Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR)

Fra 1.april 2018

Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene har vedtatt ny organisering av samhandlingsarbeidet som startet 1.april 2018. Oppgavene som tidligere lå til Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) er fordelt til Samhandlingsutvalget (SU) og Samhandlingssekretariatet (SEKR). Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) med tilhørende retningslinjer er førende for samhandlingsarbeidet.

Samhandlingsutvalget (SU) har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene.


Saksbehandlingen i Samhandlingsutvalget skjer i to-trinns behandling. Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Samhandlingsutvalget skjer gjennom konsensusprinsippet.
Saker av mindre økonomisk og administrativ art kan også avgjøres i samhandlingssekretariatet (SEKR). Samhandlingssekretariatet kan også stå for første trinn i saksbehandlingen i saker som skal besluttes i Samhandlingsutvalget.

Utvalgsmedlemmer - møteplan

Samhandlingsutvalget (SU) for perioden 1.april 2018 til og med 31.mars 2019

Samhandlingssekretariatet (SEKR) for perioden 1.april 2018 til og med 31.mars 2019 Møteplan Vedlegg

Samlet oversikt over saker som er behandlet eller under behandling i utvalgene(med søkemulighet)

Samhandlingsutvalg

Innkallinger

2018

Referat

2018


Samhandlingssekretariat

Innkallinger

2018

Referat

2018 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.