Forskningsgruppe barn

​Forskningsfokus

Forskningsgruppen har prosjekter som fokuserer på astma, allergi og eksem hos barn i PreventAdAll-prosjektet, og cøliaki hos barn i MoBa-prosjektet. Prosjektenes fokus er å identifisere risikofaktorer og intervensjoner for disse tilstandene. Forskningsgruppen deltar i nasjonal overvåkning av infeksjoner hos barn i to prosjekter, og i en studie om antibiotika og infeksjoner hos nyfødte. Innen global helse har gruppen aktiviteter med fokus på gjenopplivning av nyfødte barn.


Medlemmer

• Leder: Ketil Størdal
• Kari Holte
• Jon Olav Hunderi
• Christian Kahrs
• Line Kvenshagen
• Anette Lunde
• Ludger Dorlöchter
• Sigrid Sjelmo
• Phoi-Phoi Diep
• Ellen Annexstad


Pågående doktorgradsprosjekter

Kari Holte: Resuscitering av nyfødte: betydningen av CO2 og PEEP.
Jon Olav Hunderi: Bronkiolitt hos småbarn.
Christian Kahrs: Cøliaki; infeksjoner som risikofaktor
Line Kvenshagen: Refluks første to leveår – forløp og symptomer.
Phoi-Phoi Diep: Langtidsprognose etter benmargstransplantasjon
Ellen Annexstad: Gangfunksjon ved Duchenne muskeldystrofi.


Prosjekter tilknyttet forskningsgruppen

  1. Preventadall-studien ledes fra OUS/UiO og omfatter sentre i Norge og Sverige. Prosjektet studerer om tidlig innføring av allergener i mat og hudbeskyttelse kan redusere forekomst av allergi.
  2. Kan virusinfeksjoner være en mulig risikofaktor for cøliaki? Dette studeres gjennom MIDIA-kohorten: Christian Kahrs’ PhD-arbeid benytter et innsamlet materiale fra hele Norge.
  3. A: Risikofaktorer for autoimmune sykdommer – type 1 diabetes og cøliaki hos barn som deltar i Den norske mor og barn-studien (MoBa). Dette materialet er også en del av C.Kahrs PhD-arbeid.
    B: Sykehuset deltar i to store studier som overvåker forekomst av rotavirus og luftveisvirus hos barn henvist til sykehus i Norge. Studiene er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og fem større barneavdelinger
  4. Kan bedre trening og teknologi bedre overlevelse hos nyfødte i fattige land? Et pågående prosjekt i Tanzania/Haydom/Muhimbili i samarbeid med Lærdal Global Health har utviklet ny teknologi, der kliniske studier pågår. Overlege Kari Holte gjennomfører deler av denne studien, og Ketil Størdal er veileder med en annen stipendiat i SAFER Births.
  5. Kan bruk av antibiotika hos nyfødte i Norge reduseres? Arbeidet ser på strukturelle tiltak for å redusere denne, med bruk av en ny biomarkør (Procalcitonin) i samarbeid med tre andre større sykehus.


Publikasjoner

Early growth in children with coeliac disease: a cohort study.
Kahrs CR1,2, Magnus MC3,4,5, Stigum H3, Lundin KEA6,7, Størdal K1,2. Arch Dis Child. 2017 Nov;102(11):1037-1043

Maternal Infections, Antibiotics, and Paracetamol in Pregnancy and Offspring Celiac Disease: A Cohort Study.
Mårild K1, Kahrs CR, Tapia G, Stene LC, Størdal K. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 May;64(5):730-736

Infections and risk of celiac disease in childhood: a prospective nationwide cohort study.
Mårild K1,2, Kahrs CR1,3, Tapia G1, Stene LC1, Størdal K1,3. Am J Gastroenterol. 2015 Oct;110(10):1475-84

Thorsen SU, Marild K, Olsen SF, Holst KK, Tapia G, Granstrom C, et al. Maternal and Neonatal Vitamin D Status are not Associated With Risk of Childhood Type 1 Diabetes: A Scandinavian Case-Cohort Study. Am J Epidemiol. 2017.

Thallinger M, Ersdal HL, Morley C, Purington C, Gomo O, Mduma E, et al. Neonatal ventilation with a manikin model and two novel PEEP valves without an external gas source. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017;102(3):F208-F13.

Thallinger M, Ersdal HL, Francis F, Yeconia A, Mduma E, Kidanto H, et al. Born not breathing: A randomised trial comparing two self-inflating bag-masks during newborn resuscitation in Tanzania. Resuscitation. 2017.

Stordal K, Marild K, Tapia G, Haugen M, Cohen AS, Lie BA, et al. Fetal and Maternal Genetic Variants Influencing Neonatal Vitamin D Status. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(11):4072-9.

Stordal K, Marild K, Blix HS. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(18).

Stordal K, Lundeby KM, Brantsaeter AL, Haugen M, Nakstad B, Lund-Blix NA, et al. Breastfeeding and Infant Hospitalisation for Infections: Large Cohort- and Sibling Analysis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.

Pernica JM, Steenhoff AP, Mokomane M, Moorad B, Lechiile K, Smieja M, et al. Rapid enteric testing to permit targeted antimicrobial therapy, with and without Lactobacillus reuteri probiotics, for paediatric acute diarrhoeal disease in Botswana: A pilot, randomized, factorial, controlled trial. PLoS One. 2017;12(10):e0185177.

Marild K, Vistnes M, Tapia G, Midttun O, Ueland PM, Viken MK, et al. Midpregnancy and cord blood immunologic biomarkers, HLA genotype, and pediatric celiac disease. J Allergy Clin Immunol. 2017;139(5):1696-8.

Marild K, Tapia G, Haugen M, Dahl SR, Cohen AS, Lundqvist M, et al. Maternal and neonatal vitamin D status, genotype and childhood celiac disease. PLoS One. 2017;12(7):e0179080.

Marild K, Stordal K, Bulik CM, Rewers M, Ekbom A, Liu E, et al. Celiac Disease and Anorexia Nervosa: A Nationwide Study. Pediatrics. 2017;139(5).

Lund-Blix NA, Dydensborg Sander S, Stordal K, Nybo Andersen AM, Ronningen KS, Joner G, et al. Infant Feeding and Risk of Type 1 Diabetes in Two Large Scandinavian Birth Cohorts. Diabetes Care. 2017.

Koletzko S, Auricchio R, Dolinsek J, Gillett P, Korponay-Szabo I, Kurppa K, et al. No Need for Routine Endoscopy in Children With Celiac Disease on a Gluten-free diet. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.

Gibory M, Haltbakk I, Flem E, Vainio K, Salamanca BV, Stordal K, et al. Rotavirus detection in bulk stool and rectal swab specimens in children with acute gastroenteritis in Norway. J Clin Virol. 2017;97:50-3.

Ghaderi S. Encephalitis after influenza and vaccination: A nationwide population-based registry study from Norway. Int J Epidemiol. 2017.

Beitnes AR, Vikskjold FB, Johannesdottir GB, Perminow G, Olbjorn C, Andersen SN, et al. Symptoms and Mucosal Changes Stable During Rapid Increase of Pediatric Celiac Disease in Norway. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(4):586-91.Fant du det du lette etter?