HELSENORGE

Psykosebehandling 1

Vi tilbyr utredning og behandling til pasienter med rusrelaterte psykoselidelser og/eller forvirringstilstander med behov for øyeblikkelig hjelp. Vi tar i mot pasienter fra psykiatrisk akuttmottak voksne, PAM og vi har samarbeid med kommunene om behandling av pasienter etter helse og omsorgstjenesteloven. Vi har 11 døgnplasser (enkeltrom). Seksjonen er lukket.Fant du det du lette etter?