HELSENORGE

Forskningsgruppe for trombose og hemostase

Medlemmer med beskrivelse av rolle

Navn

RollePublikasjoner
Waleed Ghanima, PhD, overlege hematologProfessor66
Mazdak Tavoly, PhD, overlege akuttmedisinPhD
5
Aleksandra Galovic, PhD, overlege kardiologPost Doc0
Ole Christian Rutherford, stipendiat, LIS kardiologiStipendiat4
Jostein Gleditsch, stipendiat, overlegeStipendiat7
Synne G. Frønæs, stipendiat, LIS medisin Stipendiat5
Øyvind Jervan, stipendiat, LIS kardiologi Stipendiat0
Thor David Halstensen, stipendiat, sykepleierStipendiat0
Camilla T. Jørgensen, stipendiat, trombosesykepleier Stipendiat3
Elia Asady, stipendiat, legeStipendiat0
Stacey Haukeland-Parker, stipendiat, fysioterapeutStipendiat1
Lamya Garabet, stipendiat, overlege medisinsk biokjemi Stipendiat3
Galina Tsykunova, stipendiat, overlege hematolog Stipendiat0
Eirik Tjønnfjord, lege, tromboseLege7
Christina Roaldsnes, sykepleierKoordinator2
Heidi Hassel Pettersen, sykepleierForskningssykepleier 
Eli Førsund, sykepleierForskningssykepleier1

 

Forskningsfokus

Gruppen fokuserer på klinisk forskning innen venøs tromboembolisme (VTE) og immun trombocytopeni (ITP). Vår VTE-forskning omfatter epidemiologiske, diagnostiske og behandlings-studier samt kartlegging av langtidsutkomme og helserelatert livskvalitet. Vi har dog hatt et spesielt fokus på langtidsfølger etter VTE; Vi har et pågående multisenter prosjekt hvor vi undersøker årsaker til vedvarende tungpustenhet etter lungeemboli, og hvorvidt denne gruppen kan ha nytte av et strukturert rehabiliteringsprogram. Dette er et omfattende prosjekt som involverer 4 PhD-stipendiater fra ulike fagfelt; fysikalsk medisin, kardiologi, indremedisin og radiologi. Vi har dessuten etablert et register for VTE i Østfold (TROLL registeret), som per i dag består av 5800 pasienter. TROLL er det eneste VTE-register i Norge og har gitt opphav til flere av pågående prosjekter.

Gruppen har utstrakt forskningsaktivitet innen ITP og er ledende i Norge innen dette feltet. Gruppen fokuserer på testing av nye behandlinger for ITP, epidemiologiske og diagnostiske studier, kartlegging av behandlingsrelaterte bivirkninger og underliggende mekanismer, samt patofysiologiske mekanismer ved ITP.

Gruppen har et utbredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid inklusiv, samarbeid med akademiske miljøer og legemiddelindustri og har stor vitenskapelig produksjon innen disse to feltene. 

 

Prosjekter gruppen har startet etter at gruppestatus ble gitt

Område

ProsjekttittelProsjektleder
VTEPulmonary rehabilitation to improve physical capacity after PE – a multicenter RCTWaleed Ghanima
VTERivaroxaban for scheduled work up of DVT (Ri-Schedule)Waleed Ghanima
VTELong-term outcomes of DVT and pulmonary embolism – multicenter studyWaleed Ghanima
VTEPredicting the risk of recurrent venous thromboembolism and bleeding by using machine learningAleksandra Grdnic Galovic
VTEUse of machine learning to improve the diagnosis of DVT Waleed Ghanima
ITPProlonging the effect of rituximab in ITP – multicenter international RCTWaleed Ghanima
ITPCoagulation activation in thrombopoietin treated ITP patientsWaleed Ghanima
ITPDaratumumab as a treatment for adult ITPWaleed Ghanima

Publikasjoner2020


Boccia, R., Cooper, N., Ghanima, Waleed, Boxer, M.A., Hill, Q.A., Scholzberg, M., Tarantino, M.D., Todd, L.K., Tong, S., Bussel, J.B. (2020). Fostamatinib is an effective second-line therapy in patients with immune thrombocytopenia. British Journal of Haematology https://doi.org/10.1111/bjh.16959
Cristin-ID: 1824465

Boon, G.J.A.M., Barco, S., Bertoletti, L., Ghanima, Waleed, Huisman, M.V., Kahn, S.R., Noble, S., Prandoni, P., Rosovsky, R.P., Sista, A.K., Siegerink, B., Klok, F.A. (2020). Measuring functional limitations after venous thromboembolosm: optimization of the post-VTE functional status (PVFS) scale. Thrombosis Research 190:45-61 https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.03.020

Cooper, N., Kruse, A., Kruse, C., Watson, S., Morgan, M., Provan, D., Ghanima, Waleed, Arnold, D.M., Tomiyama, Y., Santoro, C., Michel, M., Laborde, S., Lovencic, B., Hou, M., Bailey, T., Taylor-Stokes, G., Haening, J., Bussel, J.B. (2020). Immune thrombocytopenia (ITP) World Impact Survey (I-WISh): patient and physician perceptions of diagnosis, signs and symptoms, and treatment. American Journal of Haemology https://doi.org/10.1002/ajh.26045

Frønæs, Synne G., Dahm, A.E.A, Wiik, H.S., Jørgensen, Camilla T., Gleditsch, Jostein, Raouf, Nezar, Holst, René, Klok, F.A., Ghanima, Waleed (2020). Safety and feasibility of rivaroxaban in deferred workup of patients with suspected deep vein thrombosis. Blood Advances 4(11):2468-2476      https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020001556   Cristin-ID: 1821940

Frønæs, Synne G., Jørgensen, Camilla T., Dahm, A.E.A., Wiik, H.S., Gleditsch, Jostein, Raouf, Nezar, Holst, René, Klok, F.A., Ghanima, Waleed (2020). Safety of a strategy combining D-dimer testing and whole-leg ultrasonography to rule out deep vein thrombosis. Blood Advances 4(20):5002-5010 https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002173

Hannevik, T.-L. Brekke, J., Enden, T., Frøen, H., Garresori, H., Jacobsen, E.M., Paulsen, P.Q., Porojnicu, A.C., Ree, A.H.,  Torfoss, D., Velle, E.O., Wik, H.S., Ghanima, Waleed, Sandset, P.M., Dahm, A.E.A. (2020). Thrombosis and bleedings in a cohort of cancer patients treated with apixaban for venous thromboembolism. Thrombosis Research 196:238-244 https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.08.042

Karlsvik, Tina Margrethe, Borgenvik, Thore Langfeldt, Aadalen, Mirjam, Utne, Kristin, Førsund, Eli, Jørgensen, Camilla Tøvik, Holst, René, Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter, Ghanima, Waleed (2020). Fatigue after initiating rivaroxaban for venous thromboembolism. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis 4(4):1-4 https://doi.org/10.1002/rth2.12312   Cristin-ID: 1800648

Michel, M., Ruggeri, M., Gonzales-Lopez, T.J., Alkindi, S.S., Cheze, S., Ghanima, Waleed, Anderson, T.H., Ebbo, M., Terriou, L., Bussel, J.B., Godeau, B. (2020). Use of thrombopoietin receptor agonists for immune thrombocytopenia in pregnancy: results from a multicenter study. Blood https://doi.org/10.1182/blood.2020007594

Rinde, F.B., Frønæs, Synne G., Ghanima, Waleed, Vik, A., Hansen, J.-B., Brækkan, S.K. (2020). D-dimer as a stand-alone test to rule out deep vein thrombosis. Thrombobis Research http://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.026   Cristin-ID: 1820494

Rutherford, Ole Christian, Jonasson, C., Ghanima, Waleed, Söderdahl, F., Halvorsen, S. (2020). Comparison of dabigatran, rivaroxaban and apixaban for effectiveness and safety in atrial fibrillation; a nationwide cohort study. European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy 6(2):75-85       https://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvz086   Cristin-ID: 1779824

Tavoly, Mazdak, Gleditsch, Jostein, Ghanima, Josef P., Bremtun, Fredrik, Schintzkewitz, Martin, Thrane, K.J., Jervan, Øyvind, Ghanima, Waleed (2020). The mean bilateral proximal extension of the clot is associated with pulmonary embolism severity parameters and management-associated outcomes. Acta Radiologica https://doi.org/10.1177/0284185120966724

Tjønnfjord, Eirik, Holme, P.A., Darne, B., Khelif, A., Waage, A., Michel, M., Romdhan, N.B., Ghanima, Waleed (2020). Long-term outcomes of patients treated with rituximab as second-line treatment for      adult immune thrombocytopenia - Follow-up of the RITP study. British Journal of Haematology https://doi.org/10.1111/bjh.16672

Van Dam, L.F., Dronkers, C.E.A., Gautam, G., Eckerbom. A., Ghanima, WaleedGleditsch, Jostein., von Heijne, A., Hofstee, H.M.A., Hovens, M.M.C.,  Huisman, M.V., Kolman, S., Mairuhu, A.T.A., Nijkeuter, M., van der Ree, M.A., van Rooden, C.J., Weaterbeek, R.E., Westerink, J., Westerlund, E., Kroft, L.J.M., Klok, F.A. (2020). Magnetic resonance imaging for diagnosis of recurrent ipsilateral deep vien thrombosis. Blood 135(16) https://doi.org/10.1182/blood.2019004114  Cristin--ID: 1824489

Van Dam, L.F., Gautam, G., Dronkers, C.E.A., Ghanima, Waleed, Gleditsh, Jostein, von Heijne, A., Hofstee, H.M.A., Hovens, M.M.C., Huisman, M.V., Kolman, S., Mairuhu, A.T.A., Nijkeuter, M., van de Ree, M.A., van Rooden, C.J., Westerbeek, R.E., Westerink, J., Westerlund, E., Kroft, L.J.M., Klok, F.A. (2020). Safety of using the combination of the Wells rule and D-dimer test for excluding acute recurrent ipsilateral deep vein thrombosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis https://doi.org/10.1111/jth.14986     Cristin-ID: 1824489
 

2019

Adelborg K., Kristensen, N.R., Nørgaard M., Bahmanyar S., Ghanima, Waleed, Kilpatrick K., Frederiksen, H., Ekstrand, C., Sørensen, H.T., Christiansen, C. F.(2019). Cardiovascular and bleeding outcomes in a population-based cohort of patients with immune thrombocytopenia. Journal of Thrombosis and Haemostasis 17(6):912–924
Aftab, Hira, Fagerland, M.W., Gondal, Ghous, Ghanima, Waleed, Olsen, Magnus Kringstad, Nordby, Tom (2019). Gastric sleeve resection as day-case surgery – what affects the discharge time? Surgery for Obesity and Related Diseases 15(2):2018-2024
Aftab, Hira, Fagerland, M.W., Gondal, Ghous, Ghanima, Waleed, Olsen, Magnus Kringstad, Nordby, Tom (2019). Pain and nausea after bariatric surgery with total intravenous anesthesia versus desflurane anesthesia – a double blind, randomized, controlled trial [Article in press]. Surgery for Obesity and Related Diseases 15(3):1505-1512
Blomkvist, Andreas Wahl, Zadig, P., Christoffersen, Stian, Kaushal, S., Nordengen, Eirik, Shanmugarajah, Inthujan, Ghanima, Waleed. (2019). Hjemmebehandling ved lungeembolisme. Tidsskrift for den Norske legeforening 139(18)
Christiansen, C.F., Bahmanyar, S., Ghanima, Waleed, Risbo, N., Ekstrand, C., Stryker, S., Acquavella, J., Kilpatrick, K., Frederiksen, H., Nørgaard, M., Toft Sørensen, H. (2019). Chronic immune thrombocytopenia in Denmark, Sweden and Norway: The Nordic Country Patient Registry for Romiplostim. EClinicalMedicine 14:80-87
Cooper, N., Ghanima, Waleed (2019). Immune thrombocytopenia. The New England Journal of Medicine 381(10):945-55
Frederiksen, H., Szépligeti, S., Bak, M., Ghanima, Waleed, Hasselbach, H.C., Christensen, C.F. (2019). Vascular diseases in patients with chronic myeloproliferative neoplasms: impact of comorbidity. Clinical Epidemiology 11:955-967
Garabet, Lamya, Ghanima, Waleed, Rangberg, Anbjørg, Teruel-Montoya, R., Martinez, C., Lozano, M.L., Nystrand, Camilla F., Bussel, J.B., Sandset, P.M., Jonassen, Christine M. (2019). Circulating microRNAs in patients with immune thrombocytopenia before and after treatment with thrombopoietin-receptor agonists. Platelets 18:1-8
Garabet, Lamya, Ghanima, Waleed, Hellum, M., Sandset, P.M., Bussel, J.B., Tran, H., Henriksson, C.E. (2019). Increased microvesicle-assiated thrombin generation in patients with immune thrombocytopenia after initiation of thrombopoietin receptor agonists. Platelets
Garabet, Lamya, Henriksson, C.E., Lozano, M.L., Ghanima, Waleed, Bussel, J., Brodin, E., Fernández-Peréz, M.P., Martínez, C.,  González-Conejero, R., Mowinckel, M.-C., Sandset, P.M. (2019). Markers of endothelial cell activation and neutrophil extracellular traps are elevated in immune thrombocytopenia but are not echanced by thrombopoietin receptor agonists. Thrombosis Research 185:119-124 (online 30.11.2019)
Ghanima, Waleed, Cooper, N., Rodeghiero, F., Gaodeau, B., Bussel, J.B. (2019). Thrombopoietin receptor agonists: ten years later. Haematologica 104(6):2-7
Lozano, M.L., Garabet, Lamya, Fernandez-Perez, M.P., De los Reyes-Garcia, A.M., Diaz-Lozano, P., Garcia-Barbera N., Aguia, S., Vicente, V., Ghanima, Waleed, Martinez, C., Gonzalez-Conjero, R. (2019). Platelet activation and neutrophil extracellular trap (NET) formation in immune thrombocytopenia: is there an association? Platelets
Ording, A.G., Risbo Kristensen, N., Frederiksen, H., Alam, N., Bahmanyar, S., Ghanima, Waleed, Nørgaard, M., Christiansen, C.F. (2019). Routine critical care for chronic immune thrombocytopenia purpura in Denmark, 2009-2015. Hematology 24(1):732-736
Provan, D., Arnold, D.M., Bussel, J.B., Chong, B.H., Cooper, N., Gernsheimer, T., Ghanima, Waleed, Godeau, B., Gonzales-Lopez, T., Grainger, J., Hou, M., Kruse, C., McDonald, V., Michel, M., Newland, A.C., Pavord, S., Rodeghiero, F., Scully, M., Tomiyama, Y., Wong, R.S., Zaja, F., Kuter, D.J. (2019). Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia Blood Advances 3(22):3780-3817
Skajaa, N., Szépligeti, S.K., Horváth-Puhó, E., Ghanima, Waleed, Hansen, J.-B., Toft Sørensen, H. (2019). Initiation of statins and risk of venous thromboembolism: population-based matched cohort study. Thrombosis Research 184:99-104
Stavem, K., Skjaker, S.A., Hoel, H., Naumann, Markus Georg, Sigurdsen, U., Ghanima, Waleed, Utvåg, S.E. (2019). Risk factors for symptomatic venous thromboembolism following surgery for closed ankle fracture: a case-control study Foot & Ankle Surgery

2018

Andresen, K., Atar, D., Gjertsen, E., Ghanima, Waleed, Roseth, S., Johansen, O.E. (2018). Mechanisms of action and clinical use of specific reversal agents for non-vitamin K antagonist oral anticoagulants.  Scandinavian Cardiovascular Journal, 52(3)  

Birgegard, G., Samuelsson, J., Ahlstrand, E., Ejerblad, E., Enevold, C., Ghanima, Waleed, Hasselbalch, H., Nilsen, C.H., Knutsen, H., Pedersen, O.B.,  Sørensen, A., Andreassen, B. (2018). Inflammatory functional iron deficiency common in myelofibrosis, contributes to anemia and impairs quality of life. From the Nordic MPN study group. European Journal of Haematology   

Bjerrum, O.W., Samuelsson, J., Ghanima, Waleed, Kauppila, M., Andersen, C.L., on behalf of the Nordic Myeloprofilerative Neoplasms Study Group (2018). Thromboembolism prophylaxis in patients with Philadelphia-nagative myeloproliferative neoplams: clinical practice among Nordic specialists. European Journal of Haematolgy, 100(5): 475-478   

Frønæs, Synne Grønvold, Wik, H.S., Dahm, C.T., Gleditsch, JosteinRaouf, Nezar, Klok, F.A., Ghanima, Waleed(2018). Safety of d-dimer as a stand-alone test for the exclusion of deep vein thrombosis compared to other strategies.  Journal of Thrombosis and Haemostasis,  16(12): 2471-2481  

Ghanima, Waleed, Boiocchi, L., Lee, C.S., Feng, X, Geyer, J.T., Gudbrandsdottir, S., Orazi, A., Junker, P., Bussel, J.B. (2018).  Immune thrombocytopenia is associated with persistently deranged fibrosis-related seromarker profiles but low bone marrow fibrosis grades: A 2-year observational study on thrombopoietin receptor agonist treatment. Platelets, 30(2):222-228 

Lindgren, M., Samuelsson, J., Nilsson, L., Knutsen, H., Ghanima, Waleed, Westin, J., Johansson, P.L., Andréasson, B. (2018). Genetic variation in IL28B (IFNL3) and response to interferon-alpha treatment in myeloproliferative neoplasms. European Journal of Haematology, 100(5)419-425   

Rutherford, Ole-Christian Walter, Jonassen, C., Ghanima, WaleedHolst, René, Halvorsen, S. (2018). New score for assessing bleeding risk in patients with atrial fibrillation treated with NOACs. Open Heart, 

 

 

Tavoly, Mazdak, Wik, H.S., Sirnes, P.-A., Jelsness-Jørgensen, Lars-PetterGhanima, Josef  P., Klok, F.A., Sandset, P.-M., Ghanima, Waleed (2018). The impact of post-pulmonary embolism syndrome and its possible determinants. Thrombosis Research, 171:84-91 

 

Utne, Kristin Kornelia, Dahm, A., Wik, H.S., Jelsness-Jørgensen, Lars Petter, Sandset, P.M., Ghanima, Waleed(2018). Rivaroxaban versus warfarin for the prevention of post-thrombotic syndrome. Thrombosis Research, 57(2):301-304   

 

Wik, H.S., Enden, T.R., Ghanima, Waleed, Engeseth, M., Kahn, S.R., Sandset, P.M. (2018). Diagnostic scaled for the post-thrombotic syndrome. Thrombosis Research, 164:110-115 


Fant du det du lette etter?