Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker. Dette blir gjort for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Les mer om hva kliniske studier er Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

Kliniske studier i Sykehuset Østfold

Her får du en oversikt over de kliniske studiene som Sykehuset Østfold deltar i.

Kliniske studier ved sykehus i hele landet

Nedenfor ser du hvilke kliniske studier som pågår i sykehus/helseforetak i hele landet, der finner du også Sykehuset Østfold sine kliniske studier. Oversikten er under arbeid.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

      Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?