Informasjonsbrevet "Dialogen"

​Helsetjenestene som gis til Østfolds befolkning knyttes
stadig tettere sammen for å gi tilbud til pasienter og brukere på en helhetlig, koordinert og effektiv måte. Det knytter også helsearbeiderne i kommuner og sykehus tettere sammen og det vil i større grad være behov for felles informasjon.

En brikke i forbedring av kommunikasjon/informasjonsarbeidet er dette informasjonsbrevet mellom Østfolds kommuner og Sykehuset Østfold. Det har fått navnet ”Dialogen” for å understreke at kommunikasjon og informasjon skal gå begge veier mellom to likeverdige samarbeidspartnere.

”Dialogen” er et samarbeidsprosjekt mellomkommuner og sykehus, men samhandlingsavdelingenpå sykehuset har tatt ansvar for produksjon og utgivelse. Planen er to utgaver hvert halvår og alle i HelseØstfold er velkomne med innspill til innhold.

Dialogen

Dialogen_1_20.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_20.pdfDialogen_1_20.pdfpdf116103
Dialogen_1_2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_2016.pdfDialogen_1_2016.pdfpdf110709
Dialogen_1_2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_2017.pdfDialogen_1_2017.pdfpdf921833
Dialogen_1_2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_2018.pdfDialogen_1_2018.pdfpdf478000
Dialogen_1_2019.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_1_2019.pdfDialogen_1_2019.pdfpdf152630
Dialogen_2_2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2016.pdfDialogen_2_2016.pdfpdf258536
Dialogen_2_2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2017.pdfDialogen_2_2017.pdfpdf359016
Dialogen_2_2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2018.pdfDialogen_2_2018.pdfpdf127871
Dialogen_2_2019.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2019.pdfDialogen_2_2019.pdfpdf575930
Dialogen_2_2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2020.pdfDialogen_2_2020.pdfpdf150290
Dialogen_nr1_2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_nr1_2021.pdfDialogen_nr1_2021.pdfpdf91737


Kontakt

Odd Petter Nilsen
odd.petter.nilsen@so-hf.no
mobil 917 94 151

Fant du det du lette etter?