Samhandlingsforum

Samhandlingsforumet en del av samarbeidsavtalen mellom sykehuset Østfold og kommunene i sykehusets opptaksområde 

Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som omhandler samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet avholdes årlig og målgruppe er fagpersonell og ledere. Partene har selv et ansvar for å melde inn temaer. Arbeidet med planlegging og gjennomføring ledes av administrativt samarbeidsutvalgs sekretariat. Programkomite med representasjon fra begge parter utpekes hvert år. 

Samhandlingsforum 2017

Rakkestad kulturhus 11.mai 
Påmeldingsfrist 1.mai 2017
Påmelding sendes samlet fra hver kommune via samhandlingskontaktene til samhandlingsavdelingen SØ, email: samhandling@so-hf.no

Program for Samhandlingsforum 2017

Fordeling av plasser 2017

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.