HELSENORGE

Forskningsstrategi

​Forskningsstrategien er utarbeidet i tråd med forskningsstrategien for Helse Sør-Øst 2013-2017 og den nasjonale helse- og omsorgsplanen 2011-2015. Den pålegger alle helseforetakene å drive forskning som en av fire lovpålagte oppgaver. Helseforetaket har ansvar for å utføre forskning med utgangspunkt  i pasientnære kliniske problemstillinger og translasjonsforskning som bidrar til implementering i klinisk praksis og forskning innen epidemiologi og helsetjenester. 


Forskning og innovasjon frembringer  kunnskapsgrunnlag for forebygging, diagnostikk, behandling, omsorg og rehabilitering og fører til kunnskap og kompetanse som grunnlag for spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. Forskningsstrategien skal brukes som grunnlag for planlegging og organisering av forskning ved Sykehuset Østfold (SØ). Det er vedtatt en egen innovasjonsstrategi.

Sykehuset Østfolds forskningsstrategi

Fant du det du lette etter?