HELSENORGE

Master og videreutdanning

 

Alle prosjekter som skal utføres ved SØ skal registreres hos forskningsavdelingen, og vurderes av sykehusets personvernombud. Dette gjelder både prosjekter som involverer pasienter og ansatte. 

Vennligst fyll ut skjemaet og returner det til forskningsavdelingen@so-hf.no, så tar vi det videre personvernombudet for vurdering. 

Fant du det du lette etter?