HELSENORGE

Senter for laboratoriemedisin

Senteret leverer tjenester som blodprøvetaking, blodtapping og analysering av prøver for pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold og for pasienter innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fant du det du lette etter?