HELSENORGE

Rus - seksjon for avrusning

Seksjonen er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling og mottar henvisninger fra poliklinikk rus- og avhengighetsbehandling og andre deler av spesialisthelsetjenesten som har vurderingsmyndighet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sosialtjenesten og fastleger kan henvise til poliklinikk rus- og avhengighetsbehandling.

Fant du det du lette etter?