Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtet er en del av samarbeidsavtalen (retningslinje 12 punkt 1).

Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for de oppgaver som administrativt samarbeidsutvalg er tillagt.

Partnerskapsmøtet består av rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold.

Observatører med møte- og talerett:

  • Administrativt samarbeidsutvalg
  • Fylkesmannen
  • Fylkeskommunen
  • Høgskolen i Østfold
  • Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter

Innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer til Partnerskapsmøte høst 2017 Extraordinært.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer til Partnerskapsmøte høst 2017 Extraordinært.pdfInnkalling og sakspapirer til Partnerskapsmøte høst 2017 Extraordinært.pdf
Innkalling og sakspapirer til Partnerskapsmøte høst 2014.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer til Partnerskapsmøte høst 2014.pdfInnkalling og sakspapirer til Partnerskapsmøte høst 2014.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte vår 2017 ordinært.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte vår 2017 ordinært.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte vår 2017 ordinært.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte vår 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte vår 2015.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte vår 2015.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte høst 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte høst 2015.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte høst 2015.pdf
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdf

Referat

Referat fra partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdf
Referat fra partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfReferat fra partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.