HELSENORGE

Barn som pårørende

Bilde av tre barn og ungdommer som tegner i et rom på barne- og ungdomsklinikken på Kalnes

Pårørende under 18 år

Her får du informasjon om hvordan du som forelder og/eller i annen nær relasjon, snakke med barn og unge om sykdom og død. Du får også informasjon om hva helsepersonell har plikt til og hvor du kan få hjelp hvis det er behov for det.

Informasjon om barn og unge som pårørende

Barneansvarlige i Sykehuset Østfold

Alle seksjoner har en eller flere barneansvarlige
Disse har ansvar for å holde et faglig perspektiv på barns situasjon levende.

Ansvaret innebærer videre å:

  • holde seg faglig oppdatert på aktuelle tema.
  • ha oversikt over aktuelle oppfølgingstiltak for barn.
  • veilede medarbeidere i bruk av prosedyrer, anbefalt informasjonsmateriell og rutiner for barnefokusert arbeid.
  • gi andre medarbeidere støtte, påfyll og veiledning i konkrete saker.
  • påse at det blir gitt internundervisning i forhold til tema.

Barneansvarlige i kommunene

Kontaktpersoner i kommunene

Barn som pårørende - resultater fra en multisenterstudie

Multisenterstudie

Informasjon til barn og unge

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Informasjonen er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade, men kan også være aktuell ved andre behandlinger.

Informasjon til barn og unge

Information in English

This information is for anyone with children or teenagers in their family. You may be the patient, a relative of the patient or the parent of a sick child who has brothers or sisters.

Information in English

Fant du det du lette etter?