Kjernejournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.

I kjernejournalen din kan du se disse opplysningene:

  • Egne registreringer
  • Kritisk informasjon
  • Donorkort
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Prøvesvar (covid-19)
  • Logg over hvem som har sett i kjernejournalen din

Norsk helsenett skal høsten 2020 prøve ut en ny løsning som gir helsepersonell enklere og raskere tilgang til sentrale journaldokumenter fra lokale pasientjournaler via din kjernejournal. Helse Sør-Øst er hovedsamarbeidspartner, og Oslo universitetssykehus er første sykehus som deltar i utprøving av løsningen. Hensikten er sikker og effektiv formidling av viktig informasjon mellom ulike deler av helsevesenet og bedre grunnlag for medisinske vurderinger der du får behandling.

Merk at du har rett til å begrense journalen din for denne typen deling. Les mer om hvordan du kan begrense deling via kjernejournal på helsenorge.no.

Kjernejournal er ikke det samme som pasientjournal. Les mer om pasientjournal på helsenorge.no.

Fant du det du lette etter?