Rusbehandling

Avdeling for rusbehandling er ansvarlig for drift av Sykehuset Østfolds tverrfaglig spesialiserte behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). All behandling er forankret i Lov om spesialisthelsetjenester. Vår virksomhet fordeler seg på poliklinikk og døgnbehandling.

Vi gir tilbud om avgiftning, utredning og behandling.

Kontakt

Oppmøtested
Vi har enheter i hele fylket.
Telefon
Sentralbord 69860000
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum

Avrusning alkoholhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/avrusning-alkoholAvrusning alkoholAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkohol
Avrusning benzodiazepinerhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/avrusning-benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepiner
Avrusning opioiderhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/avrusning-opioiderAvrusning opioiderAAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioider
Avrusning på institusjonhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusningAvrusningAvrusningAvrusning
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandling
Illegale rusmidler, SMP Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/illegale-rusmidler-smp-askimIllegale rusmidler, SMP AskimIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/illegale-rusmidler-smp-fredrikstadIllegale rusmidler, SMP FredrikstadIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, SMP Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/illegale-rusmidler-smp-haldenIllegale rusmidler, SMP HaldenIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, SMP Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/illegale-rusmidler-smp-mossIllegale rusmidler, SMP MossIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, SMP Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/illegale-rusmidler-smp-sarpsborgIllegale rusmidler, SMP SarpsborgIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Miljøterapi ved avrusninghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusningMiljøterapi ved avrusningMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing
Rus - poliklinisk behandling, SMP Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandling-smp-askimRus - poliklinisk behandling, SMP AskimRRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandling
Rus - poliklinisk behandling, SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandling-smp-fredrikstadRus - poliklinisk behandling, SMP FredrikstadRRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandling
Rus - poliklinisk behandling, SMP Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandling-smp-haldenRus - poliklinisk behandling, SMP HaldenRRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandling
Rus - poliklinisk behandling, SMP Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandling-smp-mossRus - poliklinisk behandling, SMP MossRRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandling
Rus - poliklinisk behandling, SMP Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandling-smp-sarpsborgRus - poliklinisk behandling, SMP SarpsborgRRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandling
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienterSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienter-smp-askimSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP AskimSSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienter-smp-fredrikstadSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP FredrikstadSSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienter-smp-haldenSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP HaldenSSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienter-smp-mossSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP MossSSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-smp-askimUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP AskimUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-smp-fredrikstadUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP FredrikstadUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-smp-haldenUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP HaldenUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-smp-mossUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP MossUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-smp-sarpsborgUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP SarpsborgUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Vanedannende legemidler, SMP Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/vanedannende-legemidler-smp-askimVanedannende legemidler, SMP AskimVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler
Vanedannende legemidler, SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/vanedannende-legemidler-smp-fredrikstadVanedannende legemidler, SMP FredrikstadVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler
Vanedannende legemidler, SMP Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/vanedannende-legemidler-smp-haldenVanedannende legemidler, SMP HaldenVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler
Vanedannende legemidler, SMP Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/vanedannende-legemidler-smp-mossVanedannende legemidler, SMP MossVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler
Vanedannende legemidler, SMP Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/vanedannende-legemidler-smp-sarpsborgVanedannende legemidler, SMP SarpsborgVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

Poliklinikk rus- og avhengighetsbehandling Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-askimPoliklinikk rus- og avhengighetsbehandling Askim
Rus - avgiftning og kartlegginghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/seksjon-for-avgiftning-og-kartleggingRus - avgiftning og kartlegging
Rus - utredning og behandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/seksjon-for-utredning-og-behandlingRus - utredning og behandling
Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/sosialmedisinsk-poliklinikk-fredrikstadSosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad
Sosialmedisinsk poliklinikk Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/sosialmedisinsk-poliklinikk-haldenSosialmedisinsk poliklinikk Halden
Sosialmedisinsk poliklinikk Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/sosialmedisinsk-poliklinikk-mossSosialmedisinsk poliklinikk Moss
Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/sosialmedisinsk-poliklinikk-sarpsborgSosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.