Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR)

Fra 1.april 2018 har Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene vedtatt ny organisering av samhandlingsarbeidet. Oppgavene som tidligere lå til Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) er fordelt til Samhandlingsutvalget (SU) og Samhandlingssekretariatet (SEKR). Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) med tilhørende retningslinjer er førende for samhandlingsarbeidet.

Samhandlingsutvalget (SU) har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene.
Saksbehandlingen i Samhandlingsutvalget skjer i to-trinns behandling. Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Samhandlingsutvalget skjer gjennom konsensusprinsippet.
Saker av mindre økonomisk og administrativ art kan også avgjøres i samhandlingssekretariatet (SEKR). Samhandlingssekretariatet kan også stå for første trinn i saksbehandlingen i saker som skal besluttes i Samhandlingsutvalget.

Møteplan samhandling 2018

Samhandlingsutvalg

Innkallinger

2018

2018-05-31 Innkalling SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-05-31 Innkalling SU.pdf2018-05-31 Innkalling SU.pdf
2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf

Referat

2018

2018-05-31 Referat SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU Samhandlingsutvalget/2018/Referat/2018-05-31 Referat SU.pdf2018-05-31 Referat SU.pdf


Samhandlingssekretariat

Innkallinger

2018

2018-04-26 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-04-26 Innkalling SEKR.pdf2018-04-26 Innkalling SEKR.pdf
2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf
2018-06-14 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-06-14 Innkalling SEKR.pdf2018-06-14 Innkalling SEKR.pdf
2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf

Referat

2018 

2018-04-26 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-04-26 Referat SEKR.pdf2018-04-26 Referat SEKR.pdf
2018-06-14 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-06-14 Referat SEKR.pdf2018-06-14 Referat SEKR.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.