HELSENORGE

DPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester

Vi gir tilbud om behandling når polikliniske og ambulante tilbud ikke er tilstrekkelig. Behandlingen er rettet mot symptomlindring, livskvalitet og funksjonsevne.

Fant du det du lette etter?