Andre samarbeidsavtaler

​I tillegg til overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer har kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold inngått andre samarbeidsavtaler med tilhørende rutiner. Disse avtalene er tilgjengelige på denne siden.
 

Flytskjema for håndtering av hepatitt C i primærhelsetjenesten og TSB

Flytskjema

LIS 1 (leger i spesialisering)

Samarbeidsavtale LIS 1


Smittevern - avtale om faglig bistand

Utvidet avtale om faglig bistand smittevern SØ-kommuner 2017
Basis avtale om faglig bistand smittevern SØ-kommunale institusjoner 2017

Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til kommunal akutt døgnplass ( KAD )

Prosedyre - Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til kommunal akutt døgnplass ( KAD )

Avtale med senter for laboratoriemedisin

Samarbeidsavtale senter for laboratoriemedisin og kommuner

Rekvisisjon av blodprodukter
Transfusjoner utenom sykehus - retningslinjer
Transfusjon av erytrocytter - prosedyre
Servicenivåerklæring
Sykehjem og helsehus tilknyttet avtalen

Transport av prøver og blodprodukter for kommuner tilknyttet samhandlingsavtale

Akutt transfusjonsreaksjon Meldeplikt - uønskede hendelser og unaturlig dødsfall

Fant du det du lette etter?