HELSENORGE

DPS Fredrikstad gruppepoliklinikk

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet organisert under DPS Fredrikstad. Vi tilbyr mentaliseringsbasert terapi for pasienter med personlighetsforstyrrelse. Terapien er kombinasjonsbehandling hvilket innebærer både individuell og gruppebehandling. 

Fant du det du lette etter?