Statistikk

Som en del av samarbeidsavtalene mellom SØ og kommunene i Østfold er det nedfelt at partene skal gi hverandre ønskede statistikker som kan gi gode styringsdata for virksomhetene.
Den kunnskapen som kan trekkes ut av statistikker og analyser bidrar til at partene kan sette i verk forbedringer og tiltak innen pasientbehandling, ressursbruk og kompetanseheving/-styring.

På denne siden vil Sykehuset Østfold legge ut statistikker som kommunene anser som nyttig for sin drift.

I tillegg er det gjort en avtale om utveksling av større analysepakker /pivottabeller som kommunene kan arbeide videre og dypere med. Det vil gi hver kommune et enda mer eksakt bilde av sitt forbruk av spesialisthelsetjenester og dermed kunnskap som kan sikre enda bedre tjenester og ressursutnyttelse av helsetjenesten.

Statistikk

Bruddstatistikk november

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.