Innovasjon

Hva er innovasjon

I Norge legger Regjeringen og Innovasjon Norge til grunn følgende brede definisjon for innovasjon:

«en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»

Helsedirektoratet definerer innovasjon slik:

«En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess

eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren (Helsedirektoratet)


Målet med innovasjon

Målet med all innovasjon i helsesektoren er å utvikle nye og bedre produkter og tjenester for morgendagens pasientbehandling.

For å imøtekomme fremtidige utfordringer som voksende helseutgifter, aldrende befolkning, mangel på fagpersonell og lignende er det et stort behov for å utvikle nye produkter og tjenester i sykehuset og i samhandling med førstelinjetjenesten.

Det skilles mellom produkt og tjenesteinnovasjon, men kombinasjoner forekommer. Begge kan ha sin opprinnelse som forskningsbasert eller bruker- eller medarbeiderdrevet innovasjon. 

 

Sykehuset Østfold og arbeid med innovasjon

Sykehuset Østfold har ambisjon om å bli ledende i Europa innen tjenesteinnovasjon – til det beste for pasientene, pårørende, medarbeiderne og våre samarbeidspartnere.

Innovasjon skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og dermed bidra til optimal ressursbruk og økonomisk gevinst.

Alt innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold understøtter sykehusets strategi og overordnede mål.

Innovasjonspartnerskap

I konkurranse med 23 andre norske virksomheter, ble Sykehuset Østfold høsten 2017 trukket ut som én av fire vinnere av innovasjonspartnerskapskonkurransen i regi av Innovasjon Norge. Prosjektet heter «Nyskapende pasientforløp», og skal sammen med næringslivsaktører tilstrebe å utvikle digitale løsninger og tjenester for pasient, pårørende og helsetjenesten som har til hensikt å forbedre informasjonsutvekslingen mellom pasient og helsetjenesten i et pasientforløp.
Prosjektet startet oktober 2017 og går til september 2020.

Se mer informasjon om innovasjonspartnerskap

Innovasjonsmidler

Trenger du finansiering for å virkeliggjøre din idé?

Det finnes flere kilder for å søke om innovasjonsmidler. Her er en liste over de mest aktuelle lenkene:

Extrastiftelsen

Helse Sør-Øst

InnoMed

Innovasjon Norge

Norges forskningråd

Regionale forskningsfond

Kontaktinformasjon

​Har du en idé om hvordan Sykehuset Østfold kan bli bedre, eller vil vite mer om vårt arbeid med innovasjon, ta kontakt!

Ingunn Olsen                                                 
Innovasjonssjef
E-post: ingunn.olsen@so-hf.no
Mobiltelefon:  918 51 633

Jarl Schjerverud                                             
Prosjektleder
E-post: jarl.schjerverud@so-hf.no
Mobiltelefon: 932 82 877

Innovasjon i media

Her er noen av sakene som er skrevet i media om innovasjonsarbeidet ved Sykehuset Østfold

Kinect

http://www.nrk.no/ostfold/faller-du-ut-av-senga_-da-gar-alarmen-1.12371614

http://www.tv2.no/a/6678645

http://www.digi.no/bedriftsteknologi/2014/10/08/skal-sikre-pasientene-med-kinect

Spillteknologi

http://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/apner-nettutgave-av-kalnes-sykehuset/s/2-2.2643-1.7634395

http://www.dn.no/jobbledelse/2015/10/11/2057/Teknologi/forbereder-flytting-med-3dspill

Innovasjonsarbeidet ved Sykehuset Østfold generelt

1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

Gullkantet partnerskap med Innovasjon Norge 2,9 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

http://www.spekter.no/Stottemeny/Kurs-og-konferanser/Tidligere-konferanser/Sykehuskonferansen-2016/

Nyheter om innovasjon

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.