HELSENORGE
Hjertemedisinsk avdeling

Ultralyd av hjertet med kontrastmiddel

Kontrast-ekkokardiografi er ultralyd av hjertet hvor det i tillegg blir gitt kontrastvæske som gjør detaljer i bildene fra ultralyden tydeligere. Undersøkelsen utføres som tilleggsundersøkelse hos enkelte pasienter for å få tydeligere bilde av hjertets strukturer.

Innledning

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Det er ikke nødvendig å faste før undersøkelsen.

Under

Du ligger i sideleie på en benk under undersøkelsen. Kontrastvæsken blir gitt via en nål i blodåren i armen.
 
Å få kontrastmiddel medfører ikke ubehag for deg. Dersom du er allergisk mot innholdsstoffene i kontrastvæsken eller har betydelig forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet skal du ikke ha kontrastvæske.

Undersøkelsen tar vanligvis 30 - 45 minutter.

Etter

Du blir observert i 15 til 30 minutter etter undersøkelsen.

Legen må gjøre en inngående analyse av svarene på undersøkelsen. Svar blir sendt til henvisende avdeling, sykehus eller fastlege innen en uke.

Vær oppmerksom

Kontrastmiddelet medfører ikke ubehag og gir meget liten risiko brukt etter vanlig retningslinjer. Kontrastmiddelet skal brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig hjertesvikt.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?