Molekylærbiologi forsknings- og kompetansegruppe

Forskningsfokus

Gruppens formål er forskning innen molekylærbiologi, herunder påvisning og karakterisering av gener/genomer, og studier på molekylære biomarkører.
Gruppen driver både egen initiert forskning, med fokus på humant papillomavirus (HPV), mikrobiologi/virologi og kreft, samt bidrar med molekylærbiologisk kompetanse og forskningsstøtte i samarbeidsprosjekter med kliniske miljøer ved sykehuset.

Medlemmer

• Leder: Christine M. Jonassen, PhD, Forsker, Prof II, NMBU
• Camilla Bø Furlund, PhD, Molekylærbiolog
• Anbjørg Rangberg, MSc, Molekylærbiolog
• Yvonne Sandberg, MSc, Molekylærbiolog
• Jeanette Aarem, MSc, Molekylærbiolog
• Birgitte B. Trinborg, MSc, Molekylærbiolog, Dr grads stipendiat
• Agnes Kathrine Lie, MD, PhD, Overlege Patologi
• Terje Syvertsen, BSc, Overbioingeniør
• Lamya Garabet, MD, Overlege Medisinsk biokjemi, Dr grads stipendiat

Eksterne gruppemedlemmer
• Astri L. Larsen, MD, Overlege Mikrobiologi, AHUS
• Heidi Grønlien, PhD, Førsteamanuensis, HiØ
• Torstein Tengs, PhD, Forsker, NMBU


Pågående doktorgradsprosjekter

Lamya Garabet: Effects of thrombopoietin receptor agonists on coagulation, collagen synthesis and megakaryocyte apoptosis and studies on The underlying mechanisms

Birgitte B. Trinborg: The role of gut viruses in early infancy on gut bacterial community and on development of non-communicable diseases

Prosjekter tilknyttet forskningsgruppen

  • Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies- PreventADALL
  • InfPreg -Impact of infections in pregnancy for placenta health, pregnancy and newborn outcome and for development of allergies, asthma and later non communicable diseases (NCDs) in children
  • CINDERELLA-studien: "Cervical Intraepitelial Neoplasi; kan HPV-tester skille behandlingstrengende, persisterende celleforandringer fra forbigående forandringer?"
  • SElf-SAMpling in cervical cancer screening. SESAM study; a key to better health
  • Human papillomavirus and vulvar carcinoma in Norway: precursors, incidence, genotype profile and prognosi
  • Effect of Thrombopoietin Receptor Agonists on Coagulation and Fibrinolysi
  • Valideringstudie av serum som egnet prøvemateriale for påvisning av mutasjon i JAK2 genet, sammenlignet med fullblodprøver
  • Pilotprosjekt på kartlegging av faktorer av betydning for jernlager hos hemokromatose pasienter
  • Helicobacter pylori metronidazol resistensbestemmelse- Hvilken metode for resistensbestemmelse av metronidazol vil best kunne predikere effekt av forsterket OAM-kur ved Helicobacter pylori infeksjon
  • Genotyping av vancomycinresistente Enterococcus faecium stammer isolert i forbindelse med VRE utbruddet ved Sykehuset Østfold 2012-2013


Fant du det du lette etter?