HELSENORGE

Fag- og kompetanseavdelingen

Rett kompetanse på rett plass er avgjørende for fremtidens helsetjeneste. Utdanningskapasitet, utdanninger, kurs og opplæring som gir riktig kompetanse er helt sentralt. Overordnet plan for fag- og kompetanse skal medvirke til at medarbeidere har den rette kompetansen for å understøtte sykehusets utviklingsplan, virksomhetsstrategi og overordnede mål.
Fant du det du lette etter?