Behandling av innsynsbegjæring fra VG

Sykehuset Østfold valgte å avslå VGs begjæring om innsyn i tvangsprotokoller. Brevene med vår begrunnelse kan leses her.

​I ett innlegg i VG 19. desember redegjør Sykehuset Østfold for sitt syn på utlevering av tvangsprotokollene. Sykehusets korrespondanse med Helse- og omsorgsdepartementet som det vises til kan leses her.

Anmodning om omgjøring av forvaltningsvedtak uten klage Klagesak - sendes tilbake for ny behandlingOversendelse av klage på avslag - begjæring om innsynSvar på klage over delvis avslag på innsynSvar på omgjøringsamodning
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.