HELSENORGE

Psykiatrisk akuttmottak voksne

Vi tar imot til vurdering og eventuell innleggelse alle pasienter som er vurdert å trenge øyeblikkelig psykiatrisk behandling på sykehus. Innleggelsesgrunnen kan være nyoppstått psykisk lidelse eller del av et langvarig eller kronisk bilde. Vi har mottak av alle pasienter og intensivbehandling av urolige pasienter og behandling som forutsetter skjerming.

Fant du det du lette etter?