Sykehuset Østfold Kalnes

Nyheter

Besøkstider i sykehusethttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/besokstider-i-sykehusetBesøkstider i sykehusetDet er mange som ønsker å komme på besøk til inneliggende pasienter etter at sykehuset igjen har åpnet for dette. Stor pågang av besøkende gjør at vi må ha faste besøkstider.<img alt="Illustrasjon pasient og pårørende" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/pasient%20i%20seng%20med%20pårørende%20-%20avstand.png" style="BORDER:0px solid;" />05.06.2020 12:46:16
Fra i dag 1. juni kan pasienter få besøk igjenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/fra-i-dag-1-juni-kan-pasienter-fa-besok-igjenFra i dag 1. juni kan pasienter få besøk igjen- Det er ingen tvil om at det har vært en ekstra belastning for syke pasienter å ikke kunne ha sine nærmeste hos seg. Vi har fortsatt strenge smitteverntiltak i sykehuset, men åpner nå for at innlagte pasienter skal kunne få besøk, i begren...01.06.2020 07:24:42
Mammografiscreeningen er i gang igjenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/mammografiscreeningen-er-i-gang-igjenMammografiscreeningen er i gang igjenMammografiscreeningen i Sykehuset Østfold ble satt på vent som følge av koronaepidemien, men starter nå opp igjen. - Ved å benytte tilbudet øker kvinnene muligheten til å oppdage eventuell brystkreft på et tidlig stadium, og får dermed bedr...28.05.2020 08:20:18
Viktig tverrfaglighet i SØs covid-19-forskninghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/viktig-tverrfaglighet-i-sos-covid-19-forskningViktig tverrfaglighet i SØs covid-19-forskning– Vi opplever unik dugnadsånd i sykehuset for å bidra til covid-19-forskningen, både hos pasienter og medarbeidere, sier forskningssjef Waleed Ghanima. Les om covid-19-forskningen som Sykehuset Østfold er involvert i. SØ ser blant annet alv...25.05.2020 08:25:13
Doktorgrad på langtidseffekt etter blodpropphttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/doktorgrad-pa-langtidseffekt-etter-blodproppDoktorgrad på langtidseffekt etter blodproppStipendiat Mazdak Tavoly tilknyttet Sykehuset Østfold, har undersøkt fysiske og psykiske følger hos pasienter etter blodpropp i lunge. Nær halvparten opplever tungpustethet, nedsatt funksjon og livskvalitet fire år etter påvist lungeemboli.<img alt="Mazdak Tavoly" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Mazdak_Tavoly.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />21.05.2020 22:00:00
- Skaper tillit og trygghethttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/-skaper-tillit-og-trygghet- Skaper tillit og trygghetI samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen et kosedyr som «premie». – Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for de minste pasientene våre – og vi ser at det har effekt, fortel...15.05.2020 11:33:04
Åpner for at far / partner kan være med på barsel igjenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/apner-for-at-far-partner-kan-vere-med-pa-barsel-igjenÅpner for at far / partner kan være med på barsel igjenSykehuset Østfold kom torsdag med gode nyheter til fødende og deres partnere: Far / partner kan igjen delta på hele barseloppholdet, men besøksforbudet opprettholdes på poliklinikkene – og gjelder fortsatt for ultralydundersøkelser. Les om...14.05.2020 14:06:37
Planlegger for 80 intensivplasserhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/planlegger-for-80-intensivplasserPlanlegger for 80 intensivplasserSelv om utviklingen i samfunnet er positiv, planlegger Sykehuset Østfold for en covid-19-topp til høsten. Les om hvordan sykehuset rigger seg for å møte toppen, etter oppdrag fra Helse Sør-Øst. – En ekstrem utfordring, forteller prosessdire...13.05.2020 07:10:08
Flere i gang med videokonsultasjonhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/flere-i-gang-med-videokonsultasjonFlere i gang med videokonsultasjonDiabetespoliklinikken er blant områdene i sykehuset som er i gang med videokonsultasjon, og flere følger etter. På grunn av koronaviruset er det mange som har meldt behov, og det jobbes for å klargjøre flere for videokonsultasjon.07.05.2020 13:15:35
Hurra for jordmødrene!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/hurra-for-jordmodreneHurra for jordmødrene!De er like viktige hver eneste dag, men i dag har de blitt satt ekstra pris på. Sykehuset Østfold har rundt 80 jordmødre, som i dag kunne feire den internasjonale jordmordagen.05.05.2020 19:53:18
Sykehuset Østfolds egne jobbspesialisterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sykehuset-ostfolds-egne-jobbspesialisterSykehuset Østfolds egne jobbspesialisterBli kjent med SØ og NAVs jobbspesialister som jobber side om side i programmet IPS – Individuell jobbstøtte! Målet er å sammen hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer og rusmiddelproblematikk, ut i arbeidslivet. 05.05.2020 13:24:54
Hva betyr egentlig besøksforbudet?https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/hva-betyr-egentlig-besoksforbudetHva betyr egentlig besøksforbudet?I Sykehuset Østfold er det innført besøksforbud for å unngå koronasmitte, og kun pasienter som trenger ledsager kan ha med seg pårørende under sykehusoppholdet. I tillegg gjelder egne restriksjoner for besøk og følge til alvorlig syke pasie...30.04.2020 08:01:34
Følger opp pasienter med ny teknologihttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/folger-opp-pasienter-med-ny-teknologiFølger opp pasienter med ny teknologiI klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har arbeidet med å utvikle alternative løsninger til pasientkonsultasjoner, fått stor oppmerksomhet som følge av koronautbruddet. Men lite pasienttrykk bekymrer klinikksjef Irene Dahl Anderse...22.04.2020 10:20:01
Akuttmottakets nye funksjonerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/akuttmottakets-nye-funksjonerAkuttmottakets nye funksjonerSykehuset Østfolds akuttmottak forteller om en helt ny hverdag som følge av koronautbruddet. Les om hvordan avdelingen jobber for å møte den krevende situasjonen - og hvordan pasienter med og uten smitte tas imot.20.04.2020 09:00:32
Sykehuset Østfold går i grønn beredskaphttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sykehuset-ostfold-gar-i-gronn-beredskapSykehuset Østfold går i grønn beredskapTorsdag 16. april kl. 12.00 endres SØ beredskapsnivå fra gul til grønn. Det skjer fordi forberedelsene og omrokkeringene som var nødvendige for å møte pandemien er iverksatt og på mange områder gjennomført. 16.04.2020 08:29:53
Glade for å kunne bidrahttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/glade-for-a-kunne-bidraGlade for å kunne bidraSykepleier Sverre Bjerkenes-Gretland driver til vanlig egen naprapatklinikk, Tone Svanholm er HR-rådgiver i sykehuset, og Camilla Løvvold Kristiansen har vært student i Sykehuset Østfold. Nå er alle tre i jobb som sykepleiere på Kalnes unde...08.04.2020 09:48:10
Jobber forebyggende for å forhindre smittehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/jobber-forebyggende-for-a-forhindre-smitteJobber forebyggende for å forhindre smitteBarne- og ungdomsklinikken tilbyr blant annet telefonkonsultasjoner for å følge opp pasientene under koronautbruddet. Avdelingen er forberedt på å ta imot unge koronapasienter, men tror at unge intensivpasienter blir få. – Erfaringer fra an...08.04.2020 08:22:32
Fra vanlig sengepost til akuttmottakhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/fra-vanlig-sengepost-til-akuttmottakFra vanlig sengepost til akuttmottakPå få dager fikk medarbeiderne på døgnområde 2 infeksjonsmedisin store omstillinger i arbeidshverdagen, og ble de første som møtte koronapasientene i Sykehuset Østfold.02.04.2020 12:26:41
Viktig å beregne god tidhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/viktig-a-beregne-god-tidViktig å beregne god tidBeregn god tid dersom du har avtale på Sykehuset Østfold. Adgangskontroll og sjekk av alle som kommer til sykehuset tar tid.02.04.2020 09:12:08
Krevende tid for kreftpasienter og kronisk sykehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/krevende-tid-for-kreftpasienter-og-kronisk-sykeKrevende tid for kreftpasienter og kronisk sykeKreftoverlege Andreas Stensvold frykter at færre kreftpasienter tar kontakt med helsevesenet som følge av redsel for koronasmitte. – Dette er bekymringsfullt fordi det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig, sier han. «Hjemmesykehus»...01.04.2020 07:32:21
Etablerte testsenter på seks timerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/etablerte-testsenter-pa-seks-timerEtablerte testsenter på seks timerFredag 13. mars klokken 08.30 ble det tatt beslutning om å etablere et eget testsenter for medarbeidere i sykehuset. Klokken 14.30 samme dag ble første prøve tatt. – Et fantastisk lagarbeid gjorde at vi fikk tilbudet på plass på rekordtid,...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/brakke2.jpg?RenditionID=11" style="BORDER:0px solid;" />25.03.2020 21:48:31
Sikrer kritisk viktig opplæringhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sikrer-kritisk-viktig-oppleringSikrer kritisk viktig opplæringFlere hundre medarbeidere har fått opplæring på få dager, og undervisning i riktig bruk av smittevernutstyr og viktig kompetanse pågår for fullt - Aldri før har vi gjennomført...25.03.2020 10:14:22
- Alle hos oss skal få den fødselsomsorgen de trengerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/-alle-hos-oss-skal-fa-den-fodselsomsorgen-de-trenger- Alle hos oss skal få den fødselsomsorgen de trengerFøde-barsel-avdelingen på Kalnes jobber for å sikre en så god sykehusopplevelse som mulig for fødende og nybakte foreldre – til tross for koronautbruddet. Les om tiltakene som gjøres, og hvordan du som vordende forelder kan forberede deg på...23.03.2020 14:00:00
Ekstraordinær innsatshttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ekstraordiner-innsatsEkstraordinær innsatsAlle i SØ gjør nå en ekstraordinær innsats i forberedelsene med å ta imot flere pasienter med koronasmitte, og beredskapsledelsen møtes hver dag for oversikt og koordinering. Les om hvordan sykehuset jobber for å møte koronautfordringene. 23.03.2020 08:38:58
Smittevernutstyr i hushttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/smittevernutstyr-i-husSmittevernutstyr i husEn stor leveranse med smittevernutstyr kom fredag til sykehuset. - Vi jobber på spreng med å fordele smittevernutstyret ut i huset. Med denne leveransen er behovet godt dekket de neste dagene, sier avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen 20.03.2020 13:36:55
Videreformidling av informasjon om koronasmittede til andre instanserhttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern/koronavirus/videreformidling-av-informasjon-om-koronasmittede-til-andre-instanserVidereformidling av informasjon om koronasmittede til andre instanserInformasjon til pasienter – helsepersonells plikt til å videreformidle opplysninger om koronasmittede til andre instanser.<img alt="Bilde koronavirus" src="/PublishingImages/Korona.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.03.2020 09:27:36
Besøksforbudhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/besoksforbudBesøksforbudKun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha pårørende med inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.12.03.2020 15:49:49
Innfører adgangskontrollhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/innforer-adgangskontrollInnfører adgangskontrollAlle som kommer til hovedinngangen til Sykehuset Østfold Kalnes vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte. Ved akuttmottaket er det også innført ekstra kontroll av pasi...11.03.2020 17:14:58
Følg med på SMS-varselhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/folg-med-pa-sms-varselFølg med på SMS-varselPasienter, kursdeltakere og andre kan få SMS-varsel fra Sykehuset Østfold ved avlysning knyttet til koronautbruddet. Det er svært viktig at alle leser den informasjonen som sendes ut.11.03.2020 15:04:43
Følg med på SMS-varselhttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern/koronavirus/folg-med-pa-sms-varselFølg med på SMS-varselPasienter, kursdeltakere og andre kan få SMS-varsel fra Sykehuset Østfold ved avlysning knyttet til koronautbruddet. Det er svært viktig at alle leser den informasjonen som sendes ut.11.03.2020 10:39:56
Pasienter med påvist koronasmittehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/pasienter-med-pavist-koronasmittePasienter med påvist koronasmitteSykehuset Østfold mottok tirsdag kveld en pasient med påvist covid-19- smitte. Pasienten ble overført til sykehuset fra hjemmekarantene. 11.03.2020 09:58:59
Nye tiltak for å hindre smitte i sykehushttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/nye-tiltak-for-a-hindre-smitte-i-sykehusNye tiltak for å hindre smitte i sykehusSykehuset Østfold er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.11.03.2020 07:33:24
Sykehuset Østfold er i grønn beredskaphttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sykehuset-ostfold-er-i-gronn-beredskapSykehuset Østfold er i grønn beredskapSØ er i grønn beredskap på grunn av koronavirus - Covid-19, for å være best mulig forberedt på mottak av pasienter. SØ har foreløpig ingen Covid-19 pasienter eller smittede ansatte.10.03.2020 10:44:24
Kontaktinformasjon til kommunene ved mistanke om koronasmittehttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern/koronavirus/kontaktinformasjon-til-kommunene-ved-mistanke-om-koronasmitteKontaktinformasjon til kommunene ved mistanke om koronasmitteKommunene i Østfold har nå egne telefonnummer du kan ringe hvis du har spørsmål om koronavirus. <img alt="Informasjon om at man ikke skal ringe 113 eller 116 117" src="/PublishingImages/Viktige%20telefonnummer%20facebook%20-%20godkjent%20uten%20bunntekst.png" style="BORDER:0px solid;" />10.03.2020 10:24:16
Blodgivning og koronavirushttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern/koronavirus/blodgivning-og-koronavirusBlodgivning og koronavirusDu kan ikke gi blod hvis du har vært i områder som gir karantene eller har hatt nærkontakt med personer med mistenkt eller bekreftet smitte med koronaviruset. Hvis du er frisk, trenger vi deg som blodgiver. <img alt="Blodprøver" src="/PublishingImages/Blodgiver%20-%20tre%20bilder.PNG" style="BORDER:0px solid;" />09.03.2020 13:07:40
Har du time hos oss og vært utsatt for koronasmittehttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern/koronavirus/har-du-time-hos-oss-og-vert-utsatt-for-koronasmitteHar du time hos oss og vært utsatt for koronasmitteHar du time hos oss de neste ukene og vært utsatt for koronasmitte, må du ringe oss. Alle andre skal møte som planlagt.<img alt="Medarbeider på bildediagnostikk og pasient" src="/PublishingImages/Bildediagnostikk%20kalnes15%20046.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.03.2020 13:05:18
Ikke håndhilse eller klemmehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ikke-handhilse-eller-klemmeIkke håndhilse eller klemmeI tillegg til grundig og ofte håndvask, råder Sykehuset Østfold spesielt medarbeidere og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme.06.03.2020 11:24:19
Bedre resultater på nasjonale kvalitetsindikatorerhttps://sykehuset-ostfold.no/bedre-resultater-pa-nasjonale-kvalitetsindikatorerBedre resultater på nasjonale kvalitetsindikatorerVisste du at Sykehuset Østfold er blant de beste i landet på å unngå fødselsrifter? Det går frem via nasjonale kvalitetsindikatorer – statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten på norske helsetjenester. Les om sykehusets viktigste mål fremover. 04.03.2020 13:00:00
Sykehuset Østfold bringer vedtak om fortrinnsrett til del av stilling inn for domstolenehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sykehuset-ostfold-bringer-vedtak-om-fortrinnsrett-til-del-av-stilling-inn-for-domstoleneSykehuset Østfold bringer vedtak om fortrinnsrett til del av stilling inn for domstoleneTvisteløsningsnemnda fattet i desember 2019 vedtak om å gi fire sykepleiere fortrinnsrett til deler av en ledig stilling. Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette bl...03.03.2020 14:46:50
Nytt tilbud til kreftpasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/nytt-tilbud-til-kreftpasienterNytt tilbud til kreftpasienterEtter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpolikli...03.03.2020 13:23:35
Vi forbereder oss på å ta i mot pasienter som trenger sykehusbehandling for koronavirushttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vi-forbereder-oss-pa-a-ta-i-mot-pasienter-som-trenger-sykehusbehandling-for-koronavirusVi forbereder oss på å ta i mot pasienter som trenger sykehusbehandling for koronavirusDe første tilfellene av koronavirus er nå påvist i Norge. Sykehuset Østfold skal være forberedt dersom mange i vårt opptaksområde trenger sykehusbehandling som følge av virussykdommen. 28.02.2020 14:28:18
- Et svært nyttig verktøy når det hasterhttps://sykehuset-ostfold.no/-et-svert-nyttig-verktoy-nar-det-haster- Et svært nyttig verktøy når det hasterEt pilotprosjekt med håndholdt ultralyd har sett dagens lys på Sykehuset Østfold, og gjør vakthavende medisinere mer rustet til å fange opp og behandle alvorlige hjerte- og karlidelser. 16 indremedisinere er første gruppe ut til å gjennomfø...26.02.2020 09:25:47
Østfoldinger i unikt forskningsstudiehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ostfoldinger-i-unikt-forskningsstudieØstfoldinger i unikt forskningsstudieEn kvinne fra Østfold var den første som ble inkludert da forskningsstudien PreventADALL startet i desember 2014. 2400 mor-barn par rekruttert fra Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm h...20.02.2020 13:19:35
Oljebad forebygger ikke atopisk eksemhttps://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/forskning/oljebad-forebygger-ikke-atopisk-eksemOljebad forebygger ikke atopisk eksemMange barn utvikler atopisk eksem, og mange med atopisk eksem utvikler også matvareallergi. Studien PreventADALL ble startet for å undersøke om oljebad fra to ukers alder og/eller tidlig introduksjon av tilleggsføde kunne forebygge atopisk...20.02.2020 12:47:16
Handlingsplan for å lukke avvik iverksatthttps://sykehuset-ostfold.no/handlingsplan-for-a-lukke-avvik-iverksattHandlingsplan for å lukke avvik iverksattSykehuset Østfold har gitt sin første tilbakemelding til Fylkesmannen, etter at det ved tilsyn ble avdekket at sykehuset ikke ivaretok utlokaliserte pasienter på en god nok måte i fjor. Observasjonskort og informasjonsskriv til pasientene e...20.02.2020 08:55:25
Har utvidet kapasiteten for mammografiscreeninghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/har-utvidet-kapasiteten-for-mammografiscreeningHar utvidet kapasiteten for mammografiscreeningSykehuset Østfold har nå samlet mammografiscreening for kvinner fra Østfold og Vestby i midlertidige lokaler i modulbygg på Kalnes. Sist uke ble de første kvinnene kalt inn, og med en ny maskin vil 39.500 kvinner kalles inn til undersøke...10.02.2020 08:22:08
Flere videreutdanninger for helsefagarbeiderehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/flere-videreutdanninger-for-helsefagarbeidereFlere videreutdanninger for helsefagarbeidereFagskolen i Østfold har i samarbeid med Sykehuset Østfold utviklet to ny linjer med nett- og samlingsbaserte studier, i observasjon- og vurderingskompetanse og kirurgisk virksomhet. 03.02.2020 14:14:57
Begrenser besøk til nyfødtehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/begrenser-besok-til-nyfodteBegrenser besøk til nyfødteFor å beskytte de nyfødte, vil det nå bli midlertidig besøksbegrensninger for søsken ved føde-barsel og nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold. 03.02.2020 08:17:46
- Pasient og pårørendeopplæring er et kjempefelthttps://sykehuset-ostfold.no/-pasient-og-parorendeopplering-er-et-kjempefelt- Pasient og pårørendeopplæring er et kjempefeltLes om Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Østfold, som tilbyr kurs til pasienter, pårørende og helsepersonell. Kursene omfatter ulike diagnoser, tilstander og situasjoner - og målet er å tilby hjelp til å mestre hverdagen på en bedre måte. 30.01.2020 08:54:06
Disputert og klar for nok et år med forskninghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/disputert-og-klar-for-nok-et-ar-med-forskningDisputert og klar for nok et år med forskningFør jul disputerte Sykehuset Østfolds Rebecka Dalbye med avhandlingen «The Labour Progressions Study», og i 2020 fortsetter forskningen. Dalbye skal blant annet forske på BMI hos fødende kvinner og kvinners fødselsopplevelse. - Målet er at...23.01.2020 14:20:42

Fant du det du lette etter?