HELSENORGE

Alderspsykiatrisk seksjon

Alderspsykiatrisk seksjon utreder og behandler personer som har fått en alvorlig psykisk sykdom etter fylte 65 år. I tillegg utreder vi kompliserte demenstilstander. Vi har ingen akuttfunksjon. Døgnenheten har kun planlagte innleggelser.
Fant du det du lette etter?