HELSENORGE

Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen utfører oppgaver innen kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid og yter service overfor helseforetakets øverste ledelse, ledere i ansvarslinjen og enheter på alle nivåer i Sykehuset Østfold. 

Fant du det du lette etter?