HELSENORGE
DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester, Moss

Ketamin mot behandlingsresistent depresjon

Ketamin er et legemiddel som i utgangspunktet brukes som et narkosemiddel, og har en sterk smertestillende effekt. Det har vist seg å også ha god effekt på pasienter med depresjon og suicidale tanker. Behandlingen gis utenfor godkjent bruksområde og har eksperimentell karakter. Ketamin fornyer hjernestrukturene og kan åpne for endring i hjernen, slik at det blir lettere for nye tankemønstre, følelser og atferd å feste seg.

Innledning

Om Ketamin   

Ketamin virker hovedsakelig gjennom å hemme enkelte reseptorer (NMDA-reseptorer) i hjernen. Det fornyer hjernestrukturer, normaliserer funksjonen i fremre pannelapp (også kalt den tenkende hjernen), og gjenoppretter en balanse mellom hjernens hvilenettverk og utførelsesnettverk. Ketamin kan åpne for endring i hjernen, slik at det blir lettere for mer hensiktsmessige tankemønstre, følelser og atferd å feste seg.
Ketamin erstatter ikke psykologisk behandling. Det er viktig at ketamin kommer i tillegg til annen behandling.

Mange pasienter med behandlingsresistent depresjon har god effekt av behandling med Ketamin. De fleste merker bedring allerede etter første behandling, og det er vanlig å oppleve effekt i løpet av ett døgn. Noen pasienter trenger flere behandlinger for å oppnå full effekt. Inntrer ønsket resultat gjennomføres fire til seks behandlinger over en periode på to til tre uker. Deretter kan behandlingen vedlikeholdes etter behov.

Depresjon rammer mellom 4 og 7 % av Norges voksne befolkning hvert år. Ketamin har vært brukt som et trygt narkosemiddel ved operasjoner siden 1970-tallet. Forskning viser at små doser Ketamin har rask effekt relativt mange av pasientene med depresjon, og at eventuelle bivirkninger er milde og forbigående.

Ketamin brukes i liten grad som rusmiddel. Det er ikke rapportert om avhengighet etter klinisk ketaminbehandling i foreliggende studier. Det er helsepersonell som administrerer bruken, pasientene mottar behandlingen under tilsyn og det gis ikke ingen resepter.

Hvem får tilbud om ketaminbehandling?

Ketamininfusjonene er en utprøvende terapi og pasienter blir gjort kjent med risikoen for at den ikke virker hos alle. Det er heller ikke oversikt over langtidseffekter på depresjon. Henvisninger vurderes av ketaminenheten med spesialist tilstede. Indikasjonen er behandlingsresistent depresjon. Denne defineres av at man har forsøkt minst to ulike antidepressiva fra to forskjellige klasser, og at man har fått medisinen over lang nok tid og med riktig dose uten å få ønsket virkning. Man kan også ha fått for store bivirkninger av medisinen man har prøvd, slik at man må forsøke en annen behandling. Personer med alvorlige somatiske sykdommer, psykoseproblematikk eller rusavhengighet vil ikke kunne regne med å bli behandlet med Ketamin. Vi foretar imidlertid alltid en individuell vurdering.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Inntaksstopp

På grunn av stor etterspørsel av vårt tilbud på Ketaminterapi mot behandlingsresistent depresjon ser vi oss nødt til å stoppe inntak av nye pasienter midlertidig for en periode på 3 måneder. Inntaksstopp har virkning fra 1. februar 2022.

Vi er forpliktet til å prioriterer pasienter som allerede har startet sin behandling eller er avhengige av vedlikeholdsbehandling for å forhindre tilbakefall. Vi bestreber oss å utvide tilbudet så fort som mulig og vil informere om utviklingen fortløpende. 


Henvisninger for ketaminbehandling sendes til lokalt DPS for vurdering av rett til helsehjelp. Dersom det gis rett til helsehjelp oversendes henvisningen til ketaminenheten for vurdering av rett til utredning/behandling.   

En henvisning bør inneholde

Bakgrunnsinformasjon, anamnese, somatisk helse, status presens, psykiatrisk sykehistorie, aktuelle medikamenter, antidepressiva og behandlinger som har vært forsøkt med spesifisert dose, tid, effekt, bivirkninger, stimulantia/rusmiddelbruk, aktuelt og oppdatert MADRS.  

Før

Du trenger ikke slutte med verken legemidler eller annen form for behandling før du får behandling med Ketamin. Det er noen angstdempende medisiner og sovemedisiner som kan redusere effekten, som for eksempel benzodiazepiner (Sobril/Valium). Derfor er det viktig at du opplyser legen på DPS om alle medisinene du bruker.

Hvis du står på sentralstimulerende medisiner mot ADHD (som for eksempel Ritalin/Concerta, Attentin/Elvanse, Strattera) bør du ikke ta dem samme dag som du får ketaminbehandlingen.

Du skal faste i 2 timer før behandlingen. Det vil si at du ikke skal drikke eller spise de siste to timene før behandlingen starter. Det er fordi Ketamin stimulerer blæren, og Noen kan også oppleve kvalme og svimmelhet rett etter behandlingen. Du kan ikke drikke alkohol eller bruke andre rusmidler på behandlingsdagen da det ikke er forenlig med behandling med Ketamin.

Det er viktig at du slapper godt av under behandlingen. Derfor er det lurt at du tar på deg komfortable klær.

Du skal også lytte til musikk underveis i behandlingen. Ta gjerne med en egen spilleliste med beroligende musikk du liker og dine egne hodetelefoner.  Vi tilbyr både musikk og hodetelefoner til utlån.

Under

Først får du grundig informasjon om behandlingen og hva du kan forvente. Deretter måler vi blodtrykk, puls, oksygenmetning og vekt. Du skal også fylle ut et skjema som handler om symptomene dine.

Ketamin gis intravenøst. Det vil si at medisinen gis flytende, via et lite, tynt rør som stikkes inn i en blodåre. Som regel bruker man en blodåre på hånden eller armen. Før vi starter infusjonen (prosessen der medisinen gis inn i blodåren) får du hjelp til å slappe av med pusteteknikker. Så lener du deg tilbake, får på øyebind, hører på musikk og slapper helt av, og vi starter behandlingen. Vi er tilstede hos deg under hele behandlingen.

Selve infusjonen varer i 40 minutter, mens hele behandlingen tar totalt 2 timer. Du er våken og bevisst under behandling, men kan oppleve å komme inn i en drømmeliknende tilstand. De fleste opplever denne tilstanden som behagelig.

Når infusjonen er ferdig skal du sitte rolig og summe deg i cirka 10-15 minutter. Så tar vi blodtrykk, puls og oksygenmetning på nytt. Vi snakker litt om opplevelsen din, og om du oppdaget noe av betydning under behandlingen.

Etter

Mye av effekten av Ketamin er ute av kroppen etter cirka 15 minutter, men du kan føle deg trøtt og litt sløv i noen timer etterpå.


 

Vær oppmerksom

Du kan ikke kjøre bil eller håndtere annen form for maskineri samme dag som du har fått behandlingen.

Bivirkninger

Eventuelle bivirkninger er milde og forbigående. Det kan være at man opplever forbigående økning i puls og blodtrykk, at man kan få en angstreaksjon, bli kvalm, få hodepine, bli forvirret, hallusinere, oppleve endringer i humør eller en følelse av slapphet. Det er alltid en terapeut tilstede får veiledning og støtte.


 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet. Har du mottatt innkallingsbrevet digitalt, kan du også svare oss digitalt.​​

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått. 

Ved gjentatte avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Avbestiller du senere enn dette må du betale en egenandel. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

​Les mer om betaling av egenandel på helsenorge.no

Eigendelar på sjukehus og poliklinikk - helsenorge.no

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Mange av våre avdelinger har ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Koronavirus - informasjon

Informasjon om hva du gjør hvis du har time i sykehuset, er fødende, pårørende, jobber i sykehuset, rekvirenter av pasienttransport og informasjon til media er samlet på én side.

Du finner også lenker til kommunenes hjemmesider hvor du finner informasjon om hva som gjelder i din kommune og telefonnummer du kan ringe hvis du har spørsmål om smitte, testing og karantene.

Det er viktig at du ikke ringer 113 eller legevakten på 116 117 for slike spørsmål.

Du kan også ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015 eller gå inn på Folkehelseinstittuet sine hjemmesider - fhi.no

Her finner du sykehuset sin informasjon om koronavirus 

Siden blir oppdatert fortløpende.

Pasientjournal

Her finner du informasjon om hvordan du får innsyn i din pasientjournal.

Les mer om pasientjournal her

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Dette er skiltet i Moss og på Kalnes.

Informasjon om hvor du kan røyke finner du her.

Sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Fant du det du lette etter?