Samhandlingsforum

Samhandlingsforumet en del av samarbeidsavtalen mellom sykehuset Østfold og kommunene i sykehusets opptaksområde 

Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som omhandler samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet avholdes årlig og målgruppe er fagpersonell og ledere. Partene har selv et ansvar for å melde inn temaer. Arbeidet med planlegging og gjennomføring ledes av Samhandlingsutvalgets sekretariat. Programkomite med representasjon fra begge parter utpekes hvert år. 

Samhandlingsforum 2019

Rakkestad kulturhus 11.april 
Påmeldingsfrist 1.april 2019
Påmelding sendes samlet fra hver kommune via samhandlingskontaktene,
påmelding fra SØ sendes direkte til samhandlingsavdelingen, email: samhandling@so-hf.no

Program for Samhandlingsforum 2019 med fordeling av plasser

Fant du det du lette etter?