Videokonsultasjon

Sykehuset Østfold tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehuset. På denne siden finner du det du trenger for å koble deg opp og delta i videokonsultasjon med behandleren din.

Innledning

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner. Spør behandleren din om neste konsultasjon kan gjøres på video om du selv ønsker dette.


Tekniske forutsetninger for å kunne delta på videokonsultasjoner

Du må ha en mobiltelefon, nettbrett eller PC med kamera og mikrofon som er koblet til internett.

 Internettforbindelsen må være stabil (WIFI/4G). Fast nett-tilkoplet PC er ønskelig, der det er mulig.

Chrome nettleser. Safari for IOS (Apple) enheter.

Pexip er tilgjengelig som applikasjon i AppStore. Applikasjonen skal ikke brukes da den ikke leder til Norsk Helsenett.

Kostnader

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Du mottar faktura for
egenandelen som ved fysisk oppmøte.

FrikortEgenandel

Viktig informasjon til pasienter

I forbindelse med koronaepidemien må Sykehuset i Østfold i økende grad ta i bruk videokonsultasjon, for å unngå smitte og utnytte kapasiteten hos helsepersonellet.

Forutsetninger for gjennomføring

Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon, og ved å takke ja til videokonsultasjon samtykker du til behandling av personopplysninger under samtalen. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake, men i den situasjonen vi er i nå vil vi i de fleste tilfeller ikke kunne tilby alternativ konsultasjonsform.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil helsepersonellovens regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandling av informasjon som fremkommer under samtalen. Som ved all helsehjelp er din behandler pliktig til å dokumentere helsehjelpen i en pasientjournal.

Videokonferanseutstyret som benyttes tilfredsstiller krav til sikkerhet, slik at opplysninger om deg ikke skal komme på avveie.

Vil du vite mer, kan du lese her:

Til pasient ved bruk av videokonsultasjon med helsepersonellDatatilsynet om videokonsultasjon mellom lege og pasient

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du har mottatt innkallingsbrev med tid for videokonsultasjon. Du vil motta påminnelse på sms om timen 3 dager før. Dette er en generell påminnelse. 

Det er viktig at du har gjort deg kjent med teknologien i god tid før videokonsultasjonen.

Uavhengig av om du skal benytte mobil, nettbrett eller PC, anbefaler vi at du leser nøye gjennom all informasjon nedenfor om hvordan du kobler deg opp med den enheten du ønsker å bruke.

Åpne nettleser
For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du åpne denne siden på mobil, PC/Mac eller nettbrett. Krav til nettleser er: Chrome, Edge, Firefox eller Safari (ikke Internet Explorer). Det er viktig at du sikrer at du har riktig nettleser og tilgang til denne siden i god tid før din konsultasjon. 
 
Koble enheten til strøm
Sørg for at enheten er tilkoblet strøm (ev. at batteriet er fulladet). Før oppkobling se til at du befinner deg på et egnet sted for fortrolig samtale. Skjerming mot innsyn og avlytting må ivaretas. God belysning er viktig, men unngå direkte lyskilder i bakgrunn av bildet for best mulig bildekvalitet.

Du kan i god tid før konsultasjonen teste egen lyd og bildekvalitet ved å koble deg til testmøterommet.

Testmøterom

Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen tilgjengelig i tilfelle noe uforutsett oppstår under konsultasjonen.

Under

Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset. Ved oppstart er det viktig at alle presenterer seg. Dersom du har en venn/pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Vi ønsker åpenhet om eventuelle egne opptak av samtalen.

Slik kobler du deg opp og deltar i videokonsultasjonen

Velg riktig avdeling og din behandler i listen nedenfor. Avdeling og behandler står i innkallingsbrevet.

Krav til nettleser er: Chrome, Edge, Firefox eller Safari (ikke Internet Explorer)

For god bildekvalitet i videokonsultasjon anbefales det at du har godt lys mot ansiktet. Unngå lys fra vindu bak deg.
Gjennomfør videokonferansen i lukket rom / avgrenset område slik at ikke uvedkommende hører samtalen.

  1. Velg avdeling som er oppgitt i innkallingsbrevet. Klikk på avdeling i listen under.
  2. Velg behandler som er oppgitt i innkallingsbrevet.
  3. Gi tilgang til kamera og mikrofon ved å velge «Tillat».
  4. Skriv inn ditt fulle navn i feltet «Type your name here». Trykk deretter «OK».
  5. Vent til behandler slipper deg inn i møterommet.
  6. Navnet til behandler presenteres i navnlisten med symbolet  Symbol på navnet til behandler.
  7. Avslutt konsultasjonen ved å trykke på den røde knappen på menylinjen. Du må berøre skjermen eller klikke med musepeker på skjermen for å få opp menylinjen.

Se fullstendig brukerveiledning.

Brukerveiledning

Velg avdeling og behandler

Endokrinologi og diabetespoliklinikken

Klikk på den behandleren du skal snakke med. Navnet på behandler står i innkallingsbrevet.


Anne Margrethe Håland Johansen - sykepleier
Benedicte Agathe Wirkola - klinisk ernæringsfysiolog
Camilla Waale Hansen - sykepleier 
Helle Kristin Traaholt - sykepleier 
Jorun Marie Wahlberg - sykepleier
Katrine Viltun - sykepleier 
Malene Alterås - lege
Margrethe Svendsen - lege
Peggy Måseidvåg Karlsen - sykepleier
Peter Korsvold - lege i spesialisering (LIS)
Pia Otterstad - psykolog
Ragnar Bekkhus Moe - lege  
Torgunn Marie Huseby - lege 
Trine Tveter Heggenes - lege

Barne- og ungdomshabilitering

Aina Norbom - pedagog
Anne-Karin Hagen - spesialsykepleier

Arve Vøllo - overlege

Camilla Jordhøy - fysioterapeut
Carine Skarpenes - ergoterapeut
Elin Larsen - spesialfysioterapeut
Elin Lilleng - psykolog
Elin Saltermark - sosionom
Heidi Oehmichen - fysioterapeut
Hilde Bonden - ergoterapeut
Ingrid Jelling - klinisk ernæringsfysiolog
Inger Johanne Larsen - spesialsykepleier
Janniken Martinsen - psykologspesialist
Jorunn Johansen - vernepleier
Julie Jansen - psykolog
Kathrin Frøvik-Frei - spesialfysioterapeut
Lise Helene Engmo - ergoterapeut

Lucio Michaelsen, psykologspesialist
Ludger Dorlöchter - overlege
Mia Rafstedt - sosionom
Ole Roger Hafsmo - psykologspesialist
Randi Marie Weyde - fysioterapeu
Ronny Grimstad- psykologspesialis
Sven Simonsen - overlege
Terje Jensen - vernepleier
Torunn Finpå - spesialsykepl
Trude Schau-Dobinsom - vernepleier

Sårpoliklinikk

Dorte Bundgaard

Nyfødtintensiv

Nyfødtintensiv

DPS Moss   

Charlotte Marie Kirkhus - psykolog
Charlotte Rojahn - koordinerende sekretær
Christine Ludvigsen - psykolog
Cuu Van Duong  - lege   
Fredrik Kragh Muraas - lege
Geir Ove Bruvold - psykolog
Gry Mathilde Hennum - psykologspesialist
Hanne Kristine Haarset - seksjonsleder   
Helene Josefsen Hansen - psykolog         
Håkon-André Blad - psykolog     
Jorunn Mortensen Engh - sykepleier        
June Hansen - psykolog
Justyna Rog - psykologspesialist
Karen Melbye Holm - klinisk sosionom    
Kjersti Mathisen Guldvog - psykologspesialist      
Kristin Edin - klinisk sosionom     
Lena Hansson Granlund - psykiatrisk sykepleier
Mari De Flon Hetland - psykologspesialist             
Marte Strand Sæter - psykolog   
Niloufar Jalali-Moghadam - psykolog      
Nina-Helen Didriksen - psykologspesialist             
Siri Elisabeth Fosse - overlege    
Tinna Björg Jónsdóttir - psykolog
Tor-Morten Kvam - overlege      
Vimansa Hewapathirana - praksisstudent medisin            

            


Etter

Du mottar faktura for eventuell egenandel som ved fysisk oppmøte. Når konsultasjonen er over blir det bestemt videre oppfølging.

Frikort og egenandel

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?