Forskningsutvalget

Forskningsutvalget skal:

 • være et rådgivende organ for sykehusets administrerende direktør
 • påse at prioritering av ressurser til forskning er i tråd med overordnede strategiske føringer og sykehusets behov
 • bidra til å utvikle og fremme forskning ved Sykehuset Østfold HF
 • påse at rutiner for registrering av forskningsaktivitet ved foretaket er kjent og forankret i avdelingene
 • påse at det er opprettet systemer som legger til rette for ivaretakelse av lovens krav til forsvarlig forskningsvirksomhet slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold blir ivaretatt
 • påse at det er tilrettelagt for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter
 • påse at det er opprettet systemer som sikrer at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
 • påse at det føres internkontroll
 • vurdere og fremme anbefaling av prosjekter som søker ekstern støtte
 • vurdere og fremme anbefaling av søknader om intern forskningsstøtte
 • uttale seg i forskningsetiske spørsmål i sykehuset
 • bidra til økt fokus på forskning
 • årlig evaluere egen virksomhet

 

Leder
Rådgiver Øystein Fodstad, professor emeritus

​Medlemmer perioden 2018-2020

Anne Julsrud Haugen, overlege PhD, revmatologisk avdeling

Geir Øgrim, psykolog PhD, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Ketil Størdal, overlege PhD, barneavdelingen

Brita Fosser Olsen, intensivsykepleier PhD, intensivavdelingen

Lynn Mørch-Johnsen, psykolog PhD, DPS Norde Østfold

Christine Jonassen, forsker PhD, professor II, Senter for laboratoriemedisin

Andreas Stensvold, overlege PhD, avdelingssjef, kreftavdelingen

Hege Hølmo Johannessen, fysioterapeut PhD, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Stine Bernitz, jordmor PhD, kvinneklinikken

Olaf Johan Hartmann-Johnsen, stipendiat kirurgisk avdeling

Enrico Callegari, stipendiat, DPS Halden- Sarpsborg

Mona Larsen, brukerrepresentant FFO

Lise Aagaard Sørby, sekretær FU

Eksternt medlem:

Dan Atar, professor II, forskningsleder, medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus

Observatør:

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, prorektor, Høgskolen i Østfold

Fant du det du lette etter?