HELSENORGE

Prosjekt- og porteføljestyring

Avdeling prosjekt- og porteføljestyring skal blant annet støtte prosjektledere og legge til rette for god gjennomføring av prosjekter, bidra til erfaringsoverføring og læring mellom prosjektene samt utrede og gjennomføre tiltak som vil bedre prosjektarbeidet.Fant du det du lette etter?