Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR)

Fra 1.april 2018

Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene har vedtatt ny organisering av samhandlingsarbeidet som startet 1.april 2018. Oppgavene som tidligere lå til Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) er fordelt til Samhandlingsutvalget (SU) og Samhandlingssekretariatet (SEKR). Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) med tilhørende retningslinjer er førende for samhandlingsarbeidet.

Samhandlingsutvalget (SU) har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene.


Saksbehandlingen i Samhandlingsutvalget skjer i to-trinns behandling. Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Samhandlingsutvalget skjer gjennom konsensusprinsippet.
Saker av mindre økonomisk og administrativ art kan også avgjøres i samhandlingssekretariatet (SEKR). Samhandlingssekretariatet kan også stå for første trinn i saksbehandlingen i saker som skal besluttes i Samhandlingsutvalget.

Utvalgsmedlemmer - møteplan

Samlet oversikt over saker som er behandlet eller under behandling i utvalgene(med søkemulighet)

Samhandlingsutvalg

Innkallinger

2019


2018

Referat

2019


2018


Samhandlingssekretariat

Innkallinger

2019

2018

Referat

2019


2018 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.