HELSENORGE

ACT-team

ACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam. Behandlingen og kontakten skjer der pasienten oppholder seg. Teamet leverer og tilrettelegger i hovedsak alle grunnleggende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Fant du det du lette etter?