ACT-team

ACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam. Behandlingen og kontakten skjer der pasienten oppholder seg. Teamet leverer og tilrettelegger i hovedsak alle grunnleggende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Les mer om ACT-team

ACT-team

ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidig og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. ACT-teamet er tverrfaglig og har en teambasert tilnærming. Modellen er godt dokumentert og utprøvd i mange land med gode resultater, også i Norge.

Moss ACT-team var det første ACT-teamet som ble etablert i Norge allerede i 2007.

For mere informasjon om ACT-modellen og evalueringen i Norge, se:
ACT-håndboken
Den nasjonale evalueringen i Norge


ACT-team

Hvem kan få oppfølging av ACT-teamet?
Mennesker med alvorlig psykisk lidelse, hovedsakelig schizofreni-lidelser eller bipolar affektiv lidelse. I tillegg har ofte personene tilleggsproblematikk og vanlig behandling og oppfølging fra DPS og kommunen har ikke fungert.

InklusjonskriterierBrosjyreFilm om ACT-teamet

Hvor lenge varer behandlingen?

ACT-teamet tilbyr langvarig behandling. Varigheten av behandlingen vil variere fra person til person.


Hvem jobber i ACT-teamet?

Teamet består av 16 teammedlemmer med ulik kompetanse; merkantile, psykiatere, psykologspesialist, samt vernepleiere-, sosionomer- og sykepleiere med relevant videreutdanning.


Hva hjelper vi med?

Behandling av alvorlig psykisk lidelse med ulike terapeutiske tilnærminger. Behandlingen vektlegger lindring av symptomer, medikamentell behandling, familiestøtte, yrkesmessig rehabilitering, oppfølging av økonomi og boligsituasjon. ACT-teamet gir også helhetlig oppfølging og behandling av rusavhengighet og støtte til å gjennomføre daglige gjøremål.

ACT-teamet samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere rundt personenes individuelle behov både i kommunen og på sykehuset. Teamet tilbyr også fellesaktiviteter for personene som får oppfølging av teamet.

ACT-teamet i Nordre DPS driftes i samarbeid mellom Sykehuset Østfold klinikk for psykisk helsevern og kommunene Indre Østfold, Moss, Råde, Skiptvet, Vestby og Våler.

Henvisning

Tjenestene gis etter henvisning fra fastlegen eller spesialist. Henvisningene vurderes av ACT-teamet ut ifra inklusjonskriteriene til teamet.

 
Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Avbestilling eller endring av avtalt tidspunkt for samtale med en i teamet gjøres enten ved å gi beskjed til et av teammedlemmene eller ved å ringe ACT-kontoret.


Vi holder til i Carlbergveien 6 A i Rygge.

Telefon
ACT-kontoret: 69 86 46 90
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum
Fant du det du lette etter?