HELSENORGE

Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtet er en del av samarbeidsavtalen (retningslinje 12 punkt 1).

Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for de oppgaver som Samhandlingsutvalget (SU) er tillagt.

Partnerskapsmøtet består av rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold.

Observatører med møte- og talerett:

  • Samhandlingsutvalget 
  • Statsforvalteren
  • Fylkeskommunen
  • Høgskolen i Østfold
  • Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter

Innkalling og sakspapirer

Vedlegg Partnerskapsmøtet 2022.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Vedlegg Partnerskapsmøtet 2022.pdfVedlegg Partnerskapsmøtet 2022.pdfpdf1198036
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte og Dialogmøte 2022.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte og Dialogmøte 2022.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte og Dialogmøte 2022.pdfpdf937473
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2021.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2021.pdfpdf662259
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2020.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2020.pdfpdf673144
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2019.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2019.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2019.pdfpdf1131663
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2018.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2018.pdfpdf2083574
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 vår ordinært.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 vår ordinært.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 vår ordinært.pdfpdf1253175
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 høst extraordinært.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 høst extraordinært.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2017 høst extraordinært.pdfpdf947573
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2016.pdfpdf1657219
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 vår.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 vår.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 vår.pdfpdf858034
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 høst.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 høst.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2015 høst.pdfpdf745224
Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2014 høst.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2014 høst.pdfInnkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte 2014 høst.pdfpdf701008

Referat

Referat fra Partnerskapsmøtet 2020-03-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2020-03-09.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2020-03-09.pdfpdf116387
Referat fra Partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdfpdf420614
Referat fra Partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfpdf409271
Referat fra Partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfpdf553988
Referat fra Partnerskapsmøtet 2022-03-21.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2022-03-21.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2022-03-21.pdfpdf307775
Referat fra Partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdfpdf466200
Referat fra Partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfpdf355182
Referat fra Partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfpdf317326
Referat fra Partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfpdf432176
Referat fra Partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfpdf609014
Referat fra Partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfpdf145053
Referat fra Partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfpdf148338
Referat fra Partnerskapsmøtet 2021-03-08.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2021-03-08.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2021-03-08.pdfpdf524020

Fant du det du lette etter?