Psykiatrisk avdeling - leger og voksenhabilitering

Les mer om Psykiatrisk avdeling - leger og voksenhabilitering

Psykiatrisk avdeling - leger og voksenhabilitering

Avdelingen har det overordnede ansvar for organisering av legetjenesten og sykepleietjeneste på natt til døgnseksjonene, samt ivareta konsultasjons- og liaisonpsykiatri (CL-tjenesten) som bistår pasienter innlagt på somatiske avdelinger ved sykehuset.

Seksjon voksenhabilitering utreder og behandler pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet. Seksjonen er lokalisert til Sarpsborgklinikken.

Avdelingssjef for leger og voksenhabilitering har i samarbeid med avdelingssjef for døgnseksjoner et helhetlig ansvar for pasientbehandling, personell, økonomi og utvikling av tjenestene.

  • Legetjenester inkl. liaisonpsykiatri
  • Tips - team
  • Sykepleietjeneste natt
  • Psykiatrisk poliklinikk og psykiatrisk ekspedisjon
  • Voksenhabilitering

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord 69 86 00 00
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresser og praktisk informasjon

Elektrokonvulsiv terapihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiEElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECT

TIPS-teamethttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-leger-og-voksenhabilitering/tips-teametTIPS-teamet
Voksenhabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-leger-og-voksenhabilitering/voksenhabiliteringVoksenhabilitering

Fant du det du lette etter?