HELSENORGE

Andre samarbeidsavtaler

​I tillegg til overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer har kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold inngått andre samarbeidsavtaler med tilhørende rutiner. Disse avtalene er tilgjengelige på denne siden.
 

Flytskjema for håndtering av hepatitt C i primærhelsetjenesten og TSB

Flytskjema

LIS 1 (leger i spesialisering)

Samarbeidsavtale LIS 1

LIS 3 (leger i spesialisering i allmennmedisin)

Leger i spesialisering i allmennmedisin​

Smittevern - avtale om faglig bistand

​Avtale - faglig bistand innen smittevern SØ - ko​mmuner ​​

Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til kommunal akutt døgnplass ( KAD )

Prosedyre - Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til kommunal akutt døgnplass ( KAD )

Avtale med senter for laboratoriemedisin

Samarbeidsavtale senter for laboratoriemedisin og kommuner

Rekvisisjon av blodprodukter
Transfusjoner utenom sykehus - retningslinjer
Transfusjon av erytrocytter - prosedyre
Servicenivåerklæring
Sykehjem og helsehus tilknyttet avtalen

Transport av prøver og blodprodukter for kommuner tilknyttet samhandlingsavtale

Akutt transfusjonsreaksjonMeldeplikt - uønskede hendelser og unaturlig dødsfall

Kommunale Akutt Døgnplasser

Legg inn på KAD på 1-2-3Direkte innleggelser - fra Akuttmottak til KAD-enheter i Østfold​

Senter for lindrende behandling og kommunale palliative enheter

Avtale - kreftpasienter i behov av avansert lindrende behandling​

Avtale om kompetansenettverk i Palliasjon og kreftomsorg i Østfold

Avtale - Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i pallia​​sjon og kreftomsorg i Østfold​
​​

Fant du det du lette etter?