HELSENORGE

Blant de første med spesialistutdanning innen rus og avhengighet

Sykehuset Østfold er godkjent som utdanningsinstitusjon, og er først ut i Helse Sør-Øst med å tilby komplett utdanningsløp innen rus og avhengighetsmedisin.

Overlege og spesialist Finn Normann Thoresen og avdelingssjef Bernt Werner Pettersen i avdeling for rusbehandling i Sykehuset Øs
Overlege og spesialist Finn Normann Thoresen og avdelingssjef Bernt Werner Pettersen i avdeling for rusbehandling i Sykehuset Østfold. Foto: Sykehuset Østfold

​- Dette er rett og slett en happening. Den forrige nye medisinske spesialiteten som ble godkjent var nukleærmedisin i 1997, så det at vi nå har fått en slik godkjennelse er stort, sier overlege Finn Normann Thoresen ved sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad. Han er en av to godkjente spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin i Sykehuset Østfold, og gleder seg stort over at SØ nå også er godkjent som utdanningsinstitusjon. Det vil si at leger kan ta spesialistutdanning innen rus- og avhengighetsmedisin.
- Det er det kun ett sykehus til i Norge som er, og vi er det første sykehuset i Helse Sør-Øst som har fått godkjenning for hele spesialistutdanningsløpet på 3,5 år, sier avdelingssjef Bernt Werner Pettersen ved avdeling for rusbehandling.
Ett års tjeneste i psykisk helsevern og 0,5 år annen relevant tjeneste hører også med i 5 års tjeneste for hovedspesialiteten.

Spisser kompetansen

I forbindelse med rusreformen i 2004 ble behandling av rus- og avhengighetsproblematikk en del av spesialisthelsetjenesten.
- Kravet til samstemte og kvalitetssikrede tjenester ble mer formalisert, og pasientene fikk rettigheter gjennom lovverket på lik linje med andre pasienter i spesialisthelsetjenesten, sier Thoresen.
Den medisinske spesialiteten innen rus- og avhengighetsmedisin ble etablert i 2014. 
Leger som allerede har jobbet med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), har i en overgangsfase kunne søke om å få sin kompetanse og erfaring spesialistgodkjent. I Sykehuset Østfold har Finn Thoresen og Lars Westerbø Berg blitt spesialistgodkjent. Nå er det kun de ordinære kravene til spesialistgodkjenning som er gjeldende.

- Etter rusreformen var det mange som fryktet de hvite frakkenes inntog i rusfeltet. Men den tverrfaglige kompetansen har økt veldig, og det er mye fokus på annet enn bare diagnose og medisiner. Vi tvinges til å ha et helhetlig fokus på pasientene, og den medisinsfaglige kompetansen blir nå mer spisset inn mot rusmiddelfeltet, sier avdelingssjef Bernt Werner Pettersen.
Mellom 140 og 150 årsverk jobber i Sykehuset Østfolds avdeling for rusbehandling i dag. Medarbeiderne er fordelt på fem poliklinikker hvor det jobber rundt 70 behandlere, samt to døgnavdelinger for avgiftning og utredning i Moss.

- Stor betydning

- Vi har hatt leger i spesialisering (LIS) hos oss, som har valgt å jobbe med rus i ett års tid. Etterhvert håper jeg vi får stadig flere leger som velger å utdanne seg innen denne retningen, sier Pettersen. Han påpeker at det i mange år har vært utfordringer med rekruttering på legesiden. Å bruke sykehusets spesialistgodkjenning i forbindelse med rekruttering, vil forhåpentligvis gi resultater.
- Å kunne gi mulighet for et komplett utdanningsløp er attraktivt, og det stiller krav til innhold i tjenestene våre og en bevissthet i forhold til den jobben vi gjør. Men vi har kunnskapen, og når fagmiljøet vokser, så vil det komme hele avdelingen til gode, sier Bernt Werner Pettersen fornøyd.