HELSENORGE

Informasjonsbrevet "Dialogen"

​Helsetjenestene som gis til Østfolds befolkning knyttes stadig tettere sammen for å gi tilbud til pasienter og brukere på en helhetlig, koordinert og effektiv måte. Det knytter også helsearbeiderne i kommuner og sykehus tettere sammen og det vil i større grad være behov for felles informasjon.

En brikke i forbedring av kommunikasjons - og informasjonsarbeidet er dette informasjonsbrevet i Helsefellesskapet Østfold. Det har fått navnet ”Dialogen” for å understreke at kommunikasjon og informasjon skal gå begge veier mellom to likeverdige samarbeidspartnere.

”Dialogen” er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og sykehus, men samhandlingsavdelingen på sykehuset har tatt ansvar for produksjon og utgivelse. 

​Dialogen

Dialogen 2021-2.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2021-2.pdfDialogen 2021-2.pdfpdf149694
Dialogen 2020-1.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2020-1.pdfDialogen 2020-1.pdfpdf116103
Dialogen 2016-1.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2016-1.pdfDialogen 2016-1.pdfpdf110709
Dialogen 2017-1.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2017-1.pdfDialogen 2017-1.pdfpdf921833
Dialogen 2018-1.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2018-1.pdfDialogen 2018-1.pdfpdf478000
Dialogen 2016-2.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2016-2.pdfDialogen 2016-2.pdfpdf258536
Dialogen 2017-2.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2017-2.pdfDialogen 2017-2.pdfpdf359016
Dialogen 2018-2.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2018-2.pdfDialogen 2018-2.pdfpdf127871
Dialogen 2019-2.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2019-2.pdfDialogen 2019-2.pdfpdf575930
Dialogen 2020-2.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2020-2.pdfDialogen 2020-2.pdfpdf150290
Dialogen 2021-1.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2021-1.pdfDialogen 2021-1.pdfpdf91737
Dialogen 2022-2.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2022-2.pdfDialogen 2022-2.pdfpdf166105
Dialogen 2022-1.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen 2022-1.pdfDialogen 2022-1.pdfpdf311392


Kontakt

Samhandlingsavdelingen

samhandling@so-hf.no​

Fant du det du lette etter?