HELSENORGE
Fysikalsk medisin og rehabilitering

Finger- og håndbrudd

Brudd i fingre eller hånd skyldes som regel direkte slag eller fall. Brudd kan også skje hvis hånden eller fingrene blir klemt.

Innledning

Henvisning og vurdering

Utredning

Ved et brudd oppstår det umiddelbare smerter og hevelse. Vi tar røntgenbilder for å bekrefte diagnosen.
Les mer om Røntgen av skjelettet

Røntgen av skjelettet

Røntgen av skjelettet gir oss bilder som beskriver en eller flere knokler eller ledd. Vi gjør undersøkelsen for å finne ut om det er skade eller sykdom i eller rundt beinvevet eller for å kontrollere proteser, gamle brudd eller tidligere forandringer. Skjelettundersøkelser er også ofte kontroller på innopererte proteser, gamle brudd, eller tidligere forandringer.

 1. Før

  • Det kan hende at du må tømme tarmen, dette avhenger av hvor på kroppen du blir undersøkt. Hvis dette gjelder deg, får du nærmere beskjed om hva du skal gjøre.
  • Hvis du er gravid, må du kontakte oss i god tid før undersøkelsen.
  • Du må fjerne metallgjenstander (belte, smykker o.l.) fra stedet vi skal ta bilde av.

 2. Under

  Det er viktig at du holder deg helt i ro når vi tar bildene. Du kan også bli bedt om å holde pusten. Det varierer hvor lang tid undersøkelsen tar, men 3 til 20 minutter er vanlig.

 3. Etter

  Røntgenlegen beskriver bildene og sender resultatet av undersøkelsen til den som har henvist deg.

Gå til Røntgen av skjelettet

Behandling

Brudd i fingre eller i hånden kan ofte behandles med gips. Målet med gipsbehandlingen er at bruddet gror i riktig stilling. Dette er viktig for å unngå senere plager.

Viktig å vite når du har på gips

For å redusere hevelse og smerter skal du holde armen høyt i perioder, særlig de første dagene. Forsøk å finne gode hvilestillinger på en pute eller lignende. Legen vil gi deg råd om bruk av smertestillende.

Aktiviteter og øvelser med gips

Du må følge med på om fingrene blir mindre bevegelige, mer hovne, misfargede eller kalde. Det kan bety at gipsen er for trang og må byttes. Ta kontakt med ortopedisk poliklinikk dersom du er i tvil. Du bør også ta kontakt hvis du har sterke eller 
økende smerter. 

Når du har gips, kan du bruke hånden i lette daglige aktiviteter som av og påkledning, personlig hygiene og lett husarbeid. Det er viktig at du beveger mye på alle frie fingerledd for å opprettholde god sirkulasjon og bevegelse. Husk også å bevege albue og skulder.

Gipsen må ikke bli våt, og du må derfor beskytte den med plast når dette er nødvendig. Gipsen må skiftes hvis den blir ødelagt.

Oppfølging

Kontroller

Bruddet kontrolleres på ortopedisk poliklinikk etter ca. 7 dager. Da blir det tatt nye røntgenbilder. Dersom bruddet har endret stilling, kan det bli aktuelt å anbefale operasjon. Avsluttende kontroll er på ortopedisk poliklinikk etter 3-5 uker. Det tas røntgenbilde og gipsen fjernes. 

Sykemelding

Lege på sykehuset gir deg sykemelding dersom du har behov for det. Skal sykemeldingen forlenges, tar du kontakt med fastlegen din. 

Øvelser

Etter at gipsen er fjernet er det vanlig å oppleve nedsatt bevegelighet og redusert styrke i fingre og hånd. Du skal begynne å bruke hånden og fingrene med gradvis økende belastning, men allikevel innenfor smertegrensen. Ved behov kan du få veiledning av fysioterapeut. 

Øvelsene under bør du gjøre flere ganger daglig, og gjerne hver time til å begynne med. Du skal unngå å provosere fram smerter eller hevelse. Hvis du har problemer med å utføre øvelsene, oppfordres du til å ta kontakt med fysioterapeut på sykehuset eller der du bor.

Strekk fingrene helt ut og sprik  Knytt hånden slik at fingrene kommer helt inn i håndflaten

Knytt hånden slik at fingrene kommer helt inn i hånd-flaten, strekk deretter fingrene helt ut og sprik. Hold stillingene et par sekunder.

Bøy knokene med strake fingre, støtt gjerne med motsatt hånd
Bøy knokene med strake fingre, støtt gjerne med motsatt hånd
Bøy i knokene med strake i fingre. Du kan gjerne støtte med motsatt hånd.

Strekk ytterste del av fingrene, mens du støtter fingrene med motsatt hånd. Knokene skal være bøyd.
Strekk ytterste del av fingrene, mens du støtter fingrene med motsatt hånd. Knokene skal være bøyd.

Strekk ytterste del av fingrene, mens du støtter fingrene med motsatt hånd. Knokene skal være bøyd.


Alle foto: Sykehuset Østfold

Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Eventuelle komplikasjoner som kan forekomme etter brudd er vedvarende smerter, stivhet og feilstillinger. Ved operasjon er det i tillegg en viss risiko for infeksjon.


Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?