Digitale pasientskjema

Digitale pasientskjema

De digitale  pasientskjemaene gjelder i første omgang utvalgte pasientgrupper.

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling.

​Om digital egenrapportering

Utfyllingen av skjema kan du gjøre på en sikker nettside, og informasjonen blir overført direkte til din pasientjournal.

Hvordan vet jeg hvilke skjema jeg skal fylle ut?
Når sykehuset vil at du skal fylle ut kartlegginger mottar du en SMS med innloggingslenke til digitale skjemaer. 

Akutte situasjoner 

Programmet som benyttes til digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon. Du kan derfor ikke benytte dette ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Innlogging med elektronisk ID

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Innlogging 

Innlogging med tilsendt engangskode

Det er kun pasienter som ikke har elektronisk ID og som har avtalt dette med den avdelingen du får behandling hos, som kan få tilsendt engangskode på SMS.
Alle andre brukere må logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Innlogging med engangskode

Trenger du hjelp til innlogging?

Du kan logge inn via PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter innlogging kommer du direkte til det skjemaet du skal besvare.

Innlogging via ID-Porten

Du må benytte din elektroniske ID, enten BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Ved problemer med innlogging på ID-porten kan du få svar på vanlige spørsmål via «Hjelp til innlogging».

Innloggingsbildet ser slik ut:

Bilde av innloggingsbildet i ID-porten


Ungdom som ikke har elektronisk ID

Ungdom som ikke har elektronisk ID, kan få tilsendt engangskode på SMS.Utfylling av skjema

Når du har mottatt innloggingsinformasjon og logget inn kan du starte utfyllingen av det skjemaet som du kommer inn i.

Dine svar blir lagret etter hvert som du fyller ut skjemaet. Må du avbryte utfyllingen kan du på et senere tidspunkt fortsette der du slapp.
Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «levér».

Skal du svare på flere skjema, blir neste skjema åpnet automatisk etter hvert som du leverer utfylt skjema.

Du får tilbakemelding på utfylte kartlegginger av din behandler.

Har du spørsmål om utfylling av skjema? 

Ta kontakt med avdelingen du får behandling ved.

Sikkerhet og personvern

Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten.
Se også informasjon om personvern for Sykehuset ØstfoldFant du det du lette etter?