HELSENORGE

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Askimklinikken

Vår hovedoppgave er å behandle mennesker med ulike psykiske lidelser. Behandlingen er rettet mot symptomlindring, livskvalitet og funksjonsevne. All behandling er basert på frivillighet og samarbeid.

Fant du det du lette etter?