HELSENORGE

Tromboseregisteret ved Sykehuset Østfold (TROLL)

TROLL er et lokalt kvalitetsregister for venøs blodpropp. Alle pasienter som blir diagnostisert og/eller behandlet for venøs blodpropp i Østfold blir inkludert. Registeret er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og personvernombudet, og har per i dag flere tusen registrerte pasienter.

Kontaktinformasjon vedrørende registeret

Waleed Ghanima Waleed.Ghanima@so-hf.no
Heidi Hassel Pettersen Heidi.Hassel.Pettersen@so-hf.no


Hovedmål for registeret

Hensikten med registeret er å sikre kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med venøs blodpropp.

 

Hva innebærer registreringen

Deltakelse i registeret har ingen innvirkning på behandlingsprosedyrer eller undersøkelser. Dataene som inngår i registeret er en systematisering av opplysninger som vanligvis inngår i din journal.

I Tromboseregisteret er det registrert:

  • Personopplysninger
  • Informasjon om type blodpropp, årsak, utredning, blodprøver, radiologiske undersøkelser, behandlingsform og komplikasjoner eller bivirkninger.
  • Oppfølging etter blodpropp

 

Hva skjer med informasjonen 

Opplysningene blir lagret elektronisk i et eget dataregister som er godkjent av Datatilsynet i henhold til Helseregisterloven.

Alle data vil bli behandlet konfidensielt, og alle som arbeider med dataene har taushetsplikt.

 

Forskning 

Det kan være ønskelig å benytte seg av dine registrerte opplysninger, til forskning på blodpropp i fremtiden. Det innebærer ingen tilleggsundersøkelser av deg. De opplysningene som det ønskes å forske på, er allerede samlet inn i TROLL.
Du må kun gi, skriftlig, samtykke til at dine registrerte opplysninger kan benyttes i forskningsøyemed.

Ved forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille informasjon fra registeret med andre opplysninger fra sykejournal og fra andre offentlige registre som: Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Reseptregisteret.

Forskningsprosjekter tilknyttet til TROLL skal godkjennes av Regional etisk komite.

 

Ulike studier

Her kommer informasjon om ulike forskningsprosjekter som vil bli gjort på data fra TROLL.

Venøs blodpropp i leggen


Blodprøve som bestemmer forlenget behandling

​Skjemaer ​​

SamtykkeskjemaFant du det du lette etter?