Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR)

Fra 1. april 2018

Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene har vedtatt ny organisering av samhandlingsarbeidet som startet 1. april 2018. Oppgavene som tidligere lå til Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) er fordelt til Samhandlingsutvalget (SU) og Samhandlingssekretariatet (SEKR). Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) med tilhørende retningslinjer er førende for samhandlingsarbeidet.

Samhandlingsutvalget (SU) har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene.


Saksbehandlingen i Samhandlingsutvalget skjer i to-trinns behandling. Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Samhandlingsutvalget skjer gjennom konsensusprinsippet.
Saker av mindre økonomisk og administrativ art kan også avgjøres i samhandlingssekretariatet (SEKR). Samhandlingssekretariatet kan også stå for første trinn i saksbehandlingen i saker som skal besluttes i Samhandlingsutvalget.

Utvalgsmedlemmer - møteplan


Møteplan 2020


Samlet oversikt over saker som er behandlet eller under behandling i utvalgene(med søkemulighet)

Agenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfAgenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdf
Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2018 oppdatert.pdf
Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2017 oppdatert.pdf

Samhandlingsutvalg

Innkallinger

2019


2018

2018-11-22 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-11-22 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf2018-11-22 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf
2018-11-22 Innkalling SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-11-22 Innkalling SU.pdf2018-11-22 Innkalling SU.pdf
2018-09-06 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-09-06 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf2018-09-06 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf
2018-09-06 Innkalling SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-09-06 Innkalling SU.pdf2018-09-06 Innkalling SU.pdf
2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf2018-05-31 Vedlegg til sakspapirer SU.pdf
2018-05-31 Innkalling SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Innkalling/2018-05-31 Innkalling SU.pdf2018-05-31 Innkalling SU.pdf

Referat

2019


2018

2018-11-22 Referat SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Referat/2018-11-22 Referat SU.pdf2018-11-22 Referat SU.pdf
2018-09-06 Referat SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Referat/2018-09-06 Referat SU.pdf2018-09-06 Referat SU.pdf
2018-05-31 Referat SU.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SU_Samhandlingsutvalget/2018/Referat/2018-05-31 Referat SU.pdf2018-05-31 Referat SU.pdf


Samhandlingssekretariat

Innkallinger

2019

2018

2018-12-13 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-12-13 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-12-13 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf
2018-12-13 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-12-13 Innkalling SEKR.pdf2018-12-13 Innkalling SEKR.pdf
2018-10-11 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-10-11 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-10-11 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf
2018-10-11 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-10-11 Innkalling SEKR.pdf2018-10-11 Innkalling SEKR.pdf
2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-06-14 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf
2018-06-14 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-06-14 Innkalling SEKR.pdf2018-06-14 Innkalling SEKR.pdf
2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf2018-04-26 Vedlegg til sakspapirer SEKR.pdf
2018-04-26 Innkalling SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling/2018-04-26 Innkalling SEKR.pdf2018-04-26 Innkalling SEKR.pdf

Referat

2019


2018 

2018-12-13 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-12-13 Referat SEKR.pdf2018-12-13 Referat SEKR.pdf
2018-10-11 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-10-11 Referat SEKR.pdf2018-10-11 Referat SEKR.pdf
2018-06-14 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-06-14 Referat SEKR.pdf2018-06-14 Referat SEKR.pdf
2018-04-26 Referat SEKR.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Referat/2018-04-26 Referat SEKR.pdf2018-04-26 Referat SEKR.pdf

Fant du det du lette etter?