Sykehuset Østfold Kalnes

Nyheter

Tilbyr opplæring til sykehjemmenehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/tilbyr-opplering-til-sykehjemmeneTilbyr opplæring til sykehjemmeneMange eldre i sykehjem får for mye medisiner mot depresjon, angst, søvnproblemer, og medisiner som virker beroligende. - Jeg håper at forbruket går ned dersom sykehuset bidrar med kunnskap, sier Enrico Callegari overlege i alderspsykiatrisk...18.06.2018 13:33:31
Enige om utvidelse av akuttmottakethttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/enige-om-utvidelse-av-akuttmottaketEnige om utvidelse av akuttmottaketI styremøtet i dag 18. juni anbefaler styret at Sykehuset Østfold arbeider videre med planlegging av utvidelse av akuttmottaket.  Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst for godkjenning av videre prosess og godkjenning av bruk av op...18.06.2018 12:04:32
Doktorgrad på utblokking av tette blodårerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/doktorgrad-pa-utblokking-av-tette-blodarerDoktorgrad på utblokking av tette blodårerOverlege Anne Sofie Larsen ved avdeling for bildediagnostikk har tatt doktorgrad på et arbeid om behandling av pasienter med tette pulsårer.15.06.2018 10:11:25
Stor pågang til operasjon for skjelinghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/stor-pagang-til-operasjon-for-skjelingStor pågang til operasjon for skjeling- Det har vært en kraftig økning av pasienter som skjeler som henvises til øyeavdelingen. Dette fører dessverre til lenger ventetid enn vi ønsker. Vi arbeider for å øke operasjonskapasiteten slik at vi kan behandle dobbelt så mange pasiente...14.06.2018 10:08:19
Har stor nytte av allergivaksinerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/har-stor-nytte-av-allergivaksinerHar stor nytte av allergivaksinerPernille Simensen fra Sarpsborg (20) er en av mange som opplever god effekt av vaksine mot pollen og andre allergier. 35 personer er jevnlig innom øre-nese-hals poliklinikken i Sykehuset Østfold for allergivaksiner, og til høsten blir det flere.13.06.2018 10:32:33
Mange med sommerskaderhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/mange-med-sommerskaderMange med sommerskaderOperasjonsteamene jobber for fullt, og ekstra team er satt inn på kvelder og planlegges i helger. Likevel er pågangen av pasienter med bruddskader så stor, at mange må vente på å bli operert. – Det er leit for pasientene som må vente, men v...06.06.2018 16:10:25
- Sykehuset Østfold skal bli blant de bestehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/-sykehuset-ostfold-skal-bli-blant-de-beste- Sykehuset Østfold skal bli blant de beste- Forskning har vært et strategisk satsingsområde for Sykehuset Østfold, og det skal det fortsatt være, sier konstituert administrende direktør Irene Dahl Andersen.01.06.2018 12:57:44
Har nådd målethttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/har-nadd-maletHar nådd måletAntibiotika innen 60 minutter. Det er målet når en pasient har blodforgiftning. - De siste tallene fra akuttmottaket viser at vi nå klarer å oppdage og starte behandling av absolutt de fleste av disse pasientene innen en time, sier driftsko...31.05.2018 13:02:17
Fylkesmannen anser at sykehuset har tatt bekymringsmeldingene på alvorhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/fylkesmannen-anser-at-sykehuset-har-tatt-bekymringsmeldingene-pa-alvorFylkesmannen anser at sykehuset har tatt bekymringsmeldingene på alvorSykehuset Østfold har nå fått svar fra fylkesmannen i forbindelse med bekymringsmeldingene som har kommet fra sykehusets medarbeidere i vinter. 31.05.2018 08:20:03
- Et betydelig løft for en sårbar gruppehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/-et-betydelig-loft-for-en-sarbar-gruppe- Et betydelig løft for en sårbar gruppeLeger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til tilrettelagte avhør ved Statens barnehus Moss, og som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.  – Et betydelig løft for en sårba...24.05.2018 10:53:53
Øver på utfordrende situasjonerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/over-pa-utfordrende-situasjonerØver på utfordrende situasjoner I to uker gjennomfører prehospital avdeling kurs hvor lærlinger og ambulansemedarbeidere får opplæring og trening i håndtering av forskjellige ulykker og akutte hendelser.09.05.2018 10:15:24
Ny klinikksjef i klinikk for medisinhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ny-klinikksjef-i-klinikk-for-medisinNy klinikksjef i klinikk for medisinVolker Solyga har lang fartstid som spesialist i nevrologi i Sykehuset Østfold, og de tre siste årene har han vært avdelingssjef i nevrologisk avdeling. Nå har han tatt over rollen som klinikksjef i klinikk for medisin. 03.05.2018 12:17:44
- Dette klarer vi sammenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/-dette-klarer-vi-sammen- Dette klarer vi sammen- Vinteren har vært vanskelig både for medarbeidere og pasienter. Heldigvis vet jeg at sykehuset er fullt av motiverte medarbeidere som gjør sitt beste for at situasjonen skal bli bedre. Og jeg har tro på at vi skal klare det, sier konstitu...26.04.2018 12:09:23
Inviterer næringslivet til samarbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/inviterer-neringslivet-til-samarbeidInviterer næringslivet til samarbeidSykehuset Østfold inviterer næringslivet til samarbeid om utvikling av nye løsninger og tjenester som bidrar til nyskapende pasientforløp. I mai arrangeres markedsdialog med potensielle leverandører.24.04.2018 11:34:38
Nasjonalt kurs i gjenoppliving av nyfødtehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/nasjonalt-kurs-i-gjenoppliving-av-nyfodteNasjonalt kurs i gjenoppliving av nyfødteAmbulansepersonell, jordmødre, sykepleiere og leger fra ulike deler av landet har gjennomført instruktørkurs i gjenoppliving av nyfødte. Sykehuset Østfold Kalnes er blant de første sykehusene som har holdt det nasjonale dagskurset.24.04.2018 08:45:04
Just Ebbesen går av som administrerende direktør i Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/just-ebbesen-gar-av-som-administrerende-direktor-i-sykehuset-ostfoldJust Ebbesen går av som administrerende direktør i Sykehuset ØstfoldJust Ebbesen har i samråd med styreleder Marianne Fålun valgt å tre ut av stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Østfold 24. april 2018. Dette ble gjort klart i et ekstraordinært styremøte søndag kveld. 23.04.2018 05:52:18
Helsefagarbeidere kan bli traineehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/helsefagarbeidere-kan-bli-traineeHelsefagarbeidere kan bli traineeSykehuset Østfold oppretter traineeprogram for helsefagarbeidere, og ønsker å rekruttere 12 helsefagarbeidere som tas opp i programmet fra høsten av.19.04.2018 12:38:31
Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestbyhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/overforing-av-ansvaret-for-spesialisthelsetjenesten-for-innbyggerne-i-vestbyOverføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i VestbyPå bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus har Helse Sør-Øst RHF besluttet å vente med å overføre ansvaret for akuttpasiente...13.04.2018 12:20:27
Den fødte gave til fødeavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/den-fodte-gave-til-fodeavdelingenDen fødte gave til fødeavdelingenFødselsfotograf Eva Rose som er på landsomfattende turné besøkte føde- og barsel på Kalnes før helgen, og overrakte 18 øyeblikksbilder i gave.10.04.2018 16:55:31
Ingen snarveier til kartlegging av ryggsmerterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ingen-snarveier-til-kartlegging-av-ryggsmerterIngen snarveier til kartlegging av ryggsmerterVed ryggpoliklinikken i Moss undersøkes årlig over 2000 pasienter med ryggplager. - En god samtale og en grundig undersøkelse for å kartlegge pasientens plager og videre behandling, er den beste tilnærmingen, sier fysioterapeut Eivind Hasvik.08.04.2018 22:00:00
Over 3200 prøver i biobankenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/over-3200-prover-i-biobankenOver 3200 prøver i biobankenFor ett år siden avga den første pasienten sine prøver til biobanken i Sykehuset Østfold, og nå er over 3200 prøver samlet inn.02.04.2018 22:00:00
Skal oppdage blodforgiftning tidligerehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/skal-oppdage-blodforgiftning-tidligereSkal oppdage blodforgiftning tidligereAkuttmottaket jobber målrettet for å oppdage sepsis (blodforgiftning) så tidlig som mulig. Nå skal også et av døgnområdene på Kalnes i gang med å teste ut tiltak. 26.03.2018 10:32:20
Nytt tilbud til nybakte mødrehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/nytt-tilbud-til-nybakte-modreNytt tilbud til nybakte mødreBarnepleiere tilbyr nå daglig undervisning til nybakte mødre på barselavdelingen i Sykehuset Østfold.23.03.2018 09:31:42
Innfører ny og mer sensitiv testmetode mot livmorhalskrefthttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/innforer-ny-og-mer-sensitiv-testmetode-mot-livmorhalskreftInnfører ny og mer sensitiv testmetode mot livmorhalskreftFra 2019 skal celleprøver fra livmorhalsen erstattes med en ny testmetode for kvinner i aldersgruppen 34 til 69 år. Overlege Agnes Kathrine Lie og Sykehuset Østfold leder en regional prosess som planlegger og forbereder endringer i Livmorhalsprogrammet.21.03.2018 09:45:14
Overføring av pasienter fra Vestbyhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/overforing-av-pasienter-fra-vestbyOverføring av pasienter fra VestbyNy poliklinikk for halvøyeblikkelig hjelp, økt operasjonskapasitet og flere medarbeidere i akuttmottak og i klinikk for medisin; dette er noen av tiltakene som vil bidra til å sikre en forsvarlig overføring av pasienter fra Vestby kommune t...19.03.2018 23:00:00
Vellykket kveld om forskninghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vellykket-kveld-om-forskningVellykket kveld om forskning Mange møtte opp da forskningsavdelingen og Sykehuset Østfolds forskningsstiftelse inviterte til åpen kveld.14.03.2018 23:00:00
Fortsatt besøksbegrensninger til nyfødtehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/fortsatt-besoksbegrensninger-til-nyfodteFortsatt besøksbegrensninger til nyfødteFøde-, barsel og nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold har fortsatt besøksbegrensninger. Kun far eller medmor får være med mor og barn.13.03.2018 09:03:32
Hva forskes det på ved Sykehuset Østfold?https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/hva-forskes-det-pa-ved-sykehuset-ostfoldHva forskes det på ved Sykehuset Østfold?Nå inviterer for første gang Sykehuset Østfold til åpen kveld om forskning. 14. mars kan alle som har lyst høre korte foredrag om forskning innen kreft, ADHD, leddplager, blodpropp og fedme på Kalnes.06.03.2018 23:00:00
Styrker kapasiteten til ortopediske operasjonerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/styrker-kapasiteten-til-ortopediske-operasjonerStyrker kapasiteten til ortopediske operasjonerOrtopedisk poliklinikk i Sykehuset Østfold øker operasjonskapasiteten, og vil to dager i uka kunne utføre større inngrep med hjelp fra anestesi. Allerede i løpet av første dag ble fire pasienter operert.05.03.2018 09:13:37
Pasientreiser i resepsjonen på Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/pasientreiser-i-resepsjonen-pa-kalnesPasientreiser i resepsjonen på KalnesFra i dag vil medarbeidere fra pasientreiser være på plass i hovedresepsjonen på Sykehuset Østfold Kalnes. Målet er å gi tettere oppfølging av pasienter som trenger transport.01.03.2018 09:05:03
Ny styreleder i Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ny-styreleder-i-sykehuset-ostfoldNy styreleder i Sykehuset Østfold- Jeg er veldig heldig som får være styreleder i det fineste sykehuset i Norge, sier Marianne Nordby Fålun, som i dag 26. februar ledet sitt første styremøte i Sykehuset Østfold.26.02.2018 20:04:20
Babyboom i vinterferienhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/babyboom-i-vinterferienBabyboom i vinterferienVesle Hanne (1 døgn) er et av hele 52 barn som foreløpig har kommet til verden på Kalnes i vinterferieuka. – Det er så mange fødsler at vi nesten kan fylle opp et helt fotballag hver dag, sier jordmor og seksjonsleder Anika Knutsson.24.02.2018 12:32:53
Nytt brukerutvalg i Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/nytt-brukerutvalg-i-sykehuset-ostfoldNytt brukerutvalg i Sykehuset ØstfoldPasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. Brukerutvalget i Sykehuset Østfold bidrar til å sikre at pasienter og pårørende blir hørt. 23.02.2018 08:50:00
Gravid? Bruk brodder!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/gravid-bruk-brodderGravid? Bruk brodder!Fødepoliklinikken i Sykehuset Østfold opplever at en del gravide faller på glattisen om dagen. - Gravide bør bruke brodder, oppfordrer jordmor Tanja Lybæk.22.02.2018 15:25:35
Fjernt fra trygge Norgehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/fjernt-fra-trygge-norgeFjernt fra trygge NorgeTil daglig er det barn og ungdom i sykehuset på Kalnes som får behandling av barnelege Harald Hurum. Nå hjelper han flyktninger i Bangladesh.  Her kan du lese noen av hans betraktninger: 19.02.2018 15:25:04
Har du morsmelk å gi bort?https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/har-du-morsmelk-a-gi-bortHar du morsmelk å gi bort?- Morsmelk er det beste vi kan gi til syke nyfødte og for tidlig fødte. Nå trenger vi flere morsmelkgivere, og vi håper at det finnes mammaer som vil hjelpe, sier barnepleier Cecilie Ramstad i morsmelkbanken i Sykehuset Østfold. 16.02.2018 14:18:50
Avansert traumekurs på Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/avansert-traumekurs-pa-kalnesAvansert traumekurs på KalnesDenne uken er 20 leger fra hele landet samlet til avansert traumekurs på Sykehuset Østfold. Det er første gang kurset arrangeres utenfor et universitetssykehus. 16.02.2018 11:28:21
Skal du bli sykepleier, vernepleier eller sosionom?https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/skal-du-bli-sykepleier-vernepleier-eller-sosionomSkal du bli sykepleier, vernepleier eller sosionom?Eller kjenner du noen som skal bli det? 1. mars inviteres studentene til åpent hus på Kalnes fra klokken 17.00 til 19.00. 12.02.2018 12:52:00
Besøksbegrensninger i Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/besoksbegrensninger-i-sykehuset-ostfoldBesøksbegrensninger i Sykehuset ØstfoldSykehuset Østfold innfører fra i dag besøksbegrensninger på føde-, barsel og nyfødtintensiv, for å beskytte de nyfødte barna mot blant annet influensa, mage- og tarminfeksjoner, samt RS-virus.02.02.2018 13:04:44
Derfor forteller vi om feilene som skjerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/derfor-forteller-vi-om-feilene-som-skjerDerfor forteller vi om feilene som skjerNå er det sju år siden Sykehuset Østfold, som det første sykehuset i Norge, begynte å offentliggjøre meldinger om alvorlige uønskede hendelser. - Målet vårt er ikke å gjøre innbyggerne bekymret, sier administrerende direktør Just Ebbesen i...30.01.2018 14:45:10
Får ikke automatisk ny timehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/far-ikke-automatisk-ny-timeFår ikke automatisk ny timeI løpet av 2017 avbestilte pasienter hele 50 999 timer i Sykehuset Østfold. I tillegg lot 18 423 pasienter være å møte til time uten å gi beskjed. Nå endrer sykehuset reglene og blir strengere.24.01.2018 23:00:00
Velkommen til Småbarnsdagene i Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/velkommen-til-smabarnsdagene-i-ostfoldVelkommen til Småbarnsdagene i Østfold14. og 15. mars er det klart for det årlige fagseminaret hvor små barns psykiske helse blir satt på dagsorden. Jobber du med barn opp til seks år, enten i kommune eller i sykehus, er dette et seminar du bør melde deg på. 23.01.2018 15:45:41
Sykepleiere: Velkommen til fag- og forskningsdagerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sykepleiere-velkommen-til-fag-og-forskningsdagerSykepleiere: Velkommen til fag- og forskningsdagerSykehuset Østfold inviterer sykepleiere og sykepleieledere ved sykehus, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst, til fag- og forskningsdager. Samlingen går av stabelen 7. - 8. mars 2018 på Quality Hotel Fredrikstad. 22.01.2018 12:26:36
Hjertepasienter overvåkes hjemmehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/hjertepasienter-overvakes-hjemmeHjertepasienter overvåkes hjemmeFram til nå har pasienter i Østfold med implantert hjertestarter og hjertesviktpacemaker, blitt overvåket med hjemmemonitorering av andre sykehus. Nå har hjertepoliklinikken i Sykehuset Østfold overtatt overvåkningen av 65 pasienter som hør...18.01.2018 14:31:35
Stor interesse for nasjonalt kurs i fotkirurgihttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/stor-interesse-for-nasjonalt-kurs-i-fotkirurgiStor interesse for nasjonalt kurs i fotkirurgiLeger og kirurger fra ulike kanter av landet har denne uken vært samlet i simuleringssenteret på Sykehuset Østfold Kalnes, for å lære mer om avansert fotkirurgi.18.01.2018 13:38:54
Undersøker livskvalitet hos pasienter med karsykdomhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/undersoker-livskvalitet-hos-pasienter-med-karsykdomUndersøker livskvalitet hos pasienter med karsykdomTette og trange pulsårer i beina fører til nedsatt livskvalitet for de som rammes sammenliknet med friske eldre i samme aldersgruppe. Nær 100 pasienter fra Østfold har deltatt i studie om livskvalitet hos pasienter med karsykdom.15.01.2018 13:57:12
1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/13-millioner-kroner-til-innovasjonsprosjekter1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekterBåde utvikling av ny app for blodgivere og spillbasert trening for raskere og bedre vurdering av slagrammede, er innovasjonsprosjekter Sykehuset Østfold får midler til fra Helse Sør-Øst.10.01.2018 15:40:54
Vil unngå smitte av meslingerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vil-unnga-smitte-av-meslingerVil unngå smitte av meslingerMedarbeidere i Sykehuset Østfold som ikke er vaksinert mot meslinger, eller er usikre på om de hadde meslinger som barn, oppfordres til å ta vaksine. Dette både for å beskytte seg selv og for å hindre at sårbare pasienter blir smittet. 09.01.2018 11:36:56
Stor pågang av pasienter til Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/stor-pagang-av-pasienter-til-sykehuset-ostfoldStor pågang av pasienter til Sykehuset ØstfoldSykehuset Østfold opplever stor pågang den første uka i januar, og bare onsdag kom det inn 140 nye pasienter. Mange har symptomer på influensa, men det er også en økning av andre typer pasienter.04.01.2018 13:10:32
Vil gjøre det enklere å forhindre blødninger hos hjertepasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vil-gjore-det-enklere-a-forhindre-blodninger-hos-hjertepasienterVil gjøre det enklere å forhindre blødninger hos hjertepasienterOverlege Ole-Christian Walter Rutherford i Sykehuset Østfold skal undersøke nasjonale pasientregistre. - Jeg vil bidra til å øke vår kunnskap om effekt og sikkerhet av blodfortynnende medisiner til pasienter med hjerteflimmer, sier Rutherford.01.01.2018 23:00:00

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.