Samhandlingskontakter

​Kommunene har en samhandlingskontakt hver og sykehuset har en kontakt for hvert definert område.
Sekretariatet i Samhandlingsutvalget innkaller til møter og er en del av nettverket. Sekretariatet er kontaktpunkt i samhandlingsspørsmål og koordinerer samhandlingsarbeidet. 

Samhandlingskontaktenes funksjon/ oppgaver:

  • Skal ha god kunnskap om samarbeidsavtalen med tilhørende retningslinjer og prosedyrer og har et særskilt ansvar for å veilede og hjelpe ledere og medarbeidere i samhandlingen mellom partene 
  • De inngår i et informasjonsnettverk og tar i mot og videreformidler informasjon (bl.a. fra samarbeidsutvalgene) i egen kommune/ ansvarsområde i SØ
  • Samhandlingskontaktene formidler klager og avvik samt svar på disse
  • Samhandlingskontaktene møtes to ganger pr. år for drøfting av erfaringer og utfordringer i samhandlingsarbeidet
  • Kommunenes representanter i samhandlingssekretariatet er kommunens samhandlingskontakt. Øvrige kommuner utpeker samhandlingskontakt som tidligere

Samhandlingskontakter

Aremark

Navn: Heidi Sommerseth
Tittel: Avdelingsleder
Adresse: Aremark kommune, 1798 Aremark
E-post: heidi.sommerseth@aremark.kommune.no
Telefon: 415 54 705

Fredrikstad

Navn: Ingebjørg Olsen
Tittel: Avdelingsleder Tildelingskontoret
Adresse: Stab helse og velferd, Fredrikstad kommune, pb. 1405, 1602 Fredrikstad
E-post:       inol@fredrikstad.kommune.no  
Telefon: 415 76 380

Halden

Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: Kommuneoverlege
Adresse: Halden kommune, Storgt. 8, 1771 Halden
E-post:    eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Telefon: 402 24 336

Hvaler

Navn: Lars Håkon Larsen
Tittel: Spesialrådgiver for helse og velferd
Adresse: Hvaler kommune, Seksjon helse og velferd, 1680 Skjærhalden
Mob: +4790870909
Tel: +4769375019
E-post: lahl@hvaler.kommune.no

Indre Østfold kommune

Navn: Jan Erik Eide
Tittel: Rådgiver Koordinering og inntak, Helse og Velferd
Adresse: Indre Østfold kommune,
E-post:     jan.eide@io.kommune.no
Telefon: 

Marker

Navn: Morten Aalborg
Tittel: Virksomhetsleder
Adresse: Marker kommune, postboks 114, 1871 Ørje
E-post: morten.aalborg@marker.kommune.no
Telefon: 906 78 916

Moss kommune

Navn: Mette Thomson
Tittel: Leder på tjenestekontoret
Adresse: Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss
E-post: mette.thomson@moss.kommune.no
Telefon: 977 03 701

Rakkestad

Navn: Kirsti Engedahl
Tittel: Helsekoordinator
Adresse: Rådhusveien 1, 1890 Rakkestad. Postboks 264.
E-post: Kirsti.engedahl@rakkestad.kommune.no
Telefon: 69 22 55 00, 45 87 62 70

Råde

Navn: Camilla Hauge Brarud
Tittel: Avdelingsleder tildelingskontoret
Adresse: Skråtorpveien 2a, 1640 Råde
E-post: camilla.hauge.brarud@rade.kommune.no 
Telefon: 982 40 164

Sarpsborg

Navn: Morten Slettmyr
Tittel: Tittel: Virksomhetsleder, Virksomhet og utvikling, kommuneområde Helse og velferd
Adresse: Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg
E-post: samhandlingskontakt@sarpsborg.com 
Telefon: 940 16 753

Skiptvet

Navn: Kari-ann Valbo
Tittel: Pleie- og omsorgsleder
Adresse: Skiptvet, postboks 115, 1806 Skiptvet
E-post: kari-ann.valbo@skiptvet.kommune.no
Telefon: 40 40 49 33

Vestby

Navn: Aud Palm
Tittel: Resultatområdeleder for sykehjemmet
Adresse: Vestby kommune, Rådhusgt.1, 1540 Vestby
E-post: aud.palm@vestby.kommune.no
Telefon: 64 98 24 25, 415 31 370

Våler

Navn: Wenke Aannerød
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Adresse: Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler
E-post: wenke.aannerod@valer-of.kommune.no
Telefon: 69 28 92 07, 948 71 997

Sykehuset Østfold

Navn: Hilde Cecilie Larsen
Tittel: Rådgiver samhandling
Adresse: Sykehuset Østfold, Postboks 300, 1714 Grålum
E-post: hilde.larsen@so-hf.no
Telefon: 481 55 021

Fant du det du lette etter?