HELSENORGE

Praksiskonsulentordningen

Hva er praksiskonsulentordningen?
Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehuset med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus. Målsettingen for PKO er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor enkeltnivåer og mellom fastleger, kommunehelsetjenesten og helseforetak.
Ordningen har sin nasjonale hjemmeside http://www.pko.no/ hvor det ligger mye nyttig informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Praksiskonsulenter er aktive fastleger som er ansatt i og arbeider på sykehuset i en bistilling til sin fastlegestilling..

Praksiskoordinator

Praksiskonsulentene ledes av en praksiskoordinator, som også er fastlege. Koordinatoren er både bindeleddet mellom praksiskonsulentene og sykehusets ledelse og bindeleddet mellom praksiskonsulentordningen på eget sykehus og ordninger ved andre sykehus, både i Norge og i Norden for øvrig.
 

Praksiskonsulentene ved Sykehuset Østfold

Fem fastleger jobber en dag i uken som praksiskonsulenter og arbeidsområdet er hele SØ inkl. somatikk, psykisk helsevern og laboratoriefagene. Disse er ansatt i samhandlingsavdelingen på sykehuset.
I tillegg har SØ fire lokale praksiskonsulenter innen psykisk helsevern i mindre stillinger. Disse er ansatt lokalt.
Kontakt dem for å spille inn temaer for dette forbedringsarbeidet.

Benny Adelved
Praksiskoordinator og praksiskonsulent
Fastlege i Sarpsborg
Tlf. 69 12 69 22
Faks 69 12 69 25
Mobil 918 21 393
E-post: benny@adelved.no

Dag Eivind Syverstad
Praksiskonsulent
Fastlege i Sarpsborg
Tlf. 69 16 86 84
Faks 69 16 81 69
Mobil 905 27 822
E-post: desyvers@gmail.com 

Bjørn-Tore Martinussen
Praksiskonsulent
Fastlege i Fredrikstad
Tlf. 69 30 09 99
Faks 69 30 09 98
Mobil 997 26 614
E-post: btmartinussen@gmail.com 

Petter Samuelsen
Praksiskonsulent
Fastlege i Fredrikstad
Tlf. 69 30 47 00
Faks 69 30 47 16
Mobil 922 12 956
E-post: petter.samuelsen@gmail.com

​Samhandlingssjef Sykehuset Østfold
Odd Petter Nilsen,
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Mobil 917 94 151
E-post: odd.petter.nilsen@so-hf.no 
Samhandlingsavdelingen ​           

Funksjonsbeskrivelse praksiskonsulent

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse praksiskoordinator

Funksjonsbeskrivelse

Fant du det du lette etter?