Behandling av innsynsbegjæring fra VG

Sykehuset Østfold valgte å avslå VGs begjæring om innsyn i tvangsprotokoller. Brevene med vår begrunnelse kan leses her.

​I ett innlegg i VG 19. desember redegjør Sykehuset Østfold for sitt syn på utlevering av tvangsprotokollene. Sykehusets korrespondanse med Helse- og omsorgsdepartementet som det vises til kan leses her.

Anmodning om omgjøring av forvaltningsvedtak uten klage Klagesak - sendes tilbake for ny behandlingOversendelse av klage på avslag - begjæring om innsynSvar på klage over delvis avslag på innsynSvar på omgjøringsamodning
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.