HELSENORGE
Lege og sykepleiere med baby i kuvøse

Innovasjon

Hva er innovasjon

I Norge legger Regjeringen og Innovasjon Norge til grunn følgende brede definisjon for innovasjon:

«en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»

Helsedirektoratet definerer innovasjon slik:

«En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess

eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren (Helsedirektoratet)


Målet med innovasjon

Målet med all innovasjon i helsesektoren er å utvikle nye og bedre produkter og tjenester for morgendagens pasientbehandling.

For å imøtekomme fremtidige utfordringer som voksende helseutgifter, aldrende befolkning, mangel på fagpersonell og lignende er det et stort behov for å utvikle nye produkter og tjenester i sykehuset og i samhandling med førstelinjetjenesten.

Det skilles mellom produkt og tjenesteinnovasjon, men kombinasjoner forekommer. Begge kan ha sin opprinnelse som forskningsbasert eller bruker- eller medarbeiderdrevet innovasjon. 

 

Sykehuset Østfold og arbeid med innovasjon

Sykehuset Østfold har ambisjon om å bli ledende i Europa innen tjenesteinnovasjon – til det beste for pasientene, pårørende, medarbeiderne og våre samarbeidspartnere.

Innovasjon skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og dermed bidra til optimal ressursbruk og økonomisk gevinst.

Alt innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold understøtter sykehusets strategi og overordnede mål.

Innovasjonspartnerskap

Se mer informasjon om innovasjonspartnerskap

Innovasjonsmidler

Trenger du finansiering for å virkeliggjøre din idé?

Det finnes flere kilder for å søke om innovasjonsmidler. Her er en liste over de mest aktuelle lenkene:

Extrastiftelsen

Helse Sør-Øst

InnoMed

Innovasjon Norge

Norges forskningråd

Regionale forskningsfond

Kontaktinformasjon

​Har du en idé om hvordan Sykehuset Østfold kan bli bedre, eller vil vite mer om vårt arbeid med innovasjon, ta kontakt!

​Jarl Schjerverud                                             
Prosjektleder
E-post: jarl.schjerverud@so-hf.no
Mobiltelefon: 932 82 877

Innovasjon i media

Her er noen av sakene som er skrevet i media om innovasjonsarbeidet ved Sykehuset Østfold

Kinect

http://www.nrk.no/ostfold/faller-du-ut-av-senga_-da-gar-alarmen-1.12371614

http://www.tv2.no/a/6678645

http://www.digi.no/bedriftsteknologi/2014/10/08/skal-sikre-pasientene-med-kinect

Spillteknologi

http://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/apner-nettutgave-av-kalnes-sykehuset/s/2-2.2643-1.7634395

http://www.dn.no/jobbledelse/2015/10/11/2057/Teknologi/forbereder-flytting-med-3dspill

Innovasjonsarbeidet ved Sykehuset Østfold generelt

1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

Gullkantet partnerskap med Innovasjon Norge 2,9 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

http://www.spekter.no/Stottemeny/Kurs-og-konferanser/Tidligere-konferanser/Sykehuskonferansen-2016/

Nyheter om innovasjon

Hør om banebrytende forskninghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/hor-om-banebrytende-forskningHør om banebrytende forskningI den nyeste episoden av podkasten "Folk & fag", forteller Ivar Goksøyr og Inger-Tove Jentoft Van De Vooren om bruk av MDMA i behandling av depresjon og posttraumatisk stresslidelse. 25.04.2022 11:54:52
Fornøyd med løsning for hjemmeoppfølginghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/fornoyd-med-losning-for-hjemmeoppfolgingFornøyd med løsning for hjemmeoppfølgingSykehuset Østfold har testet ut digital hjemmeoppfølging av pasienter, og resultatet er at sykehuset nå velger å gå til innkjøp av løsningen. 22.12.2021 13:36:43
Podkast om samhandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/podkast-om-samhandlingPodkast om samhandlingI den nye episoden til Sykehuset Østfolds podkast, kan du høre mer om hvor viktig det er med godt samarbeid og samhandling mellom sykehuset og kommunene. 15.11.2021 10:02:09
Podkast-episode om hjemmeoppfølginghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/podkast-episode-om-hjemmeoppfolgingPodkast-episode om hjemmeoppfølgingAvdelingssjef Andreas Stensvold i kreftavdelingen er med i den nyeste podkast-episoden som nå er ute, og temaet er innovasjonsprosjektet "Nyskapende pasientforløp".  01.10.2021 12:09:39
Episode 3: Nyskapende pasientforløphttps://sykehuset-ostfold.no/folk-fag/episode-3-nyskapende-pasientforlopEpisode 3: Nyskapende pasientforløpInnovasjonsprosjektet "Nyskapende pasientforløp" handler om at pasienter tar hjemmemålinger av for eksempel blodtrykk, puls og temperatur.<img alt="Avdelingsoverlege for kreftavdelingen Andreas Stensvold" src="/PublishingImages/Andreas_Stensvold%201200%20pxl.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.10.2021 06:47:04
Pasienter er aktive deltakere i behandlingenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/pasienter-er-aktive-deltakere-i-behandlingenPasienter er aktive deltakere i behandlingenEn gruppe kreftpasienter i Sykehuset Østfold er med og prøver ut digital hjemmeoppfølging. Tjenesten som prøves ut, har sykehuset vært med på å utvikle gjennom innovasjonspartnerskap.01.06.2021 14:45:00
Nytt samarbeid i innovasjonspartnerskaphttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/nytt-samarbeid-i-innovasjonspartnerskapNytt samarbeid i innovasjonspartnerskapSykehuset Østfold har inngått samarbeid med Roche Diagnostics A/S og Diffia A/S for å utvikle et konsept som gjør pasienter i stand til å ta blodprøver og analyser hjemme.                             19.05.2021 18:37:48
Er i gang med digital hjemmeoppfølginghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/er-i-gang-med-digital-hjemmeoppfolgingEr i gang med digital hjemmeoppfølgingVivi Haaheim som leder klinisk arbeidsgruppe og innovasjonssjef Ingunn Olsen, opplyser at den første pasienten denne uken ble inkludert i utprøvingen av en ny tjeneste for digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter.21.12.2020 06:31:06
Tester ut hjemmeoppfølging av kreftpasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/tester-ut-hjemmeoppfolging-av-kreftpasienterTester ut hjemmeoppfølging av kreftpasienterHva er gevinsten hvis pasienten i større grad får muligheten til å kontrollere sin egen helsetilstand og ta enkle prøver hjemme? Medarbeidere ved kreftpoliklinikken på Kalnes har fått opplæring, og fra uke 51 kan de første pasientene teste...11.11.2020 20:37:55
Semifinalist i konkurranse om matgledehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/semifinalist-i-konkurranse-om-matgledeSemifinalist i konkurranse om matgledeHjertet kafé i Sykehuset Østfold er nominert til bransjeprisen Årets matgledebedrift, og er av juryen plukket ut som en av semifinalistene.13.08.2019 13:22:33
10,5 millioner kroner til hjemmeoppfølginghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/105-millioner-kroner-til-hjemmeoppfolging10,5 millioner kroner til hjemmeoppfølgingSykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et nytt innovasjonspartnerskapsprosjekt om sikker prøvetaking og analyse utført av pasienter selv utenfor sykehus eller institusjon.01.07.2019 11:01:06
Inviterer næringslivet til samarbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/inviterer-neringslivet-til-samarbeidInviterer næringslivet til samarbeidSykehuset Østfold inviterer næringslivet til samarbeid om utvikling av nye løsninger og tjenester som bidrar til nyskapende pasientforløp. I mai arrangeres markedsdialog med potensielle leverandører.24.04.2018 11:34:38
Just Ebbesen går av som administrerende direktør i Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/just-ebbesen-gar-av-som-administrerende-direktor-i-sykehuset-ostfoldJust Ebbesen går av som administrerende direktør i Sykehuset ØstfoldJust Ebbesen har i samråd med styreleder Marianne Fålun valgt å tre ut av stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Østfold 24. april 2018. Dette ble gjort klart i et ekstraordinært styremøte søndag kveld. 23.04.2018 05:52:18
Sykepleiere: Velkommen til fag- og forskningsdagerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sykepleiere-velkommen-til-fag-og-forskningsdagerSykepleiere: Velkommen til fag- og forskningsdagerSykehuset Østfold inviterer sykepleiere og sykepleieledere ved sykehus, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst, til fag- og forskningsdager. Samlingen går av stabelen 7. - 8. mars 2018 på Quality Hotel Fredrikstad. 22.01.2018 12:26:36
1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/13-millioner-kroner-til-innovasjonsprosjekter1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekterBåde utvikling av ny app for blodgivere og spillbasert trening for raskere og bedre vurdering av slagrammede, er innovasjonsprosjekter Sykehuset Østfold får midler til fra Helse Sør-Øst.10.01.2018 15:40:54
God oppstart for innovasjonssamarbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/god-oppstart-for-innovasjonssamarbeidGod oppstart for innovasjonssamarbeidMedarbeidere fra Sykehuset Østfold og de tre andre prosjektene som får millionstøtte fra Innovasjon Norge, var nylig invitert til kick off i Oslo. - Et flott startskudd for innovasjonspartnerskapet, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen.15.10.2017 22:00:00
Gullkantet partnerskap med Innovasjon Norgehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/gullkantet-partnerskap-med-innovasjon-norgeGullkantet partnerskap med Innovasjon NorgeSykehuset Østfold har i knallhard konkurranse med 23 andre norske virksomheter vunnet et strategisk innovasjonspartnerskap med Innovasjon Norge. 15 millioner kroner er satt av til prosjekter som skal utvikle pasientens helsetjeneste. – Denn...20.09.2017 22:00:00
2,9 millioner kroner til innovasjonsprosjekterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/29-millioner-kroner-til-innovasjonsprosjekter2,9 millioner kroner til innovasjonsprosjekterSykehuset Østfold fikk nesten full pott i søkerunden til innovasjonsprosjekter fra Helse Sør-Øst. Fire av fem prosjekter får til sammen 2,9 millioner kroner i innovasjonsmidler.16.09.2017 22:00:00
En tryggere hverdag for kreftpasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/en-tryggere-hverdag-for-kreftpasienterEn tryggere hverdag for kreftpasienterSiden nyttår har kreftpoliklinikken testet ut en teknologi for å følge opp pasienter i hjemmet. Dette gjelder pasienter med tarmkreft som over en seks måneders periode mottar cellegiftbehandling . – Vi kan følge opp pasientene tettere, gi t...31.03.2017 12:44:34
Får midler til innovasjonsprosjekterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/far-midler-til-innovasjonsprosjekterFår midler til innovasjonsprosjekterAlle de tre innovasjonsprosjektene sykehuset søkte om midler til å gjennomføre, har fått «go» fra Helse Sør-Øst. - Det at vi nok en gang får midler til å bedrive innovasjon, er utrolig morsomt. Vi trenger innovasjon for å utvikle oss, og me...30.12.2016 11:02:00
Kåret til månedens innovatørhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/karet-til-manedens-innovatorKåret til månedens innovatørJarl Schjerverud, prosjektleder i spillteknologi i Sykehuset Østfold, er månedens innovatør i Helse Sør-Øst.30.11.2016 12:00:41
Populær og nyttig apphttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/populer-og-nyttig-appPopulær og nyttig appSykehuset Østfold har utviklet og laget «Veileder i akuttpsykiatri» og denne har nå gått fra perm til en mobil app.  – Vi er strålende fornøyd med over 2000 nedlastinger siden lanseringen i februar, sier prosjektleder Gunhild Dalen.22.08.2016 22:00:00
Sjekk ut dette!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sjekk-ut-detteSjekk ut dette!Hva om du kan bestille ny time for oppfølging, betale for timen du har vært på, bestille taxi og gi tilbakemelding til sykehuset på ett og samme sted? Om ikke lenge vil det bli mulig! Sykehuset Østfold har fått innvilget 500.000 kroner fra...04.07.2016 22:00:00
Forskning i verdensklassehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/forskning-i-verdensklasseForskning i verdensklasseI løpet av mai og juni har konstituert overlege ved nevrologisk avdeling, Marton König, fått tildelt tre internasjonale priser for sin forskning innen tverrfaglig behandling av osteosarkomer som rammer ansikt- og skalleregionen. 03.07.2016 22:00:00

Fant du det du lette etter?