Samhandlingskontakter

​Kommunene har en samhandlingskontakt hver og sykehuset har en kontakt for hvert definert område.
Sekretariatet i Samhandlingsutvalget innkaller til møter og er en del av nettverket. Sekretariatet er kontaktpunkt i samhandlingsspørsmål og koordinerer samhandlingsarbeidet. 

Samhandlingskontaktenes funksjon/ oppgaver:

  • Skal ha god kunnskap om samarbeidsavtalen med tilhørende retningslinjer og prosedyrer og har et særskilt ansvar for å veilede og hjelpe ledere og medarbeidere i samhandlingen mellom partene 
  • De inngår i et informasjonsnettverk og tar i mot og videreformidler informasjon (bl.a. fra samarbeidsutvalgene) i egen kommune/ ansvarsområde i SØ
  • Samhandlingskontaktene formidler klager og avvik samt svar på disse
  • Samhandlingskontaktene møtes to ganger pr. år for drøfting av erfaringer og utfordringer i samhandlingsarbeidet
  • Kommunenes representanter i samhandlingssekretariatet er kommunens samhandlingskontakt. Øvrige kommuner utpeker samhandlingskontakt som tidligere

Samhandlingskontakter

Aremark

Navn: Heidi Sommerseth
Tittel: Virksomhetsleder
Adresse: Aremark kommune, 1798 Aremark
E-post: heidi.sommerseth@aremark.kommune.no
Telefon: 415 54 705

Askim

Navn: Reidun Heksem
Tittel: Virksomhetsleder åpen omsorg med botiltak - vest
Adresse: Askim kommune, postboks C, 1801 Askim
E-post: reidun.heksem@askim.kommune.no
Telefon: 69 88 78 05

Eidsberg

Navn: Jan-Erik Eide
Tittel: Virksomhetsleder
Adresse: Eidsberg kommune, Edwin Ruuds omsorgssenter, 1850 Mysen
E-post: jan-erik.eide@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 89 87 21

Fredrikstad

Navn: Guro Steine Letting
Tittel: Kommuneoverlege
Adresse: Fredrikstad kommune, kvalitetsavdelingen, postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post:    gurs@fredrikstad.kommune.no 
Telefon: 69 30 60 46

Halden

Navn: Halvard Bø
Tittel: Kommuneoverlege
Adresse: Halden kommune, Storgt. 8, 1771 Halden
E-post: Halvard.Bo@halden.kommune.no 
Telefon: 932 44 052

Hobøl

Navn: Ann-Lise Ringerike
Tittel: Økonomisjef
Adresse: Hobøl kommune, Elvestad, 1827 Hobøl
E-post:  anne-lise.ringerike@hobol.kommune.no  
Telefon: 69 92 44 00/ 69 92 44 33

Hvaler

Navn: Kamaldeep Chudasama
Tittel: Kommuneoverlege
Adresse: Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden
E-post: kamchu@hvaler.kommune.no 
Telefon: 952 88 013

Marker

Navn: Morten Aalborg
Tittel: Virksomhetsleder
Adresse: Marker kommune, postboks 114, 1871 Ørje
E-post: morten.aalborg@marker.kommune.no
Telefon: 906 78 916

Moss

Navn: Mette Thomson
Tittel: Leder på tjenestekontoret
Adresse: Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss
E-post: mette.thomson@moss.kommune.no
Telefon: 977 03 701

Rakkestad

Navn: Kirsti Engedahl
Tittel: Helsekoordinator
Adresse: Rådhusveien 1, 1890 Rakkestad. Postboks 264.
E-post: Kirsti.engedahl@rakkestad.kommune.no
Telefon: 69 22 55 00, 98 41 10 10

Rygge

Navn: Helen Mollatt
Tittel: Nestleder for kommunalsjef
Adresse: Rygge kommune, Larkollveien 9, 1570 Dilling
E-post: helen.mollat@rygge.kommune.no
Telefon: 69 26 43 35, 930 14 189

Råde

Navn: Cathrine Retvedt
Tittel: Kommunalsjef helse
Adresse: Råde kommune, Rådhuset, 1640 Råde
E-post: Cathrine.retvedt@rade.kommune.no 
Telefon: 996 23 784

Sarpsborg

Navn: Gry Solberg
Tittel: Rådgiver
Adresse: Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg
E-post: gry.solberg@sarpsborg.com 
Telefon: 69 10 84 92

Skiptvet

Navn: Gro Abotnes
Tittel: Pleie- og omsorgsleder
Adresse: Skiptvet, postboks 115, 1806 Skiptvet
E-post: gro.abotnes@skiptvet.kommune.no
Telefon: 69 80 61 06

Spydeberg

Navn: Wenche Lorentsen
Tittel: Leder tildelingsenheten
Adresse: Spydeberg kommune, Grinistubben 3, 1820 Spydeberg
E-post: wenche.lorentsen@spydeberg.kommune.no
Telefon: 459 71 782

Trøgstad

Navn: Sissel Røen Ytrehus
Tittel: Virksomhetsleder Trøgstadheimen
Adresse: Trøgstad kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad
E-post: sissel.roen.ytrehus@trogstad.kommune.no
Telefon: 69 68 16 00, 924 26 068

Vestby

Navn: Aud Palm
Tittel: Resultatområdeleder for sykehjemmet
Adresse: Vestby kommune, Rådhusgt.1, 1540 Vestby
E-post: aud.palm@vestby.kommune.no
Telefon: 64982425

Våler

Navn: Wenke Aannerød
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Adresse: Våler kommune, Bergskrenten 12, 1592 Våler
E-post: wenke.aannerod@valer-of.kommune.no
Telefon: 69 28 92 07, 948 71 997

Sykehuset Østfold

Navn: Jon Gåsvatn
Tittel: Spesialrådgiver samhandling
Adresse: Sykehuset Østfold, Postboks 300, 1714 Grålum
E-post: Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Telefon: 913 55 288

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.