HELSENORGE

Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtet er en del av samarbeidsavtalen (retningslinje 12 punkt 1).

Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for de oppgaver som Samhandlingsutvalget (SU) er tillagt.

Partnerskapsmøtet består av rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold.

Observatører med møte- og talerett:

  • Samhandlingsutvalget 
  • Statsforvalteren
  • Fylkeskommunen
  • Høgskolen i Østfold
  • Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter

Innkalling og sakspapirer

2023 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøtet og Dialogmøtet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/2023 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøtet og Dialogmøtet.pdf2023 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøtet og Dialogmøtet.pdfpdf945318
2022 Innkalling og sakspapirer Pertnerskapsmøtet og Dialogmøtet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/2022 Innkalling og sakspapirer Pertnerskapsmøtet og Dialogmøtet.pdf2022 Innkalling og sakspapirer Pertnerskapsmøtet og Dialogmøtet.pdfpdf937473
2021 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/2021 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte.pdf2021 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte.pdfpdf662259
2020 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Innkalling og sakspapirer/2020 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte.pdf2020 Innkalling og sakspapirer Partnerskapsmøte.pdfpdf673144

Referat

Referat fra Partnerskapsmøtet 2020-03-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2020-03-09.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2020-03-09.pdfpdf116387
Referat fra Partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2018-03-12.pdfpdf420614
Referat fra Partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2017-10-16.pdfpdf409271
Referat fra Partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2017-03-13.pdfpdf553988
Referat fra Partnerskapsmøtet 2023-3-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2023-3-13.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2023-3-13.pdfpdf1671073
Referat fra Partnerskapsmøtet 2022-03-21.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2022-03-21.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2022-03-21.pdfpdf307775
Referat fra Partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2019-03-11.pdfpdf466200
Referat fra Partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2016-03-07.pdfpdf355182
Referat fra Partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2015-09-07.pdfpdf317326
Referat fra Partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2015-03-09.pdfpdf432176
Referat fra Partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2014-11-03.pdfpdf609014
Referat fra Partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2013-11-05.pdfpdf145053
Referat fra Partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2013-03-20.pdfpdf148338
Referat fra Partnerskapsmøtet 2021-03-08.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Partnerskapsmøtet/Referat/Referat fra Partnerskapsmøtet 2021-03-08.pdfReferat fra Partnerskapsmøtet 2021-03-08.pdfpdf524020

Fant du det du lette etter?