HELSENORGE
Øre-nese-hals

Hørselstest hos barn

Valg av testmetoder ved utredning av hørselstap hos barn er avhengig av barnets alder og evne til å samarbeide. Det kan være aktuelt å benytte flere tester for å komme fram til et ønsket resultat.

Innledning

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

For barn som er store nok til å forstå er det en fordel om foreldrene snakker med barnet før timen, slik at barnet er forberedt på hva som skal skje.

Under

Barn 0-3 år

For barn i alderen 0-3 år kan vi benytte følgende målinger:

  • Tympanometri
  • Otoakustiske emisjoner OAE

Barn 3-6 år

For barn i alderen 3-6 år kan vi benytte følgende målinger:

  • Tympanometri
  • Otoakustiske emisjoner OAE
  • Lekeaudimetri

Tympanometri

Ved tympanometri får barnet en liten propp i øregangen. Tympanometri benyttes for bedømming av mellomørefunksjonen.

Selve målingen medfører ikke ubehag for pasienten. Det kan oppleves som en liten dottfornemmelse, men det hender at barnet motsetter seg å få proppen satt inn i øregangen.

Testen blir benyttet på alle aldersgrupper.

Otoakustiske emisjoner OAE

Dette er en objektiv hørselsmåling der vi tester det indre ørets funksjon. Denne testen blir blant annet også brukt til hørselsscreening av nyfødte.

Testen gjennomføres ved å sette en liten propp i barnets øregang og sende små klikkelyder inn i øret.

Lekeaudiometri

Når man måler hørselen bruker vi et audiometer. Da undersøker vi hørselen ved å registrere respons på ulike toner.

Hensikten med testen er å kartlegge barnets hørsel. Resultatet blir presentert i et audiogram med ulike frekvenser og nivåer.

Først øver vi sammen med barnet, men etter hvert skal barnet alene respondere på lyden. Ett øre blir testet av gangen. Hvor mange frekvenser vi tester varierer, da dette avhenger av hvilket samarbeid man oppnår med barnet.

Etter

Om det er behov for videre utredning, behandling og oppfølging avhenger av resultatene av undersøkelsen.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?