HELSENORGE

Medisin og helsefag

Fagdirektør for medisin og helsefag er ansvarlig for fag- og kompetanseutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling, smittevern, forskning og prosjekt- og porteføljestyring i Sykehuset Østfold.

Fant du det du lette etter?