HELSENORGE
Sykehuset Østfold Kalnes

Nyheter

Nytt og bedre tilbud til pasienter med hoftebruddhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/nytt-og-bedre-tilbud-til-pasienter-med-hoftebruddNytt og bedre tilbud til pasienter med hoftebruddOrtogeriatri er et helt nytt fagområde i Sykehuset Østfold. 28. november var det offisiell åpning av et eget tun med ni pasientrom på Kalnes, som skal gi eldre hoftebruddspasienter et helhetlig og tverrfaglig tilbud.  <img alt="Overlege Frede Frihagen og fagutviklingssykepleier Denisa Velic klipper snoren." src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Ortogeriatri.jpg" width="243" style="BORDER:0px solid;" />29.11.2022 09:32:16
Har fått tildelt 19,9 millioner kroner til viktig forskninghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/har-fatt-tildelt-199-millioner-kroner-til-viktig-forskningHar fått tildelt 19,9 millioner kroner til viktig forskning22. november fikk forskningssjef og overlege i hematologi, Waleed Ghanima, den gledelige nyheten om at hans søknad til KLINBEFORSK ble innvilget. Finansieringen omfatter 19,9 millioner kroner og forskning ved flere nasjonale helseforetak.  25.11.2022 13:53:37
Velkommen til markering av Hjerneukahttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/velkommen-til-markering-av-hjerneukaVelkommen til markering av HjerneukaHva skjer egentlig før, under og etter et hjerneslag? Hvordan følges pasientene opp etter innleggelse? Og hvordan kan vi avdekke hjerteflimmer hos pasienter med hjerneinfarkt? Dette er noe du kan få svar på torsdag 24. november klokken 16.0...23.11.2022 12:12:57
Gratulerer med VM-medalje!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/gratulerer-med-vm-medaljeGratulerer med VM-medalje!Når pasienter kommer til hjertetrimmen i Sykehuset Østfold Moss, møter de en instruktør i verdensklasse. Fysioterapeut Anna Sørlie Heranger har akkurat kommet hjem fra VM i styrkeløft, og kan skilte med helt fersk sølvmedalje. 22.11.2022 12:45:52
Øver på å ta imot hardt skadde pasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/over-pa-a-ta-imot-hardt-skadde-pasienterØver på å ta imot hardt skadde pasienterI fjor tok Sykehuset Østfold imot 342 hardt skadde pasienter. Sykepleierne som er på kurs i traumesykepleie (KITS), vet at deres kompetanse er livsviktig for pasienten. <img alt="Nakkekrage settes på" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/KITS%20nakkekrage.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.11.2022 15:59:48
Gratulerer intensiv!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/gratulerer-intensivGratulerer intensiv!Intensivavdelingen vant, i knivskarp konkurranse med kreftavdelingen og ortopedisk avdeling, Forbedringsprisen 2022 i Sykehuset Østfold. 07.11.2022 15:36:10
Bruker 3D-modeller ved tykktarmskirurgihttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/bruker-3d-modeller-ved-tykktarmskirurgiBruker 3D-modeller ved tykktarmskirurgiLeger og forskere fra kirurgisk avdeling i Sykehuset Østfold har sammen med kollegaer fra Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Genève, gjennomført en detaljert analyse av karanatomi hos 32 pasienter som...07.11.2022 08:34:06
Vi må klare å snu trendenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vi-ma-klare-a-snu-trendenVi må klare å snu trendenSykehuset Østfold legger nå fram et dårligere økonomisk resultat for styret enn for en måned siden. – Vi må ha fullt fokus på å redusere kostnadene hvis vi skal få mulighet til å bygge ut sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing.  02.11.2022 10:09:44
Velkommen til 50-årsjubileum!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/velkommen-til-50-arsjubileumVelkommen til 50-årsjubileum!Tirsdag 8. november er det klart for storstilt feiring i Sykehuset Østfold Kalnes. Preste- og samtaletjenesten i sykehuset fyller 50 år og alle som ønsker er velkomne til å bli med på feiringen. 01.11.2022 17:23:46
Oppfordrer til å ta fjerde dosehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/oppfordrer-til-a-ta-fjerde-doseOppfordrer til å ta fjerde doseAntall koronapasienter i Sykehuset Østfold øker. - Er du over 65 år eller i en risikogruppe, ta fjerde vaksinedose, oppfordrer Jetmund Ringstad, avdelingssjef i infeksjonsmedisinsk avdeling. 31.10.2022 15:28:51
Vi gleder oss!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vi-gleder-ossVi gleder oss!Nå nærmer det seg åpning av ny sengepost i Sykehuset Østfold Kalnes, og det var en entusiastisk gjeng med nyansatte sykepleiere og helsefagarbeidere som var på befaring i de nye lokalene forrige uke. 28.10.2022 08:16:52
Helse Sør-Øst støtter forskning ved ortopedisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/helse-sor-ost-stotter-forskning-ved-ortopedisk-avdelingHelse Sør-Øst støtter forskning ved ortopedisk avdelingWolfram Grün og Frede Frihagen ved ortopedisk avdeling har fått innvilget sin søknad om strategiske forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Prosjektet er basert på en ny operasjonsteknikk etablert med seksjonsoverlege Marius Molund i spissen. <img alt="Wolfram Grün" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Wolfram%20Grün_beskåret.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />28.10.2022 07:21:07
Overspisingslidelse - den vanligste spiseforstyrrelsenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/overspisingslidelse-den-vanligste-spiseforstyrrelsenOverspisingslidelse - den vanligste spiseforstyrrelsenRundt tre prosent av den norske befolkningen lider av overspisingslidelse, men få får hjelp med plagene sine. Nå har overvektspoliklinikken i Sykehuset Østfold Moss opprettet et helt nytt gruppetilbud for pasienter som overspiser.  24.10.2022 14:47:47
Bli bøssebærer 23. oktoberhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/bli-bosseberer-23-oktoberBli bøssebærer 23. oktoberOverlege Hilde Brun Andersen i infeksjonsmedisinsk avdeling har reist ut på oppdrag for Leger uten grenser til farlige konfliktområder. Nå ber hun deg om å gå årets viktigste søndagstur. 21.10.2022 07:31:09
Bredt tilbud i Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/bredt-tilbud-i-sykehuset-ostfoldBredt tilbud i Sykehuset ØstfoldRehabilitering er vesentlig for å få pasienter på beina igjen etter en skade eller sykdom. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har spesialister som kan bistå innenfor en rekke fagfelt. 18.10.2022 10:56:55
Begrenser besøk til nyfødtintensivhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/begrenser-besok-til-nyfodtintensivBegrenser besøk til nyfødtintensivNå er sesongen for luftveisinfeksjoner i gang. For å beskytte barna på nyfødtintensiv mot smitte, er det nå midlertidig besøksbegrensninger for søsken i barnehage og skolealder. 13.10.2022 13:11:34
Vil ha åpenhet om uønskede hendelserhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vil-ha-apenhet-om-uonskede-hendelserVil ha åpenhet om uønskede hendelserNå er den første temameldingen om uønskede hendelser i Sykehuset Østfold publisert på sykehusets internettside. Temaet er uønskede hendelser ved legemiddelhåndtering. 12.10.2022 13:39:56
Viktig dialog med pasienterhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/viktig-dialog-med-pasienterViktig dialog med pasienter- En digital løsning åpner for både tryggere og raskere dialog med pasientene våre, sier klinikksjef Andreas Joner i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold. 10.10.2022 16:37:09
Nytt kull med trainee i helsefagarbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/nytt-kull-med-trainee-i-helsefagarbeidNytt kull med trainee i helsefagarbeidSiden 2018 har Sykehuset Østfold tilbudt traineeprogram til helsefagarbeidere. Nå er enda et nytt kull med nye trainee på plass, og de har vært gjennom obligatorisk introduksjonsuke. 28.09.2022 11:31:57
Best på forløpstid i Norgehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/best-pa-forlopstid-i-norgeBest på forløpstid i NorgeI august har SØ høyest andel pasienter behandlet innenfor anbefalt forløpstid for kreftpakkeforløpene i Norge. -Mange har jobbet mye for å få dette til. Gode resultater på pakkeforløpene er et kvalitetstegn og gir en stor trygghet for alle...28.09.2022 10:35:05
Vellykket med åpent hushttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/vellykket-med-apent-husVellykket med åpent husMange fagområder i sykehuset fikk vist seg frem og gitt nyttig informasjon til studenter og andre besøkende under åpent hus. 27.09.2022 09:22:00
Bruk timen din!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/bruk-timen-dinBruk timen din!Over 25 000 timer i sykehuset er avbestilt av pasienter hittil i år. I tillegg har mer enn 3500 pasienter latt være å møte opp uten å gi beskjed. - Vi jobber hardt for å ta igjen behandlingen som måtte utsettes under pandemien. Da er det ek...15.09.2022 08:00:15
Åpent hus på Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/apent-hus-pa-kalnesÅpent hus på KalnesKjenner du noen som vil bli sykepleier, vernepleier eller jobbe innen helsesektoren? Torsdag 22. september fra kl. 17.00 til 18.30 inviterer Sykehuset Østfold til åpent hus på Kalnes for å vise mer om jobb- og utdanningsmuligheter. 14.09.2022 10:49:17
Økt kapasitet i Sykehuset Østfold Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/okt-kapasitet-i-sykehuset-ostfold-mossØkt kapasitet i Sykehuset Østfold MossOmbygging i sykehuset i Moss er et av grepene som tas for å kunne øke antall pasientbehandlinger i Sykehuset Østfold. Nå er ni nye behandlingsrom klare til å tas i bruk. <img alt="Anette Siebenherz" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Anette%20Siebenherz%20i%20Moss.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.09.2022 13:15:11
Inviterer til gratis kurshttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/inviterer-til-gratis-kursInviterer til gratis kurs Sykehuset Østfold inviterer til forum for sykehjemsmedisin. - Dette skal være et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsmedisin, KAD-leger og fastleger, sier initiativtaker A...08.09.2022 08:36:42
Markerte status som Centre of Excellencehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/markerte-status-som-centre-of-excellenceMarkerte status som Centre of ExcellenceI 2019 fikk Sykehuset Østfold status som Centre og Excellence av Eras Society for arbeidet med helhetlige pasientforløp for tarmkirurgipasienter. Onsdag var Professor Olle Ljungqvist på besøk for å overrekke diplomet til gastrokirurgisk sek...07.09.2022 07:05:00
Sjekk deg!https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sjekk-degSjekk deg!I forbindelse med den årlige #sjekkdeg-kampanjen inviterer kvinneklinikken i Sykehuset Østfold til gratis celleprøve på kveldstid tirsdag 20. september og tirsdag 27.september. Du må bestille time i forkant. 05.09.2022 12:52:07
God innsats i nasjonalt mesterskaphttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/god-innsats-i-nasjonalt-mesterskapGod innsats i nasjonalt mesterskapAmbulansemedarbeidere fra Sykehuset Østfold gjorde en solid innsats i det nasjonale ambulansemesterskapet EMS Norway, og endte på 4. plass. 02.09.2022 21:26:38
Slik blir den nye parkeringsløsningenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/slik-blir-den-nye-parkeringslosningenSlik blir den nye parkeringsløsningen1. september er det oppstart av ny driftsavtale for parkeringsanlegg ved Sykehuset Østfold. De største endringene skjer på Kalnes og i Moss, som nå får skiltgjenkjenning. 31.08.2022 13:43:46
Årets nye lærlingerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/arets-nye-lerlingerÅrets nye lærlinger Over 30 nye lærlinger har vært samlet til felles første introduksjonsdag i Sykehuset Østfold. Velkommen til oss! 31.08.2022 12:52:33
Ønsker svenske fødende velkommen til Kalnes igjenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/onsker-svenske-fodende-velkommen-til-kalnes-igjenØnsker svenske fødende velkommen til Kalnes igjenMed pandemien mistet svenske gravide muligheten til å bruke fødetilbudet i Sykehuset Østfold. – Nå er vi glade for at vi fra 1. september kan ta imot innbyggere i Västra Götalandsregionen igjen, sier Åse Kari Kringlåk, avdelingssjef i kvinneklinikken.  <img alt="Åse Kari Kringlåk og Alexander" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Åse%20Kari%20Kringlåk%20og%20Alexander.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.08.2022 10:15:48
Ny parkeringsløsning ved Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ny-parkeringslosning-ved-sykehuset-ostfoldNy parkeringsløsning ved Sykehuset ØstfoldDen viktigste endringen skjer på Kalnes og i Moss. Fra 1. september får vi skiltgjenkjenning på parkeringsplassene både for besøkende og medarbeidere her. – Dette vil gjøre parkeringen enklere, og det blir slutt på parkeringsbøter, sier eie...29.08.2022 11:05:58
- Fagfolkene som jobber her gjør en enorm innsatshttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/-fagfolkene-som-jobber-her-gjor-en-enorm-innsats- Fagfolkene som jobber her gjør en enorm innsats- Det var interessant og sterkt å se hvor alvorlig denne sykdommen kan ramme, sa Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol da hun onsdag formiddag besøkte Åsebråten. Der fikk hun en innføring i arbeidet med barn og unge som lider av alvorli...24.08.2022 19:01:02
- Dette kan redde livhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/-dette-kan-redde-liv- Dette kan redde liv- Oppdager vi kreft i tarmen tidlig, kan vi operere pasienten før sykdommen sprer seg, sier overlege Per Sandvei. Nå vil alle 55-åringer i Østfold og Vestby få tilbud om tarmscreening. 22.08.2022 13:53:36
Oppretter en helt ny sengeposthttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/oppretter-en-helt-ny-sengepostOppretter en helt ny sengepostEr du sykepleier og har lyst til å jobbe i en helt ny type sengepost?  I døgnområde 11 akuttmedisin vil du møte pasienter med komplekse akutte lidelser og akuttgeriatriske pasienter.  11.08.2022 12:42:58
DPS døgn i nye lokalerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/dps-dogn-i-nye-lokalerDPS døgn i nye lokalerBåde pasienter og medarbeidere kan glede seg over nyoppussede lokaler i døgnseksjonen til DPS Fredrikstad. 13 av pasientrommene i gamle St.Joseph er tatt i bruk i sommer. 08.08.2022 12:38:44
I gang med fase 2 av prosjekt heltidhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/i-gang-med-fase-2-av-prosjekt-heltidI gang med fase 2 av prosjekt heltidSykehusets klare ønske er å få opp andelen heltid. Prosjekt heltid er nå i fase 2. Nå skal hovedfokus være på å prøve ut nye løsninger som er foreslått. 06.07.2022 11:54:57
Anbefaler at barn smaker på matvarer tidlighttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/anbefaler-at-barn-smaker-pa-matvarer-tidligAnbefaler at barn smaker på matvarer tidligKan introduksjon av peanøtt, melk, hvete og egg fra 3 måneders alder forebygge allergi? Ja, viser nye funn i PreventADALL-studien som mange østfoldkvinner og barn deltar i. 01.07.2022 08:13:02
Bruk av lystgass hos barnhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/bruk-av-lystgass-hos-barnBruk av lystgass hos barnMange barn og unge gruer seg til inngrep og undersøkelser på sykehuset. - Ved å bruke lystgass blir barnas angst og ubehag dempet og de får en bedre opplevelse, sier barnesykepleier Cathrine Iversen som var med på å innføre bruk av ly...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Cathrine%20Iversen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.07.2022 07:33:30
Skal øke kapasiteten som planlagthttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/skal-oke-kapasiteten-som-planlagtSkal øke kapasiteten som planlagtEt nytt somatikkbygg i Sykehuset Østfold Kalnes som blant annet vil gi flere sengeplasser, har fortsatt planlagt oppstart i 2026. Oppstart strålebygg på Kalnes er foreløpig forskjøvet til 2028. Det ble vedtatt i styremøtet i Helse Sør...22.06.2022 14:25:41
Internasjonal heder for bruk av moderne IKT-løsningerhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/internasjonal-heder-for-bruk-av-moderne-ikt-losningerInternasjonal heder for bruk av moderne IKT-løsninger- Det viktigste med de moderne datasystemene vi har i Sykehuset Østfold, er at de skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.  21.06.2022 12:13:17
Har funnet tilfeller av resistent bakteriehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/har-funnet-tilfeller-av-resistent-bakterieHar funnet tilfeller av resistent bakterieSmittevernavdelingen har påvist flere tilfeller av en antibiotikaresistent bakterie i Sykehuset Østfold Kalnes. – Vi har effektiv behandling mot bakterien, men dette er ikke en bakterie vi vil ha i sykehusmiljøet. Derfor gjør vi nå grundige...20.06.2022 14:56:11
Skal utrede ny løsning for akuttmottak og ny MRhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/skal-utrede-ny-losning-for-akuttmottak-og-ny-mrSkal utrede ny løsning for akuttmottak og ny MRKrevende økonomiske tider gjør det nødvendig å se på en ny løsning for å utvide akuttmottaket og få plass til en ny MR. Løsningen kan bli å bygge en underetasje under akuttmottaket til en ny MR i stedet for et ekstra tilbygg. <img alt="Adm. direktør Hege Gjesing" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Hege%20Gjessing%20(8).jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.06.2022 13:09:38
Livet endret seg brått for Fleminghttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/livet-endret-seg-bratt-for-flemingLivet endret seg brått for FlemingFleming Widell har over 40 års erfaring fra ambulansetjenesten i Østfold. Men hvordan var det da hans eget liv tok en brå vending? I den nyeste episoden av podkasten "Folk & fag" deler han sin personlige historie.  <img alt="Fleming Widell" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Fleming%20Widell_utsnitt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />17.06.2022 13:27:44
Mange nye traineehttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/mange-nye-traineeMange nye trainee36 sykepleier har startet opp som nye trainee i uke 23 og 24. Nytt i år er også at seks vernepleiere er tatt inn i traineeprogrammet. 17.06.2022 13:12:44
Ny hjerteundersøkelse i Sykehuset Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ny-hjerteundersokelse-i-sykehuset-ostfoldNy hjerteundersøkelse i Sykehuset ØstfoldNå kan pasienter som tidligere måtte reise til Oslo universitetssykehus for å bli undersøkt med høyresidig hjertekateterisering, bli undersøkt av hjertespesialist i Sykehuset Østfold Kalnes. 14.06.2022 12:49:51
Millionstøtte vil gi løft til kreftavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/millionstotte-vil-gi-loft-til-kreftavdelingenMillionstøtte vil gi løft til kreftavdelingen- En helt fantastisk beskjed å få, jubler Andreas Stensvold. Torsdag kom gladmeldingen om at Kreftforeningen gir nesten 5 millioner til Sykehuset Østfold som skal brukes til kliniske studier på kreft.  11.06.2022 09:00:29
Ledig plass i ungdomsrådethttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/ledig-plass-i-ungdomsradetLedig plass i ungdomsrådetSykehuset Østfolds ungdomsråd får ledige plasser til høsten, og søker nå nye medlemmer. Kjenner du noen som kan være aktuelle? 09.06.2022 11:31:25
Full drift i HPV-laboratoriethttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/full-drift-i-hpv-laboratorietFull drift i HPV-laboratorietMed nytt HPV- laboratorium, to store analysemaskiner og økt bemanning, er nå Sykehuset Østfold klare til å ta imot og analysere opptil 77 000 livmorhalsprøver i året fra ulike deler av landet.  03.06.2022 12:49:06
Lettere å følge opp barns kontakt med sykehusethttps://sykehuset-ostfold.no/nyheter/lettere-a-folge-opp-barns-kontakt-med-sykehusetLettere å følge opp barns kontakt med sykehusetForeldre til barn under 12 år kan nå bruke tjenester på helsenorge.no på barnas vegne. Løsningen ble innført i 1. juni. <img alt="Bilde av jente og lege med stetoskop" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Barn%20og%20lege%20med%20stetoskop%20til%20nett.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.06.2022 07:50:53

Fant du det du lette etter?