Voksenhabilitering

Vi er en spesialisthelsetjeneste for mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemning.

Les mer om Voksenhabilitering

Voksenhabilitering

Hva er habilitering?

Habilitering er en tidsavgrenset og planlagt prosess med klare mål og virkemidler der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til pasientens egen innsats for å oppnå bedre funksjons- og mestringsevne og sosial og samfunnsmessig deltakelse.

For spesialisthelsetjenesten innebærer dette å foreta undersøkelser av både person og omgivelser. Undersøkelser av personen kan omfatte en lang rekke funksjoner. Ved behov henvises videre til andre spesialister. Undersøkelser av miljøet kan omfatte grad av tilrettelegging, hjelpemidler og organisering av tjenester.

For pasienten og nærmiljøet er habilitering en livslang prosess som endres kontinuerlig, og der mål og virkemidler veksler og er mer eller mindre synlige. På dette nivået handler habilitering om å realisere livet for pasienten på personens egne og nærmiljøet premisser.

Henvisning til oss forutsetter at pasienten selv eller dennes verge/hjelpeverge er orientert om dette.

Hvem kan henvise?

 • Fastlegen

Andre instanser, i samarbeid med fastlegen:

 • Kommunale etater
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
 • Øvrige spesialisthelsetjenester
 • Privatpraktiserende leger og psykologer
 • NAV

Henvisningsskjema

Henvisningsskjema

Hva gjør vi?

 • Utredning, diagnostikk og vurdering av kognitive funksjonshemninger og forstyrrelser innen autismespekteret
 • Utredning, diagnostikk og behandling/oppfølging av utfordrende atferd, og av emosjonelle og psykiske tilleggslidelser
 • Utredning og oppfølging i forhold til seksualitet, funksjonsfall, syndromer og andre avgrensede områder
 • Sitteklinikk for personer med behov for spesielt tilpasset sitteenhet (for eksempel rullestol), et samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Østfold og seksjon barnehabilitering
 • Nettverkssamlinger og samtalegrupper
 • Utredning og kartlegging av bistandsmiljøenes tilrettelegging når det gjelder pasientenes behov
 • Bistand til utarbeidelse av individuelle planer eller annet planarbeid
 • Konsultasjon og rådgiving til enkeltpasienter, pårørende, hjelpeverger, bistandsytere og andre
 • Kurs og annen opplæring rettet mot pasienter, bistandsytere og andre
  Rådgiving og bistand til å finne alternative løsninger til bruk av tvang og makt, i følge Sosialtjenestelovens kapittel 4A, og oppfølging der det er fattet vedtak
 • Det kliniske arbeidet utføres poliklinisk og ambulant. I samarbeid med kommunene settes i verk tiltak for oppfølging av den enkelte pasient. Herunder forslag til framtidig organisering og samarbeidsrutiner, metoder og kompetanseutnyttelse.

Fritidsaktiviteter i Østfold

Her finner du informasjon om fritidsaktiviter i Østfold


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Meld deg først i hovedresepsjonen i 1. etasje, slik at du blir registrert inn. Voksenhabilitering holder til i 4. etasje.
Telefon
Hovedresepsjon 69 86 98 00
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum
Sarpsborgklinikken
Besøksadresse
Glengsgata 19(Kart)
1706 Sarpsborg
Telefon
69 86 98 00
mandag - fredag 08.00 – 15.30

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring pasientservice og booking 69 86 50 00. Her kan du også spørre om ventetid.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før eller ikke møter opp til avtalt time, må du betale en egenandel på 1053 kroner.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Mange av våre avdelinger har ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Koronavirus - informasjon

Informasjon om hva du gjør hvis du har time i sykehuset, er fødende, pårørende, jobber i sykehuset, rekvirenter av pasienttransport og informasjon til media er samlet på én side.

Du finner også lenker til kommunenes hjemmesider hvor du finner informasjon om hva som gjelder i din kommune og telefonnummer du kan ringe hvis du har spørsmål om smitte, testing og karantene.

Det er viktig at du ikke ringer 113 eller legevakten på 116 117 for slike spørsmål.

Du kan også ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015 eller gå inn på Folkehelseinstittuet sine hjemmesider - fhi.no

Her finner du sykehuset sin informasjon om koronavirus 

Siden blir oppdatert fortløpende.

Pasientjournal

Her finner du informasjon om hvordan du får innsyn i din pasientjournal.

Les mer om pasientjournal her

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Dette er skiltet i Moss og på Kalnes.

Informasjon om hvor du kan røyke finner du her.

Sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Arrangementer

 • Fredag 13.11.
  Smertekartlegging hos de som ikke kan snakke

  Fysioterapi innen voksenhabilitering kan være utfordrende når det handler om funksjonsvurdering av de pasientene som ikke kan fortelle så godt selv. Seksjon voksenhabilitering inviterer til dagskurs for kommunale fysioterapeuter.

 • Fredag 27.11.
  Temadag om selvbestemmelse

  Hvordan samarbeide om selvbestemmelse for personer med kognitive vansker?

Fant du det du lette etter?