Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtet er en del av samarbeidsavtalen (retningslinje 12 punkt 1).

Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for de oppgaver som Samhandlingsutvalget (SU) er tillagt.

Partnerskapsmøtet består av rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold.

Observatører med møte- og talerett:

  • Samhandlingsutvalget 
  • Fylkesmannen
  • Fylkeskommunen
  • Høgskolen i Østfold
  • Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter

Innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2019.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2019.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2019.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2018.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2018.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 vår ordinært.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 vår ordinært.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 vår ordinært.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 høst extraordinært.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 høst extraordinært.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 høst extraordinært.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 vår.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 vår.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 vår.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 høst.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 høst.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 høst.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2014 høst.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2014 høst.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2014 høst.pdf

Referat

Referat fra partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdf

Fant du det du lette etter?