har ansvar for to ulike pasientforløp:  Akutt og planlagt utredning- og behandling. I tillegg har seksjonen ansvar for BUP-team som har sitt daglige virke i barne- og ungdomsklinikken (somatikk)
Fant du det du lette etter?