HELSENORGE

Akutteam psykisk helsevern og rusbehandling

Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykolog, psykiater, sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleier, alle med relevant videreutdanning.


Fant du det du lette etter?