HELSENORGE

Rus- og avhengighetsbehandling poliklinikk, Askim

Vi formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler). Vi samarbeider med sosial og helsetjenesten i pasientens hjemkommune om LAR behandling (legemiddelassistert behandling). Tilbudet er også for spilleavhengige og pårørende.

Fant du det du lette etter?