Informasjonsbrevet "Dialogen"

​Helsetjenestene som gis til Østfolds befolkning knyttes
stadig tettere sammen for å gi tilbud til pasienter og brukere på en helhetlig, koordinert og effektiv måte. Det knytter også helsearbeiderne i kommuner og sykehus tettere sammen og det vil i større grad være behov for felles informasjon.

En brikke i forbedring av kommunikasjon/informasjonsarbeidet er dette informasjonsbrevet mellom Østfolds kommuner og Sykehuset Østfold. Det har fått navnet ”Dialogen” for å understreke at kommunikasjon og informasjon skal gå begge veier mellom to likeverdige samarbeidspartnere.

”Dialogen” er et samarbeidsprosjekt mellomkommuner og sykehus, men samhandlingsavdelingenpå sykehuset har tatt ansvar for produksjon og utgivelse. Planen er to utgaver hvert halvår og alle i HelseØstfold er velkomne med innspill til innhold.

Dialogen

Dialogen_1_2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_2016.pdfDialogen_1_2016.pdf
Dialogen_2_2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2016.pdfDialogen_2_2016.pdf
Dialogen_1_2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_2017.pdfDialogen_1_2017.pdf
Dialogen_2_2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2017.pdfDialogen_2_2017.pdf
Dialogen_1_2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_2018.pdfDialogen_1_2018.pdf
Dialogen_1_2019.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_2019.pdfDialogen_1_2019.pdf
Dialogen_2_2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2018.pdfDialogen_2_2018.pdf


Kontakt

Odd Petter Nilsen
odd.petter.nilsen@so-hf.no
mobil 917 94 151

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.