Praksiskonsulentordningen

Hva er praksiskonsulentordningen?
Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehuset med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus. Målsettingen for PKO er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor enkeltnivåer og mellom fastleger, kommunehelsetjenesten og helseforetak.
Ordningen har sin nasjonale hjemmeside http://www.pko.no/ hvor det ligger mye nyttig informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Praksiskonsulenter er aktive fastleger som er ansatt i og arbeider på sykehuset i en bistilling til sin fastlegestilling..

Praksiskoordinator

Praksiskonsulentene ledes av en praksiskoordinator, som også er fastlege. Koordinatoren er både bindeleddet mellom praksiskonsulentene og sykehusets ledelse og bindeleddet mellom praksiskonsulentordningen på eget sykehus og ordninger ved andre sykehus, både i Norge og i Norden for øvrig.
 

Praksiskonsulentene ved Sykehuset Østfold

Fem fastleger jobber en dag i uken som praksiskonsulenter og arbeidsområdet er hele SØ inkl. somatikk, psykisk helsevern og laboratoriefagene. Disse er ansatt i samhandlingsavdelingen på sykehuset.
I tillegg har SØ fire lokale praksiskonsulenter innen psykisk helsevern i mindre stillinger. Disse er ansatt lokalt.
Kontakt dem for å spille inn temaer for dette forbedringsarbeidet.

 

Benny Adelved
Praksiskoordinator og praksiskonsulent
Fastlege i Sarpsborg
Tlf. 69 12 69 22
Faks 69 12 69 25
Mobil 918 21 393
E-post: benny@adelved.no
Dag Eivind Syverstad
Praksiskonsulent
Fastlege i Sarpsborg
Tlf. 69 16 86 84
Faks 69 16 81 69
Mobil 905 27 822
E-post: desyvers@gmail.com 
Karoline van der Hagen
Praksiskonsulent
Fastlege i Fredrikstad
Tlf 69 30 09 99
Faks 69 30 09 98
Mobil 905 81 744
E-post: kdhagen@online.no 
Bjørn-Tore Martinussen
Praksiskonsulent
Fastlege i Fredrikstad
Tlf. 69 30 09 99
Faks 69 30 09 98
Mobil 997 26 614
E-post: btmartinussen@gmail.com 

 

Anne Thorsen
Praksiskonsulent
Fastlege i Rakkestad
Tlf. 69 22 40 70
Faks 69 22 40 71
Mobil 959 00 047
E-post: ameretet@online.no

Lokale praksiskonsulenter innen psykisk helsevern

Kari Gleditsch
Praksiskonsulent BUPP Fredrikstad
Fastlege i Fredrikstad
Tlf. 69 36 63 30
Faks 69 36 63 31
Mobil 900 35 958
E-post: karigled@online.no 

 

​Ola Amundsen
Praksiskonsulent BUPP Moss
Fastlege i Moss
Tlf. 996 45 902
E-post: olaamundsen@me.com

 

Heike Simensen
Praksiskonsulent BUPP Askim
Fastlege i Hobøl
Mobil 415 25 405
E-post heike.simensen@hobollegekontor.nhn.no

 

Jon Aga
Praksiskonsulent DPS – Moss

Tlf. 69 26 44 00
Mobil 995 22 746
E-post: jo.ag@live.no

 

Odd Petter Nilsen,
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Mobil 917 94 151
E-post: odd.petter.nilsen@so-hf.no 
Samhandlingsavdelingen

 


Funksjonsbeskrivelse praksiskonsulent

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse praksiskoordinator

Funksjonsbeskrivelse

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.