HELSENORGE
Fra 1. april 2018 til 31.12.2020

Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR)

Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene har vedtatt ny organisering av samhandlingsarbeidet som startet 1. april 2018. Oppgavene som tidligere lå til Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) er fordelt til Samhandlingsutvalget (SU) og Samhandlingssekretariatet (SEKR). Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) med tilhørende retningslinjer er førende for samhandlingsarbeidet.

Samhandlingsutvalget (SU) har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene.


Saksbehandlingen i Samhandlingsutvalget skjer i to-trinns behandling. Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Samhandlingsutvalget skjer gjennom konsensusprinsippet.
Saker av mindre økonomisk og administrativ art kan også avgjøres i samhandlingssekretariatet (SEKR). Samhandlingssekretariatet kan også stå for første trinn i saksbehandlingen i saker som skal besluttes i Samhandlingsutvalget.

Utvalgsmedlemmer - Handlingsplan - Møteplan

VedleggMøteplan 2021

Handlingsplan 2020-2021 Møteplan 2020Samhandlingsutvalget og Samhandlingssekretariatet for perioden 1. april 2020 til 31. mars 2021

Samlet oversikt over saker som er behandlet eller under behandling i utvalgene(med søkemulighet)

Agenda SU_SEKR 2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda SU_SEKR 2020.pdfAgenda SU_SEKR 2020.pdfpdf477298
Agenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfAgenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfpdf391732
Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2018 oppdatert.pdfpdf417108
Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2017 oppdatert.pdfpdf261072

Samhandlingsutvalg

Innkallinger

2020

2019


2018

2018-11-22 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-11-22 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf2018-11-22 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfpdf2002470
2018-11-22 Innkalling SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-11-22 Innkalling SU.pdf2018-11-22 Innkalling SU.pdfpdf804169
2018-09-06 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-09-06 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf2018-09-06 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfpdf2008533
2018-09-06 Innkalling SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-09-06 Innkalling SU.pdf2018-09-06 Innkalling SU.pdfpdf727231
2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfpdf4557703
2018-05-31 Innkalling SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-05-31 Innkalling SU.pdf2018-05-31 Innkalling SU.pdfpdf675060

Referat

2020

2019


2018

2018-11-22 Referat SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Referat/2018-11-22 Referat SU.pdf2018-11-22 Referat SU.pdfpdf587330
2018-09-06 Referat SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Referat/2018-09-06 Referat SU.pdf2018-09-06 Referat SU.pdfpdf594557
2018-05-31 Referat SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Referat/2018-05-31 Referat SU.pdf2018-05-31 Referat SU.pdfpdf483064


Samhandlingssekretariat

Innkallinger

2020

2019

2018

2018-12-13 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-12-13 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-12-13 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfpdf1724553
2018-12-13 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-12-13 Innkalling SEKR.pdf2018-12-13 Innkalling SEKR.pdfpdf834573
2018-10-11 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-10-11 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-10-11 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfpdf3329341
2018-10-11 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-10-11 Innkalling SEKR.pdf2018-10-11 Innkalling SEKR.pdfpdf813443
2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfpdf2303572
2018-06-14 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-06-14 Innkalling SEKR.pdf2018-06-14 Innkalling SEKR.pdfpdf680518
2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfpdf2005492
2018-04-26 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-04-26 Innkalling SEKR.pdf2018-04-26 Innkalling SEKR.pdfpdf1245906

Referat

2020

2019


2018 

2018-12-13 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-12-13 Referat SEKR.pdf2018-12-13 Referat SEKR.pdfpdf593150
2018-10-11 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-10-11 Referat SEKR.pdf2018-10-11 Referat SEKR.pdfpdf647598
2018-06-14 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-06-14 Referat SEKR.pdf2018-06-14 Referat SEKR.pdfpdf608429
2018-04-26 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-04-26 Referat SEKR.pdf2018-04-26 Referat SEKR.pdfpdf565334

Fant du det du lette etter?